Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Taqqiya

Vad är Taqqiya?

De som lämnar tron på Allah, efter att ha trott på Honom, förutom de som är tvungen att göra så, medan deras hjärtan är ståndaktiga i tron(har inget att oroa sig för). Dock de som öppnar sitt inre för otro; på dessa är Allahs vrede, och för dem väntar stor helveteskval. (1) Koran, Surah 16:100 (an‑Nahl)

Denna vers från den heliga Koranen syftar på händelsen med Ammar bin Yasir, som tvingades yttra negativa ord mot islam för att rädda sig själv från Meckas avgudadyrkare. Avgudadyrkarna hade just mördat Ammars mor och far, Sumayah och Yassir, som räknas till de första martyrerna i islam. Denna vers stödjer klart och tydligt tesen att man kan dölja sin tro, ifall ens liv är i fara. Rätten att dölja sin tro, kallas för Taqqiya.

Taqqiya betyder ordagrant att skydda sig; försvara; frukta; fromhet (skyddar från att göra något emot Allah)

Hur ser islam på Taqqiya?

Inom islam betyder det att man ska skydda liv, heder, eller ägendom (ens egen eller andras) genom att dölja sin tro och eller religion.
Shah `Abdu ’l‑`Aziz Dehlawi, Tuhfa‑e‑Ithna‑’ashariyah, ch. 1, p. 368.

Är det här enbart en shiadoktrin?

Varje samhälle, religion eller grupp har använt sig av detta fenomen någon gång under sin historia. Man kan hitta många exempel på Taqqiya i både det gamla och nya testamentet. Ja även i Profeten Muhammeds liv, hans vänners och hos många sunnilärda.

Är det här tillåtet i islam?

Ja det är tillåtet i islam, det är tillåtet enligt Koranen och enligt hadith.

Den kände sunnitiske teologen Allamah Wahidu z- zaman Khan från Hyderabad i Indien säger:

” Taqqiya är bevisad i Koranen.
`Allamah Wahidu’z‑Zaman Khan, Anwaru ’l‑lughah, Bangalor ed., para 20, p. 84.

Hadith

Profeten Muhammed:

Den som inte har någon Taqqiya, har ingen religion.

Mulla `Ali Muttaqi, Kanzu l‑`ummal, Beirut, 5th ed., 1405/1985, vol. 3, p. 96, hadith no. 5665.

Imam Baqir:
Taqqiya är religion och mina förfäders religion. Han som inte har taqqiya har ingen tro.
al‑Kulayni, al‑Kafi, Tehran, 1388, vol. 2, p.174.

Koranen

Då sade en man som tillhörde Faraos hus, som i hemlighet var troende: ”Vill ni döda en man därför att han säger ’Gud är min Herre’? Han har ju kommit till er från er Herre med klara bevis! Om han ljuger återfaller hans lögner på honom [själv], och om han talar sanning kommer ni att drabbas av något av det som han varnar er för. Gud vägleder inte sådana som förslösar sin själ genom ständiga lögner.

Koran: 40:28
En av Faraos släktingar som dolde sin tro. Alltså använde han sig av Taqqiya.

Det var dessa förnekare av sanningen som utestängde er från den heliga Moskén och inte lät [era] offerdjur nå sin bestämmelse. Om det inte [i Mekka] hade funnits troende män och kvinnor som ni inte känner och därför kunde ha dödat och ofrivilligt ha gjort er skyldiga till en brottslig och syndig handling, [skulle Han ha låtit er storma staden med våld]; men Gud visar den Han vill Sin nåd. Om de hade varit avskilda [från de troende], skulle Vi ha låtit förnekarna utstå ett plågsamt straff.

Koran: 48:25

I denna vers förklarar Allah att det fanns folk som dolde sin tro i Mecka och därför ville han inte att muslimerna skulle storma staden med våld, för då hade de kanske mördat de troende. Än en gång bevis för Taqqiya.

Tawriyah

Tawriyah är att uttala stöd till förtryckaren samtidigt som man uttalar ord som håller fast vid ens tro, ett exempel är Faraos släkting:

Enligt islamisk historia så var Faraos kusin en anhängare av Moses och Allah. När man upptäckte hans lojalitet mot profeten Moses, taladen några i Faraos hov om det för Farao. De menade att kusinen inte trodde på Faraos gudomlighet.

Farao blev naturligtvis irriterad och krävde att kusinen skulle förklara sig. Hovet var fullt, kusinen frågade hovet några frågor:

Vem är er Herre?
Hovet: Farao
Vem är er skapare?
Hovet: Farao

Vem ger er ert uppehälle, vem garanterar ert bröd och tar bort era problem?
Hovet: Farao

Sen sade kusinen: ”Oh Kung, jag har dig och alla närvarande som vittnen om att deras Herre är min herre och dears livgivare min livgivare och att Den som ser till dem är Densamme som ser till mig och mina behov. Jag har ingen Herre eller Skapare förutom den som är deras Herre.

Farao blev lugn och straffade de som hade fört fram ryktena.

at‑Tabrasi, al‑Ihtijaj,. Beirut, 1403/1983, vol. 2, pp. 3711‑371.

Med hjälp av dessa ord blev Farao lugn samtidigt menade kusinen något helt annat och talade om att han tillbad den enda sanna Guden, Allah.

Tufi, Sharhu ’l Arba’in an‑Nawawi as quoted in Falkun‑Najat, 2nd ed. Lahore, vol. 2, p. 107.

Den sunnitiske lärde Najmuddin Tufi Hanbali skriver:
Vet att de långa och korta argumenten för och emot Taqqiya är värdelösa. Dock finns det ingen tvekan i dess legalitet och validitet. Naturligtvis ogillar vanligt folk dess namn (Taqqiya) då detta har blivit identifierad som en shiased. Annars används det över hela världen på daglig basis, men vissa kallar det för ”tolerans”, andra kallar det diplomati och återigen andra menar att det är folkvett. Det är bevisat genom Sharia i islam att det är tillåtet.

Hans citat visar vad problemet med Taqqiya är, att man trott och än idag tror att Taqqiya är enbart en shiamuslimsk företeelse, att det är shiamuslimerna som döljer sin tro och sina åsikter för att ljuga, bedra och förråda.

Närhelst jag kommer in i en diskussion och börjar komma med bevis, så får jag höra att jag använder mig av Taqqiya, och därmed ljuger jag, det spelar ingen roll vad jag säger, jag är en shia, som ljuger.

Jag kan i ärlighetens namn aldrig minnas att jag använt mig av Taqqiya, men ju mera jag läser om det desto mera ser jag det som min plikt som muslim. I väst kallas det för diplomati, eller att man kompromissar, men det är en och samma sak.

Nuförtiden har några islamofober fått läsa eller höra om Taqqiya och de anklagar alla muslimer för att ljuga, medan många wahabis anklagar shias för att ljuga och ingen av dem förstår eller vill förstå vad bertydelsen är och varför det tillkom.

5 kommentarer

  1. Gabbe 14 augusti 2009

    Såååååååååååååååååååå feeeeel. HELLRE DÖ ÄN TAQQIYA , DÅ HAR DU FRUKTAT ALLAH.

    TAQQIYA ÄR DJÄVULENS VERK SKAPAD AV SHIITER.

  2. Bahlool 14 augusti 2009

    Gabbe så du litar inte på Koranen eller på sunnilärda? kul…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *