Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Iman – Kufr

Inom islam är tro på Allah och islam; iman det positiva på andra sidan finns kufr, otrohet mot Allah eller tom fiendeskap mot Allah och islam.

Man kan dela in dessa två motpoler in i fyra kategorier:

Sann tro på islam i både hjärta och i tal. Detta kallas för öppen tro. I arabiskan är det iman.

Tro (fiendeskap) mot islam i både hjärta och i ord, där man uttalar sig fientligt mot Allah och religionen islam. Det kallas för öppen kufr (otrohet). Dessa två kategorier är motpoler mot varandra och kan inte finnas i en och samma person.

I hjärtat är man emot islam men man deklarerar sin tro till islam i det öppna. Man  döljer alltså sin tro, som strider mot islam men i det öppna deklarerar man sin lojalitet och sin tro mot religionen. Det kallas för Nifaq (hyckleri)

Korrekt tro på islam i hjärtat, men man uttalar sig antiislamiskt i det öppna. I det här fallet hamnar många människor som gör Taqqiya.

En muslim får inte kalla en annan muslim för kafir (otrogen). Det finns hadither som visar på detta. Det är därför som islam accepterade hycklare som kallade sig muslimer till namnet, för i slutändan är  det något de har att stå till svars för inför Allah. Det är även en av grunderna varför islamm inte tvingar på folk religionen. I Koranen står det klart och tydligt, det finns ingen tvång i religionen.

Kristendomen tvingade på människor tron, i områden som Sydamerika och Afrika tvingades miljoner bli kristna. Judendomen är en religion som går efter ras och tillåter mycket liten konvertering medan islam är den tro som verkligen är fri i grund och botten. Det är även varför judar och kristna (och många andra religioner och sekter) kunnat leva ibland muslimerna i fred, medan de förföljdes i andra delar av världen.

5 kommentarer

 1. Andreas 14 augusti 2009

  http://www.exmuslim.net/Sverige/artiklar/islam_for_dhimmis.pdf
  http://209.85.229.132/search?q=cache:NrkAk3_XQJsJ:www.exmuslim.net/Sverige/artiklar/islam_for_dhimmis.pdf+11+miljoner+d%C3%B6da+muslimer&cd=4&hl=sv&ct=clnk&gl=se&client=firefox-a

  En balanserad syn på islam kan man få genom att läsa både vad troende muslimer skriver och vad ex-muslimer skriver. När jag läste religionshistoria fick vi lära oss att Muhammed under sina erövringskrig tillätt judar och kristna att behålla sin tro medan alla övriga var tvugna att dö eller konvertera. Att de kristna senare under sina korståg gjorde ngt liknande och till och med värre förhindrar inte att Islam spreds med våld och intolerans mot de som ville tro på flera gudar eller andra gudar!

  Profeten Muhammed sade att innan tiden tar slut måste judarna bekämpas. ”Abu Huraira
  skildrade hur Allahs sändebud (må fred vara över honom) sade: Den sista stunden skulle inte
  komma om inte muslimerna bekämpar judarna och dödar judarna, och fortsätter att döda
  judarna ända tills dess att de gömmer sig bakom en sten eller ett träd, och stenen eller trädet
  kommer att säga: Muslim, eller Allahs tjänare, det gömmer sig en jude bakom mig, kom hit
  och döda honom, men Gharqad-trädet kommer ej att förråda judarna, då det är judarnas
  träd”
  5
  . Det var denna hadith som var på tapeten 2006 i samband med några kassettband man
  hittade i en moské i Stockholm.

 2. Bahlool 14 augusti 2009

  Då har du lärt dig fel. Alla andra? Om så är fallet, varför finns det zaraostras, yazidis, sabees och gud vet hur många andra grupper i mellanöstern? Det är klart det är lätt att svartmåla islam.

  Abu Huraira? Rofl…AbuHurayra funkar hos sunnis hans hadither har noll bevisbörda hos mig. Så ska du ta upp hadither får du tar upp någon annan än den lögnaren.

  Andra lite mera trovärdiga hadither tack? Så vad är din poäng? Judarna försöker förstöra heliga moskeer i Jerusalem för att återuppbygga sitt tempel, betyder det att du är emot judendomen också?;)

 3. Bahlool 14 augusti 2009

  exmuslim är fylld av skit..muslimerna vände sig inte emot kritik av islam utan HÅN OCH LÖGN OM RELIGION..det är kul att dina källor är SD och exmuslimer som ljuger;). Jag råder dig att söka efter FN resolutionen på muslimnytt.se där finns mera utförligt om saken ifråga.

 4. Muniira-islam 16 augusti 2009

  Profeten Muhammed sade att innan tiden tar slut måste judarna bekämpas. ”Abu Huraira
  skildrade hur Allahs sändebud (må fred vara över honom) sade: Den sista stunden skulle inte
  komma om inte muslimerna bekämpar judarna och dödar judarna, och fortsätter att döda
  judarna ända tills dess att de gömmer sig bakom en sten eller ett träd, och stenen eller trädet
  kommer att säga: Muslim, eller Allahs tjänare, det gömmer sig en jude bakom mig, kom hit
  och döda honom, men Gharqad-trädet kommer ej att förråda judarna, då det är judarnas
  träd”

  jag har hört denna hadith, den finns i riyadus salihin. Det menas att en av tecken på domedagen är att mulimerna och judarna kommer att kriga mot varandra, och att judarna kommer att förlora och gömma sig bakom stenar och träd osv.

 5. Bahlool 16 augusti 2009

  Abu Huraira var hos Profeten saw mellan 1.5 år och 3 år..hur kommer det sig att han har tusentals hadither medan Ali, den förste manlige muslimen hade några få hadither? Menar du att Abu Huraira visste mera eller hade ett bättre minne än Ali? Varför tenderar folk till att höja vissa personer till skyerna och sänker de som verkligen borde lyssnas på och verkligen borde uppskattas?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *