Press "Enter" to skip to content

Judar saknar araberna

I alla konflikter försöker vi människor göra dem svartvita, men så är inte fallet. Vi tror att konflikten i mellanöstern är mellan judar och muslimer, vi tror att konflikten i islam är mellan shia och sunni. Det är en förenkling, en alldeles okunnig sådan.

Det här inlägget skrev jag för MuslimNytt, men glömde bort det och det är inte lönt att publicera inlägg där längre då det är mest jag som är kvar i teamet.

Idag läste jag på Mohamed Omars blogg om judarna och den generalisering som sker, när man tror att alla judar är på ett visst sätt. Jag själv har ofta förundrats över hur SD-bloggar och islamofober spyr hat, som de skulle kalla rasistiskt om det byttes ut ordet islam eller muslimer mot judendomen eller judar. Mohamed Omar har rätt i den analysen, när han menar att folk glömmer bort hur judar, särskilt sionistiska sådana, och deras supporters, spyr och sprider hatet mot muslimen och islam. Vad han och många andra som är emot Israel, glömmer är att det finns många judar som är emot sionismen och för palestinierna. De vill leva i fred med palestinierna. Jag själv är inte av uppfattningen att det går, eftersom staten Israel är uppbyggd på att fördriva araben, men man ska aldrig säga aldrig.

Judar och muslimer levde tillsammans i rätt stor fred. De hade sina problem då och då men för det mesta så var judar mest skyddade just av araberna/muslimerna. Idag bor den största gruppen judar i mellanöstern i Israel, på andra plats kommer Iran. Samma Iran som anklagats av sionisterna för att stödja och kräva ”judarnas förintelse”.

Många rådgivare, vetenskapsmän och läkare var judar. De arbetade och deltog i spridandet av den kunskap som gjorde muslimerna så kända i världen. Deras bidrag till mellanösterns och Spaniens unika kultur visar på att problemet inte ligger i konflikten mellan muslimer och judar, utan mellan en förhatlig ideologi som sionismen och islams hat mot rasism.

When I hear Fayruz[1] singing,
”I shall never forget thee, Palestine,”
I swear to you with my right hand
that at once I am a Palestinian.
All of a sudden I know:
I am an Arab refugee
and, if not,
let my tongue cleave to the roof of my mouth.[2]

Det här är en dikt skriven av en…jude. Fayruz är en av mellanösterns mest kända sångerskor. Hon är för överigt kristen, och det visar än en gång att mellanöstern är en smältdegel för religionern och olika folkslag, tyvärr passar inte den här tanken de som vill splittra mellanöstern, de som vill att judar, kristna, muslimer, shias, sunnis och gud vet vad för slags grupper ska bekämpa och hata varandra.

Dikten skrevs av Sami Shalom Chetritm en  professor vid Hebreiska Universitetet i Jerusalem. Sami är som Ella Shohat, Eli Avraham, Oren Yiftachel, Yehouda Shenhav, Pnina Motzafi-Hallerm Sefadisk jude, judar som levde bland muslimerna i mellanöstern i hundratals år. Dessa personer anser att sionismens andra offer, efter araben, är just Sefadiska judarna.

I boken ”Zionism from the Standpoint of Its Jewish Victims” skriver den judisk-irakiska författaren Ella Habiba Shohat, att sionismen är en ”vit” ideologi. Kampen mellan öst och väst är inte enbart mellan judar och araber men även mellan ”vita” judar och ”mörka” judar.
Denna syn, att Sefardiska judar fått lida under de europeiska judarnas förtryck, går emot sionismens version, där man menar att sionismen räddade mellanösterns judar, att man hjälpte dem mot de hemska araberna, mot okunskap och gav dem upplysning och teknologiska framsteg. Man räddades undan ett hemskt liv i mellanöstern när man fick plats i Israel.

Man fick inpräntat att ljuset räddade de sefardiska judarna från mörkret, från barbariska samhällen. Det är något som dagens Sefardiska intellektuella kommit fram till är osant. Städer som Alexandria och Bagdad var inga okultiverade städer.

Yehouda Shenhav, professor i sociologi och antropologi på universitetet i Tel Aviv, skriver i sin studie om Iraks Judar, att de arabiska judarna aldrig riktigt varit sionistiska men istället menar han, att det var de europeiska judarnas behov av billig arbetgskraft som föranledde dem till att importera de arabiska judarna.

Vidare hävdar han att genom detta förfarande, där man förstörde en hel kultur och fick dem att lämna sina gamla förfädernasländer, så måste man komma fram till att sionismen inte är en befrielseideologi för alla judar. Det befriade de europeiska judarna, men förslavade de afrikanska och arabiska judarna, på samma sätt som det förslavade och förnedrade palestinierna. På samma sätt är förtrycket av palestinierna lik det förtryck arabiska och afrikanska judar får uppleva, ett förtryck där det är ett I-land (europeiska judar)som förtrycker och härskar över ett U-land (araberna och de arabiska/afrikanska judarna).

Innan ideologier som sionismen och nationalismen fick fotfäste i mellanöstern, så kunde judar och araber leva i fred med varandra utan större konflikter. Alla var araber i grund och botten och enbart skilde sig i tron. Efter sionismens frammarsch blev det istället en religiös konflikt, judar och kristna och araber, som kunde leva sida vid sida i mellanöstern och norra Afrika, blev plötsligt fiender. De arabiska och afrikanska judarna fick välja, mellan att vara judar eller att vara araber, de kunde inte vara arabiska judar längre.

För första gången sedan Kalifen Harun al Rashid (763-809) tid, då man tvingade judar att bära gula tygstycken för att visa att de var judar, blev det en konflikt mellan den arabiska och judiska identiteten. Behar menar att det just är detta som kan vara öppningen mot fred, eftersom de arabiska judarna blev förtryckta av både sionismen och av den arabiska nationalismen och därmed kan de vara en slags bro mellan araberna och judarna, då de har en fot i varje läger. De, som palestinierna, har fått se sin identitet stulen och förstörd.

3 Comments

 1. Amer Al-bayya
  Amer Al-bayya 20 mars 2010

  Arabiska karikatyrer demoniserar judar..titta på http://www.nkuk.org är judar mot Israels brott och terror…..
  De karikatyrer på profeten Muhammed som har väckt vrede bland muslimer världen över skiljer sig inte särskilt mycket från arabvärldens antisemitiska karikatyrer. Att demonisera judar och de judiska ledarna är vardagsmat i arabisk press.

  ”Gott om kroknästa judar som dricker blod”
  Många nazityska karikatyrtecknare från 30- och 40-talen skulle känna sig riktigt som hemma om de kunde bläddra igenom några årgångar av till exempel egyptisk dagspress.

  För där finns gott om kroknästa smutsiga judar som gärna dricker blod, helst då palestinska barns blod. Eller också sitter de hatfyllda och penningstinna på en jordglob och bestämmer över världens öde.

  Naziuniform
  Den numera sjuke premiärministern Ariel Sharon var ett mycket omtyckt objekt för arabiska karikatyrtecknare. Han avbildades ofta iförd tysk naziuniform, men med davidsstjärnan istället för hakkorset på den obligatoriska armbindeln. Och liknande bilder börjar nu dyka upp på Sharons efterträdare Ehud Olmert.

  Det tycks inte finnas några som helst moraliska eller etiska betänkligheter eller begränsningar i yttrandefriheten när det gäller att avbilda judar som upphovet till det mesta som är uselt här i världen. Och det gäller inte bara Egypten utan de flesta arabländerna.

  ”Bara berättigad kritik”
  Många kan därför tycka att de arabiska protesterna mot de danska Muhammedbilderna är att kasta sten i glashus.

  Men när omvärlden klagar på de här grova tecknade attackerna på judar håller de flesta arabiska publicister och debattörer inte med. Det som vi tycker är ohöljd antisemitism är med arabiska mått mätt bara berättigad kritik mot Israel och dess ledare. Och förresten är det inte antisemitism, får man ofta höra, för också araber är semiter och vi kan ju inte vara emot oss själva.

  Dessutom, framhåller man gärna, skändar inte arabisk press de judiska profeterna. Men det behöver inte vara av hänsyn till judendomen utan för att de flesta också är profeter inom islam.

  Christer Fridén, Kairo
  christer.friden@sr.se
  Obs…Muslimer måste svara tillbaka likadan..muslimer har rätt..Gör det nu…..

 2. Amer Al-bayya
  Amer Al-bayya 20 mars 2010

  Israel Shahak avslöjar
  Prof. Israel Shahak, professor vid Hebreiska universitetet och en man som under en god del av sin barndom var internerad i koncentrationslägret Belsen, lever nu i det ockuperade Palestina. Han har till engelska översatt många avslöjande artiklar från den ibland frispråkiga journalistiken i hebreisk-språkiga tidningar. Shahak säger att sionisterna oftast ljuger på engelska, när de talar eller skriver till icke judar!
  http://www.abbc.net Israel Shahak……

  Ockupation av Palestina
  Den judiska ockupationen av Palestina och staten Israels bildande har alltid försökts försvaras med biblisk rätt. Att dagens ockupation är en religiös sådan kan ses nedan:

  2:a Mos. 23:27-31:
  ”Förskräckelse för mig skall jag sända framför dig och vålla förvirring bland alla de folk som du kommer till, och jag skall driva alla dina fiender på flykten framför dig. Jag skall sända getingar framför dig, och de skola förjaga hivéerna, kananéerna och hettiterna undan för dig. Dock skall jag icke på ett och samma år förjaga dem för dig, på det att landet icke må bliva en ödemark och vilddjuren föröka sig till din skada, utan småningom skall jag förjaga dem för dig, så att du kan taga landet till din arvedel. Och jag skall låta dit lands gränser gå från Röda havet till filistéernas hav, och från öknen till floden; ty jag skall giva landets invånare i eder hand, och du skall förjaga dem, så att de fly för dig.”

  3 Mos. 20:24:
  ”Och därför har jag sagt till eder: I skolen besitta deras land, ty jag skall giva eder det till besittning, ett land som flyter av mjölk och honung. Jag är Herren, eder Gud, som har avskilt eder från andra folk.”

  5:e Mos. 6:10, 12 och 13:
  ”När nu Herren, din Gud, låter dig komma in i det land som han med ed har lovat dina fäder Abraham, Isak och Jakob, att giva dig – stora vackra städer, som du icke har byggt, och hus, fulla med allt gott, vilka du icke har fyllt, och uthuggna brunnar, som du icke har huggit ut, vingårdar och olivplanteringar, som du icke har planterat – och när du äter och bliver mätt – så tag dig till vara för att förgäta Herren, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Herren, din Gud, skall du frukta, och honom skall du tjäna, och vid Hans namn skall du svärja.”

  5:e Mos. 11:22-25:
  ”Ty om i hållen alla dessa bud som jag giver eder och gören efter dem, så att I älsken Herren, eder Gud och alltid vandren på Hans vägar och hållen eder till Honom, då skall Herren fördriva alla dessa folk för eder, och I skolen underlägga eder folk som är större och mäktigare än I. Var fot som eder fot beträder skall bliva eder. Från öknen till Libanon ifrån floden – floden Frat – ända till Västra havet skall edert område sträcka sig. Ingen skall kunna stå eder emot. Fruktan och förskräckelse för eder skall Herren, eder Gud, låta komma över hela det land I beträden, såsom han har lovat eder.”

  5:e Mos. 20:10-17:
  ”När du kommer till någon stad för att belägra den, skall du först tillbjuda fred. Om den då giver dig ett fridsamt svar och öppnar sina portar för dig, så skall allt folk som finnes där bliva arbetspliktig åt dig och vara dina slavar. Men om den icke vill hava fred med dig, utan vill föra krig mot dig, så skall du belägra den. Och om Herren, din Gud, då giver den i din hand, ska du slå allt mankön där med svärdsegg. Men kvinnorna och barnen och boskapen och allt annat som du finner i staden, allt rov du får där, skall du hava såsom ditt byte, och du må då njuta av det rov som Herren, din Gud, låter dig taga från dina fiender. Så skall du göra med alla de städer som äro mer avlägsna från dig, och som icke höra till dessa folks städer. Men i de städer som tillhöra dessa folk, och som Herren, din Gud, vill giva dig till arvedel, skall du icke låta något som anda har bliva vid liv, utan du skall giva dem alla till spillo, döda dem alla: hettiterna och armoréerna, kananéerna och perisséerna, hivéerna och jebuséerna, såsom Herren, din Gud, har bjudit dig.”

 3. Rondellhunden
  Rondellhunden 06 april 2010

  YXOR

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *