Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Mehdi och Jesus enligt de fyra sunnitiska lagskolorna

En av de viktigaste figurerna inom shiaislam, är Mehdin. En stor del av världens religioner tror på en messiasfigur, en frälsare, som kommer vid domedagen. Judar, kristna och muslimer delar denna tro. Inom islam är denna syn på en frälsare en viktig del av tron. Just shiaislam är uppbyggd på denna tro, då man menar att hela vår existens och hela vår tro, väntar på denna Mehdi, ättling till Muhammed.

Här vill jag dock belysa de fyra sunnitiska skolornas syn på Mehdin, och frågar hur shias och sunnis kan tycka Mehdin spelar stor roll, medan salafiterna/wahabiterna knappt nämner honom:

Sunniislam har fyra framträdande lagskolor, vars anhängare är i majoritet över hela världen; dessa är Shafii, Hanafi, Hanbali och Maliki. På senare år har en ny sekt visat sig på den muslimska scenen och denna sekt har negligerat Mehdin och dennes återkomst. Enligt de lärda inom de fyra sunnitiska lagskolorna, så är tron på Mehdin en del av tron och att inte tro på den är att inte tro på islam:

Enligt en turkisk statlig publikation om islam, så finns det tio omen inför domedagen och ett av dessa är Mehdins återkomst i sällskap med Jesus. Jesus anser muslimerna är en profet, och inte Allahs son, vidare menar man att han lever än:

De sunnitiska skolorna och deras anhängare är överens om att profeten Isa (Jesus) ska återvända till jorden på en tidpunkt nära domedagen, att han går ner till jorden i kölvattnet på Dajjals (ond väsen som kommer styra världen innan domedagen)  framträdande, att han kommer döda Dajjal och att han sedan vänder sig i bön mot Mecka. De anser alla invändningar mot denna tro som kätterska.

(Al-Farq bayn al-Firaq, Abd-al-Qahir ibn Tahir ibn Muhammad al-Baghdadi

När grupper i samhället försöker sprida lögn om Mehdin och Jesus och hävda att dessa personer inte finns eller kommer finnas, då gör de precis det som Profeten Muhammed förutspådde 1400 år sedan:

Allah kommer skicka Mehdin i en tid då folk kommer säga att de är utan hopp och att det inte finns en Mehdi.(1)

Några trovärdiga hadith om Mehdin och Jesus återkomst från sunnitiska källor:

Jag svär vid Allah att Marrias son (Jesus) kommer gå ner till jorden som domare(2)

Domedagen kommer inte att uppstå förrän Marias son, stiger ner till er som en rättvis härskare. (3)

Jag svär vid Honom, i vars hand min själ finns: Marias son ska stiga ner till er som rättvis härskare… (4)

Det finns inget problem mellan mig och honom, det betyder Jesus. Han kommer stiga ner till jorden. (5)

Jesus, Marias son, skulle då stiga ner och deras (muslimernas) ledare skulle bjuda honom att leda dem i bön, men han skulle säga nej, några av er är ledare över vissa (av eder). Detta är Allahs heder för denna gemenskap (muslimernas) (6)

Hur kan ett samhälle förintas, där jag kommer i början (Profeten Muhammed saw), Jesus, Marias son, på slutet och mellan oss Mehdin, en från min ätt mellan oss? (7)

Mehdin är del av denna gemenskap och kommer tjäna som Imam åt profeten Jesus.(8)

Profeten Muhammed sade: Mehdin kommer vara från min ätt, han kommer vara ättling till Fatimah (profetens dotter)(9)

Enligt Ali ibn abi Talib:

Profeten sade: Om det så bara skulle finnas en enda dag kvar av jordens existens, så skulle Allah höja upp en man från min familj, som skulle fylla denna värld med rättvisa då det har fyllts med förtryck. (10)

Hör de glada förebuden för Mehdins återkomst. Han kommer vara från Quraysh (Profetens släkt) och från min ätt. (11)

Jordens och himlens befolkningar, ja även fåglarna i luften, kommer bli överlyckliga över Mehdins kalifat. (12)

Mehdin kommer att dyka upp med Allahs Profets fana, på en tid då folket förlorat hoppet att de ska bli befriade från de problem som drabbat dem.(13)

Spelar det någon roll vad gamla profetior säger? Spelar det någon roll om människor som tror på ”ammsagor” att de tror på fler sagor, om Jesus och en messiasfigur som Mehdin? Ja det gör det. När man tror på en gudom som Allah och hans Profet, när man tror på att Koranen är ofelbar, då kan man även tro på och försvara Mehdin och tron på honom; en tro som försätter berg. Tecknen för Mehdins återkomst ses överallt, de inkluderar saker som den ökande orättvisan, förtrycket av människorna och ateismens frammarsch.

Som muslim kan man då uthärda lite mera tryck, lite mera förtryck, lite mera påfrestningar för man vet att orättvisan och förtrycket har ett slut. Man vet att det till slut måste ta slut på helvetet, då Allah förutbestämt att vi ska lida och att det skall komma en messiasfigur som kommer rädda oss undan dessa problem och besvär.

Mahdi According to Four Sunni Schools.com.

Källförteckning:

(1)(Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, p. 55

(2)(Sahih Muslim, Book 001, Number 0289)

(3)(Sahih al-Bukhari, Volume 3, Book 43, Number 656)

(4)(Narrated by Abu Huraira, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi)

(5)(Sunan Abu-Dawud, Book 37, Number 4310; Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim and Tirmidhi)

(6)(Sahih Muslim, Book 001, Number 0293)

(7)(Jalaladdin as-Suyuti, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, Al-Muttaqi al-Hindi, p. 78)

(8)(Jalaladdin as-Suyuti, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, Al-Muttaqi al-Hindi, p. 79)

(9)(Sunan Abu-Dawud, Book 36, Number 4271)  enligt Umm Salamah, en av profetens fruar

(10)(Sunan Abu-Dawud, Book 36, Number 4270)

(11)(Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, p. 13)

(12)(Al-Qawl al-Mukhtasar fi Alamat al-Mahdi al- Muntadhar, p. 29)

(13)(Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, p. 55)

12 kommentarer

 1. Ibn 23 juli 2009

  Det finns en liknelse om detta i hinduismen likaså, kalki. Utsänd från Gud på en vit häst med svärd, som skall döda alla demoner o orättvisor. Då Koranen berättar om att en profet sänts till alla folk med ursprungsbudskapet kanske detta är en stoftbit kvar från originalbudskapet även i hinduismen?

 2. Bahlool 23 juli 2009

  Kan stämma ibn, en ledsagare för alla nationer och alla generationer, och enligt shiaislam är just mehdin född och därmed fullbordar Allahs löfte om att en ledsagare (profet eller imam) ska leda människorna. Sunniislam anser dock inte att han är född än utan att han ska födas när hans timme kommer..

 3. J-O D 23 juli 2009

  Konstigt. I bibeln,, som skrevs långt före islam blev uppfunnet, står det så här att läsa om kommande profeter , muhammed tex.

  ”Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte (Matt. 24: 24-26).”

  ”Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen (1 Joh. 2:22).”

  Kan inte vara lätt att vara troende. Jag menar, vems låtsaskompis har mest rätt?

 4. Bahlool 23 juli 2009

  Finns belägg för att biblen förutspådde Profetens kommande.
  Fanns många kristna grupper som menade att Jesus inte var guds son, dessa förintades i och mötet på 300 talet (nicea tror jag) där kejsaren förbjöd andra åsikter än den som sade att jesus var guds son

 5. J-O D 23 juli 2009

  ”-Finns belägg för att biblen…”

  Finns även belägg för att bibeln är i hopdiktad mer eller mindre.
  Liksom koranen skrevs bibeln av olika författare, och i olika tidsepoker, långt efter dom ”sk profeternas” död.

  Således är allt som omnämns i koranen om ”boken folk” byggt på samma tveksamma grunder ”kunskaper”.

  Finns en bra dokumentär som brukar gå på Discovery som handlar om bibelns ursprung.

  Helt klart är att dom som är bokstavstroende, kristna som muslimska, eller judiska är svårt grundlurade.

  Sen kan man ju alltid som troende hävda att det är precis tvärt om. Det hela blir en cirkeldiskussion som inte leder någonstans.

  Jag tycker att man ska förhålla sig till dom gamla religiösa tidsskrifterna som tidstypiska dokument. Skrivna med förutsättningar och utgångspunkt från den tidens världsuppfattning och kunskaper.
  En liten bit historia, många bitar fabler.

 6. Bahlool 23 juli 2009

  Märkligt de uppgifter jag har säger att Koranen sammanställdes inte långt efteråt utan man samnanförde olika texter som folk hade sparat..motsäger din teori.
  Har inte hittat mycket fabler men med din syn på islam och muslimer så är det förståeligt att du tycker så

 7. J-O D 23 juli 2009

  ”-Märkligt de uppgifter jag har säger …”

  //Sen kan man ju alltid som troende hävda att det är precis tvärt om. Det hela blir en cirkeldiskussion som inte leder någonstans…

  Vissa individer går omkring hela livet med både skygglappar och hörselskydd, mumlandes jag vet sanningen, jag vet sanningen…

 8. Mohamed Omar 23 juli 2009

  Broder, jag gillar inte wahhabiter, men faktum är att även de tror på Imam Mahdi (as).

 9. Bahlool 23 juli 2009

  ok anade att de gjorde då de kom från hanbali skolan men jag hittar inget stort om honom i deras böcker eller hemsidor jag besökt

 10. iraqi-shia 24 augusti 2009

  många från sunni sekten tror på imam mehdi as.

  men inte på samma sätt som shia.

  tex…de sättet han föddes.. hur han gick i doldhet…osv…rätta mig hjärna om jag har fel!

  shia nämner honom mer för att han e från ahl albyt as.

 11. Bahlool 24 augusti 2009

  Sunnis anser att han kommer bli född, shias anser att han redan är född. Det är en stor skillnad..Shias menar sig veta vem han är, sunnis hävdar att de inte vet vem kommer vara eller vem hans mor var. Shia anser honom ha en högre ”rank” än Jesus, medan sunnis menar honom vara underställd Jesus. Vi får vår tolkning från Koranens heliga ord om Abraham att han var Profet och senare blev Imam.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *