Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Min islam din islam? del 4

Islam är medelvägen. Islam är inte hård inte lätt, islam är lagom. Om det finns något som är 100% lagom, så är det islam. Allah testar oss genom hela vårt liv och han sätter ibland hårda prövningar på oss, men allt ska vi kunna klara av. Allt är ett test av karaktär. Ingen testas hårdare än att han ska kunna klara av det.

Mohamed Omar har en version av islam. Jag har en version av islam. Konvertiter har en version av islam, och sinsemellan skiljer de sig också. Dock bakom alla dessa versioner finns en islam som vi alla är överens om. Allahs enhet, tawhid, alla är överens om det. Koranens helgd, alla är överens om det. Profetens status, alla är överens om det. Att vi ska be minst fem gånger om dagen, alla är överens om det.

Tyvärr har internet inte bara inneburit framsteg, utan även att en massa okunniga människor fått tillfälle att sprida sitt skit, sitt gift och sin okunskap.

Islam har en enda syn på homosexualitet. På dödsstraff. På otrohet. På bön. På Jihad.

Att Mohamed Omar eller jag förklarar hur islam ser på saken så är det de här sakerna vi är överens om med 1.5 miljarder troende, som vi förklarar. Det här är inte något vi själva uppfunnit utan det här är något som är konsensus bland de lärda. Lärda sunnis som shias är överens om de här sakerna. Vi omtolkar inte de saker som inte får eller kan omtolkas, då de är skrivna på sten av Allah själv, i form av hans Koran.

Islam är indelad i delar som kan omtolkas, av de kunniga (Furoo al Deen), och delar som inte får eller kan tolkas. (Usool al Deen)

På daglig basis får jag höra hur man ifrågasätter mig, mitt festande eller min utgång. En shia gick så långt att han kallade mig för kafir, en som inte tror på Allah, för att jag gick ut och dansade. Samma person har druckit, tar emot dryckespengar från sin pappa men jag är en kulturell muslim, en som är otrogen och det för att jag går ut och dansar.

Islam har blivit en religion där vi muslimer, dess största fiender, sprider skit om varandra; om islam och om de muslimska värdena. Jag vet att jag gör fel, men det förhindrar inte mig från att propagera för islam. Eftersom jag vet islam har lösningen för mig och alla andra som vill ge det en chans.

Islam är en. Allah är en.

4 kommentarer

 1. . 06 maj 2009

  Anser du också att Quranen är förvängd? Enligt sheyk Mirza Husayn bin Muhammad Taqi an-Nawari at-Tabarsi, är Quranen det, och han var en shia lärd. :”Troende! Tro på profeten och på wali (en som har fått makten att härska); de två som Vi har sänt för att leda er till den rätta vägen…” i en han av hans böcker. Han ansåg detta vara ett förlorat stycke ur Quranen: Surat-ul-Wilayah i boken Fasl-ul-Khitab fi Ithbat Tahrîf Kitab Rabb-il-Arbab.
  Det här är er syn på Quranen.
  Allâh säger i kapitlet Âl ´Imrân (33),

  ”Allâh har utvalt Âdam, Nûh, Ibrâhîm’s ätt och ´Imrân’s ätt över världens alla människor.”
  Alî bin Ibrâhîm al-Qummî – en av Shî´ah’s tidigaste Qur’ân-tolkare – tolkade denna Vers på följande sätt:
  ”Orden ”Muhammad’s ätt” uppenbarades också tillsammans med ”´Imrân’s ätt”. De (d v s Sahâbah) tog bort orden ”Muhammad’s ätt” från den ursprungliga texten.” (al-Qummî’s Tafsîr (308))

  ??

 2. Bahlool 06 maj 2009

  Nope..varför hittar du inte en lärd från dagens värld som säger att Koranen är förvrängd? Du vet väl o att det fanns sunnitiska lärda och ledare som sade att Koranen är och var förvrängd? Hur kommer det sig att shias inte använder sig av liknande anklagelser? Jo för att Shias vet att sunniislam från idag inte är ansvariga för vad en viss lärd har sagt…
  http://www.answering-ansar.org/answers/tahreef/en/chap1.php

  där kan du läsa om alla anklagelser mot shias och vad shia ssäger och sade om saken ifråga..vidare visar man där källor ur sunniböcker som visar att vissa menade att det var förändringar av Koranen

  http://www.answering-ansar.org/answers/tahreef/en/chap9.php

 3. . 06 maj 2009

  jag tycker att det är lite komiskt att du gång på gång skriver shia relaterade länkar? skulle jag tro på er shias?
  från dagens värld? jag kan ge dig fler exempel om du vill ifrån andra shia lärda förutom Sheyk Mirza.
  och om det finns sunnitiska lärda som påstår att koranen är förvrängd är det antingen för att de hittat ngt i era Koran tolkingar som är fel.
  en sunni (ahl-ul-sunna wal jama) som endast följer koranen och sahabas förståelse av den skulle aldrig påstå något sånt. dock är jag medveten om att det finns mång muslimer som påstår sig veta saker och ting.

  Typiskt av ahl-u-bidah att ta en mening ur en hadith, eller en vers ur Koranen och tolka det på sitt eget sätt. Det är särskilda drag hos innoveringens folk.
  Som du vet så finns det en seger rik grupp ur denna ummah som är på sanningen, och det är endast de som följer koranen och sunnan. Endast. Men ni shias föredrar hellre att följer era imamer blint, och sen säger ni till oss sunni att vi inte har lärda som vi följer och därför är vår metodik huller om buller? klart vi har ulama, skillnaden mellan oss och er är att vi sunni inte överdriver. Profeten Muhammed saw har gång på gång varnat för extremism eftersom att det var de tidigare generationer som fick folk att gå under. Och vad gör ni då shias? ni nämner Ali radiAllahu anhu och Ahl-ul-bayt titt som tätt att ni helt tappat greppet.
  Ni använder Alis namn när ni gör adhaan trots att det inte finns några rapporterignar om det tex?

  Alltså jag kan sitta här en hel dag och bara skriva allt som jag vet vad ni sysslar med. men jag tackar och bockar för mig och lämnar allt i Allahs händer, den slutgiltiga domaren.

  Fred.

 4. Bahlool 06 maj 2009

  Men kära du..du har väl hittat din källa hos en sunni (salafi) sida? Ska jag säga nej till den för att den kommer från våra ovänner? Eller ska jag se om texten stämmer eller ej?
  Du förväntar dig att jag ska acceptera allt du säger, eftersom det kommer från salafis men att när jag ger dig källor så ogillar du det? Källan till texterna jag lnkat till är ju inte shia utan det är ju på en shia hemsida..ursprungskällan är ju sunnitiska.

  Så du menar att länkarna jag gav dig med ursprungstexter från sunnitiska texter är påhittade? En shia följer samma Koran som du..jag vet det är svårt att förstå eller svårt att svälja men det är bara så. Jag har ingen hemlig Koran, och jag har ingen hemlig Koran tafsir. Min Koran är tryckt i Iran, det är enda skillnaden..och den börjar såsom alla Koraner börjar och den slutar på samma sätt…
  Det där med att shias har en egen Koran är påhitt för att förminska och förvränga shiaislam. Tyvärr funkar det inte längre när det finns så många källor som bevisar att det är bullshit.
  Det har funnits ghulat grupper bland shias, såsom de funnits bland sunnis och dessa har kanske haft extra suror eller extra ayahs..

  Så nu är jag ahlul bidah? Det var väl vår käre Omar som sa Idag har jag skapat en bra bidah? (handlade om tarawih) eller juste..det är ok för honom att göra bidah…
  Du menar att jag tar saker och tolkar det hur jag vill…är inte det det samma som du gör?

  Men kära du…har du verkligen missat poängen? Vet du om att Profeten Muhammed saw nämnt Ahlul Bayt och Ali titt och tätt som du säger?
  Du förväntar dig alltså att samma personer som tog makten från Ali, skulle bibehålla hadither som stödjer deras fiende?
  Tror du att din käre Muawiya, som lät folk svära åt Ali i 80 år, skulle tillåta att man behöll hadither som stödde Ali?

  Låt oss titta på haditherna:
  Enligt sunnis så var Abu Hurayra så kunnig så smart så han bidrog till flest hadither..problemt är bara han levde med Profeten hur länge? max 3 år enligt alla historiska källor
  Ali, som levde med Profeten, slogs med Profeten, som var den förste muslimen, han har bara 20-30 tal hadither i sihah böckerna?
  Medan Abu Hurayra hade över 3000?????

  Du säger att du vet mycket om oss..sorry att göra dig besviken..du vet noll. Du försöker hävda att vi har en egen Koran..och säger jag att vi inte har en egen Koran, så kommer du säga att jag gör taqqiya..problem problem problem

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *