Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fästning Europa

62 kvävda i container | Nyheter | Aftonbladet.

Jag har i några år både följt och skrivit om flyktingströmmen till det rika Europa. För att stoppa denna flyktingström har Europa försökt avskräcka och förhindra flyktingarna att nå dess kuster. Några dagar sedan dog flera hundra flyktingar, som drunknade på vägen från Libyen. Nu står det i aftonbladet om 62 som kvävdes till döds, på vägen till det förlovade Eldorado – Europa.

När man tittar till historien så ser man att folkförflyttningar alltid funnits. Man har alltid flyttat till bättre betesmarker eller till grönare områden. Var det hungersnöd i ett land, tog man sig till ett annat. Var man inte välkommen tog man till vapen.

Rom erövrades av goterna, när dessa inte fick lov att flytta till Rom, så invaderade de landet med våld. Sverigedemokraterna menar att vi måste stoppa invandringen, men till vilket pris? Är vår rikedom verkligen värd alla dessa tiotusentals döda? Vi förfaras över katastrofer, vi förfaras över gäss som plockas levande, vi förfaras över hundar i Rumänien, men hur många av oss förfaras över dessa människor?

När man surfar runt, så skriver upplysta, vuxna människor, att alla invandrare är muslimer. Det är en av grunderna till att vi ska stoppa invandringen. Vi har ingen barmhärtighet. Vi har ingen tålamod med andra och vi ser ner på andra. Jag själv ser de problem vissa invandrare för med sig. Är det dock grund nog för att stoppa all invandring? Jag har ingen lösning, men det är ingen lösning att stoppa all invandring och det är ingen lösning att driva människor att utföra farliga färder över farliga hav och branta berg, för att komma till det förlovade landet, landet där gatorna är stenbelagda med guld och vars rikedomar bara flödar.

Ska vi stoppa invandringen så ska vi stoppa utvandringen också. Varför tillåta människor att flytta till Afrika och Asien? Varför tillåta svenskar att bosätta sig i USA men inte tillåta människor från de ”mörka” kontinenterna att flytta hit?

En kommentar

  1. Svarten 05 april 2009

    Utan att gå in på några närmare detaljer (vilket jag pga omständigheterna inte kan göra), fick jag under lördagskvällen ännu ett exempel på hur afrikaner förs tillbaka till Afrika med hand- och fotbojor.

    En gång i tiden fördes de från Afrika fängslade i liknande bojor för att som slavar bygga upp den vite mannes rikedomar. Även Svenska Afrikakompaniet deltog i slavhandeln i västafrika under 1600-talet, dock i mycket begränsad omfattning. Det berodde inte på vi svenskar var mer ”humana”, utan därför att vi inte kunde hävda oss i kampen med slavhandlare från England, Holland och Portugal.

    Lästips: Handelskompanier och kompanihandel – Svenska Afrikakompaniet 1649-1663. En studie i feodal handel av György Nováky.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *