Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Know your Religion – Profeten Muhammed s.a.w

Serie om islam och muslimer. Muhammeds liv är spännande fyllt av äventyr och här kommer bara en snabb summering av de viktigaste händelserna. I framtiden hoppas jag kunna utvidga denna del.

Islams syn är att både Kristendomen och Judendomen är föregångare till Islam. De har samma budskap och samma Gud. De har samma Profeter och Islam är en vidareutveckling av dessa religioner för att  de genom tiderna blev korrumperade.
Profeten Muhammed föddes 570 och dog 632 i Arabien. Muhammeds föräldrar dog tidigt och han omhändertogs av sin farbror Abu Talib. Tidigt började han jobba med handel och blev, pga sin stora ärlighet och pålitlighet, ledare för Khadijas karavaner. Khadija var en änka och äldre än Muhammed, senare gifte sig Muhammed med henne.
Muhammed, var som så många profeter en sökare, han brukade meditera i en grotta på berget Hira.
En dag kom änglen Gabriel till honom och uppmanade honom att läsa och Muhammed som var en analfabet ifrågasatte hur han skulle kunna läsa, men Gabriel var envis och Muhammed insåg plötsligt att han hade gåvan att läsa.
Gabriel uppmanade honom att sprida Allahs ord.
Enligt Shiaislam så var Muhammeds familij och nära släktingar Hanafis. Hanafis var personer som tillbad Allah men på ett ”äldre” sätt. Deras bön och seder skilde sig mot den Islamiska.
Enligt Sunniislam var så inte fallet utan de var alla avgudadyrkare fram tills Muhammed kom in i bilden.

På den tiden hade Muhammeds farbror Abu Talib hamnat i problem så hans släktingar tog hand om hans barn för att underlätta för honom. Muhammed tog hand om Ali.

De första som blev Muslimer var Khadija och Ali. Efter ett tag ökade antalet muslimer och makthavarna i Mecka, staden där Muhammed levde, började förfölja och förtrycka muslimerna.
I tre år fick Muhammed och hans anhängare leva i exil i en dal kallad Abu Talibs dal. Umbärandena fick till följd att Muhammed förlorade sin kära fru Khadija och sin farbror Abu Talib.

Senare fick Profeten Muhammed fly till staden Medina från vart man förde olika krig mot avgudadyrkarna då dessa inte bara torterat och fördrivit Muslimerna utan också tagit deras ägodelar.

När Profeten tagit staden Mecka förstörde han och Ali avgudastatyerna och man spred Islam till hela Arabien.
Profeten dog 632 och han efterlämnade efter sig ett budskap om kärlek till din nästa, tron på den enda Guden (den mest monoistiska religionen är just Islam) och den heliga Koranen.
I hans sista tal sa han jag efterlämnar åt eder den heliga Koranen och min familj (Ali, Fatima, profetens dotter, och deras barn Hassan och Hussain)

Proften dog och begravdes. Medan hans kropp fortfarande var varm började folk slåss och bråka om det nya Islamiska storriket.

Detta var Muhammed son till Abdullah
Den siste av Profeterna.
Allahs älskade sändebud.
Vars religion hade en omvälvande inverkan på världen och framtiden.
Efter att Muhammed (saw) hade dött gick storrikena Persien och Bysans under och det Muslimska riket tog över stormaktsrollen. Fram till Mongolernas invasion härskade araberna över ett rike som sträckte sig från Indien till Spanien. Deras vetenskap hade förvaltat och utvecklat de gamla grekiska vetenskaperna. Allt tack vara islam.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *