Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vi lever i en Matrixbubbla

George Galloway MP’s official website | Welcome.

Vår frihet ser inskränkningar på daglig basis. FRA-lagen är bara del av de ”demokratiska” ländernas inskränkning av dess innevånares friheter och rättigheter.

I dagens västvärld, liknar systemet i våra länder berättelsen om Kejsarens nya kläder; vi intalas att vi har rättigheter såsom Kejsaren intalades att han bar osynliga kläder. Han bar inga kläder och vi har inga verkliga rättigheter, inte på det sättet som de utmålas i alla fall. Vi har yttrandefrihet, men om vi talar emot vissa saker, då ses vis om en fara för samhället. Exempel på detta är George Galloway, känd från sina protester mot Irakkriget, sin protest mot Israels aggressioner och nu senast hans uttalanden mot kriget i Afghanistan.

Nu har man förbjudit honom inträde i Kanada, för att han yttrat sig negativt om kriget i Afghanistan, ett krig som Kanada stött.

Vi har alla tysta, tittat på när man förde bort människor till Guantanamo. Dessa fick sitta där i över 7 år, för att de hade fel tro, fel utseende och var på fel plats vid fel tidpunkt. Några av dem var terrorister, men många av dem var oskyldiga och dessa släpptes och ska släppas snart, för att skickas tillbaka till sina hemländer, utan någon som helst kompensation för sitt lidande. Skulle vi acceptera det här ifall dessa inte varit muslimer?

Man har tillåtit människor att föras bort till okända fängelser i diktaturer, exempel på sådant är de två egyptier som fördes bort, med Sveriges regerings goda minne, till fängelse och tortyr i Egypten.

Andra fall handlar om Al Masri, en egyptier som fördes bort, även då han var tysk medborgare. Sådant sker dagligen, och vi är tysta. Vi ser inget, vi hör inget och vi säger inget.

Det är inte svårt att avhålla sig från att yttra sig, tänk om jag drabbas ifall jag visar min avsky för dessa behandlingar? Har man följt min blogg så ser man att jag förlorat två olika företags annonser, för att jag varit ”farlig för deras kunder”.

Några år sedan, innan allt det här påhittet med kampen mot terrorn, började jag vakna upp till de stereotypa föreställningarna av muslimer och araber i film och på tv. Man var terrorist, eller så var man dum. En av mina favoritfilmer heter Exodus, en film som handlar om sionismens kamp mot de sjuka araberna, dessa vilda barbarer. Den var min favorit för att den innehöll många av mina gamla favoritskådespelare, alla var proisrael, alla var emot de hemska araberna.

Inte förrän några år senare insåg jag att den demoniserade oss, den utmålade oss som hemska och som opålitliga. Vi var de onda i världen.

Vi kontrolleras av allt fler kameror, av allt fler lagar och regler som kollar upp oss. Vi är under uppsikt och säger vi eller tänker vi fel, så kommer vi att registeras, om inte av Sveriges regering, så av någon annan stat, som är ”vänligt” inställd till Sverige.

Vet ni vad Echelon är? Några år innan man började höra om FRA-lagen, så upptäcktes att USA hade avlyssnat människor i europeiska länder, länder som var vänligt inställda till Sverige. En tid senare såg jag en jätteliten notis i tidningen, där man skrev att USA och väst hade kommit överens om Echelon. Sen dess har det varit tyst om denna övervaknings och kontrollprogram. Våra samtal, vår email, ja allt som vi skickar och tar emot, kollas upp av USA och dess nära allierade. Säger du något negativt om USA eller dess politik, så kommer du snart att hamna på en sådan lista, en lista med bråkstaker, som kommer att få större problem när de försöker resa till USA. Eller så hamnar man på en terrorlista och ens tillgångar fryses, utan att ha blivit anklagad eller åtalad. Man kommer vara som de stackars somalierna, som var delägare i Barakatsystemet, ett system där man skickade pengar till släktingar i Somalia. Fyra år senare hade en av dem fortfarande inte blivit anklagad, men Sverige och FN hade gått på USAs trick, och man hade frusit hans tillgångar och han fick leva på de pengar som modiga människor vågade skänka honom, ett brott mot listan.

Varje dag ser vi sådana här saker, men vi vågar inte yttra oss, vi vågar inte gå emot det här systemet av kontroll och av uppsikt. Vi är rädda, vi är skraja och vi är fega.

När jag skrev till försvar för en Biskops rätt att ifrågasätta siffrorna som handlade om judeutrotningen, så antog man att jag stödde honom eller hans värderingar, ändå hade jag klart och tydligt klargjort att jag inte gjorde så. Även muslimer började skicka mejl och hota, ifrågasätta mig och anklaga mig för antisemitism.

Jag försvarade inte hans ord, men hans rätt att ha en annan åsikt, såsom jag försvara Galloways rätt att ha en annan åsikt om kriget i Afghanistan, såsom jag försvarar folks rätt att inte gilla islam eller muslimer. Det är de rättigheterna vi har här i väst, och det är dessa rättigheter som inskränks, då man förbjuder eller dumförklarar en person ifall han har en annan åsikt eller en annan värdering.

En känd dikt jag älskat är den här, som belyser vad vår tystnad och vår rädsla om våra egna liv kan leda till.

I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna.
Och jag sade inget, för jag var inte kommunist.
Sedan kom de och tog judarna
Och jag sade inget, för jag var inte jude.

Sedan kom de och tog fackföreningsfolket
Och jag sade inget, för jag var inte fackansluten.
Sedan kom de och tog katolikerna
Och jag var protestant, så jag sade inget.
Sedan kom de och tog mig…
Vid det laget fanns det ingen kvar
som kunde säga något.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *