Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Israel Palestina 006

Jag kommer i de här inläggen att försöka belysa bakgrunden för konflikten i Mellanöstern och försöka ge båda sidors argument. Vidare ska jag försöka belysa större händelser som hänt. För att förstå en människa eller en händelse måset man känna till bakgrunden och hur många av oss kan säga att vi känner till bakgrunden till problemen i Palestina? Jag valde sida, något vi alla måste göra.

Själva namnet Palestina är nästan lika gammalt som landet självt. Det har använts sen årtusendena för att beskriva det nuvarande Israel. Beroende på vilken tidsepok vi talar om, så har namnet Palestina beskrivit lite olika delar av det nuvarande Israel. På 20-talet så var det namnet på protektoratet Palestina. På vissa kartor så lägger man delar av Jordanien och Libanon till. Även sionister använde sig av begreppet för att beskriva landet som Palestina, men i och med deras försök att utrota allt som har med arabisk historia eller bevis för arabiskt ägande av landet, så har man istället använt sig av Israel. Ett av de argument som sionister och supporters av Israel kör med, är just att Palestina aldrig funnits, något jag kommer bevisa inte stämmer.

Sen flera tusen år har man använt sig av andra namn också, som tex: Kaanan, Stor Israel, Stor Syrien, det heliga landet, Kungadömet Israel, Kungadömet Jerusalem och Syria Palestina. Det finns många fler namn, men det vi känner mest till är just heliga landet, Israel och Palestina namnen.

Biblens och den västerländska historiska synen skiljer sig lite. Några vetenskapsmän menar att judarna och judendomen uppstod i Egypten andra menar att de uppstod i Palestina. Det finns också bevis för att många judar har sin härkomst från ryska stäppen, där turkiska stammar konverterade till judendomen (många av judarna från östeuropa kommer från dessa folkgrupper och har därmed inget annat än själva religionen gemensamt med Palestina)

I Palestina fanns det otaliga folkgrupper, ibland assimilerades de av andra kulturellt starkare folkgrupper, ibland fördrevs de. Ett av dessa folk var just det Judiska folket. Enligt Gamla Testamentet (GT) så sa Gud till judarna att de fick Palestina som sitt land, men de fick kämpa för det. Därmed slog de ihjäl eller fördrev de resterande folken i Palestina.

Några gånger anföll starkare folk och förslavade många judar eller fördrev dem. Därmed spreds Judarna till andra världsdelar och länder. På den tiden fanns det många folk och vissa vetenskapsmän menar att några av dem är de palestinska arabernas förfäder. Ett folk känt från Samson och Delilahs historia, var fillisterna.

När Rom blev mäktigt så erövrade det även Palestina, efter några uppror mot det Romerska imperiet, så fördes många av dem iväg som slavar till andra regioner i det stora riket. Från den tiden på 100 talet, så var befolkningen i Palestina till majoriteten ej judisk.

På 500 talet blev Palestina omkämpad och blev ett slagfält, som så många andra länder i mellanöstern, för kampen mellan det Östromerska riket (Bysans) och det Persiska riket. När dessa två stora riken var försvagade kom Islam till araberna och de erövrade Palestina. De blev välkomnade som räddare undan de många krigen som förstörde landet. Från den tiden var majoriteten i landet av muslimsk tro. Det fanns fortfarande ett fåtal judar och kristna i landet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *