Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Etikett: befolkning

Statistik över islam – 2009

CNN har sammanställt ny statistik över islam och muslimerna i världen. Enligt artikeln så är 1,57 miljarder människor muslimer i världen

Nästan 2 av 3 muslimer i världen, lever i Asien, 9 utav 10 är sunniter. Det är alltså nästan var fjärde som är muslim i världen. Indien, landet med den hinduistiska majoriteten har fler muslimer än alla andra länder, förutom Indonesien och Pakistan. Det lever fler muslimer i Kina än i Syrien. Ett europeiskt land som Tyskland har fler muslimer än Libanon. Enbart var femte muslim lever i mellanöstern och norra Afrika, de länder där araber bor. Rapporten är gjord av Pew Forum om religion och offentligt liv. Enligt rapporten finns det 2,25 miljarder kristna, enligt uppgifter från World Religions Database.

18 kommentarer