Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Imam Mehdis (a.s) biografi

Imam Mehdis (a.s) fyra representanter

Efter Imam Hassan al Askaris (a.s) martyrdöd, år 874 (260 Hijri), började Imam Muhammed al Mahdis (a.s) Imamat. Man kan dela in hans Imamat i två delar:

  1. Det första varade i 69 år, mera känd som Al Ghaybatu a Sughra – det mindre doldskapet.
  2. Perioden efter år 941, mera känd som Al Ghaybatu al Kubra – det stora doldskapet.

Imam Mehdis (a.s) Imamat, började med doldskap (ockultation) och fortgår ända till idag. Under de första 69 åren, kunde shiamuslimerna komma i kontakt med sin Imam (a.s) enbart genom hans utnämnda representanter; men efter 941, var det inga sådana representanter utnämnda.  Man kan fråga sig, varför inte Imamen (a.s) bara höll sig borta från dag ett? Hade Imamen (a.s) börjat sin ockultation från första början och inte delat in dem i två delar, hade shiamulsimerna inte kunnat ”anpassa” sig och vänja sig. Det skulle ha lett till stort kaos och oro bland massorna. Den gradvisa intensifieringen av fördoldskapet, fick shiamuslimerna att vänja sig vid att inte kunna nå sin Imam (a.s) och förlita sig på lärda.

De fyra representanterna

  1. Uthman bin Saeed (r.a) – När han var 11 år gammal, arbetade han i den 9:e Imamens (a.s) hushåll och han fick ett nära band med Imamerna (a.s) därefter. Imamerna (a.s) hade gång på gång talat om att den tolfte Imamen (a.s) skulle vara den sista representanten och att han skulle dölja sig för fienderna, tills Allah bestämde att hans återkomst skulle inträffa. När man mördade den 11:e Imamen (a.s), så flyttade Uthman bin Saeed (r.a) till Bagdad och klädde ut sig till smörförsäljare. I 18 månader arbetade han som Imamens (a.s) representant och vidarebefodrade breven från shiamuslimerna till sin Imam (a.s) och tillbaka till shiamuslimerna. Nära sin död fick han ett brev från Imamen (a.s) som befallde honom att utnämna hans son Muhammed bin Uthman till sin efterträdare.
  2. Muhammed bin Uthman fortsatte i sin faders fotspår, utklädd till smörförsäljare. På befallning av hans Imam (a.s) utnämnade han Hussain bin Rawh (r.a) till sin efterträdare år 918, det året han dog i.
  3. Hussain bin Rawh (r.a) – känd som Abul Qassim. Han dolde sina förehavanden för makthavarna och spelade att han hade goda kontakter med dem. Han tjänade sin Imam (a.s) troget, tills han dog år 938. Han hade befallits att utnämna Ali bin Muhammed Samry (r.a) till sin efterträdare
  4. Ali bin Muhammed Samry (r.a) – var företrädare för Imamen (a.s) i bara tre år. En vecka innan hans död, fick han ett brev från Imamen (a.s) som talade om för honom att han snart kommer dö och att det inte skall komma fler representanter efter honom. Vidare framgick det att det från och med då, skulle bli det stora fördoldskapet som infaller, tills Allah befaller Imamen (a.s) att återvända.
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *