Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fasta på Ashura

Enligt majoritetens muslimer i denna värld och i denna tid så skall man fasta den tionde dagen i den muslimska månaden Muharram. Som jag skrev är detta enligt majoritetens muslimer. Muslimer som inte fastar denna dag är shiamuslimerna. 

Varför sunnimuslimerna fastar denna dag är för enligt sunnitiska hadither så såg Profeten Muhammad, när han anlände till Medina att judarna fastade. Han frågade judarna hur det kommer sig att de fastar, varpå de svarar “Detta är den rättfärdige dagen, detta är dagen då Gud räddade Israels barn från Faraon. Profeten Moses fastade denna dag.” Denna dag ska man alltså fasta för att fira Moses vinst. 

Sahih al-Bukhari 4680
Arabiska: Bok 65, Hadith 202
Engelska: Vol. 6, Bok 60, Hadith 202.

Faktum är att det faktiskt finns belägg om fastandet på nionde och tionde Muharram i de shiitiska böckerna. Hadither som är autentiska och korrekta. Hadither som talar om att det till och med var wajib (obligatoriskt) att fasta dessa dagar. Bland återberättarna finner ni bland annat Zurarah och Muhammad ibn Muslim.
Följande är exempel på källor till hadither som talar om fasta på Ashura:

Ghana’im al-Ayyam, vol. 6, p. 78.
Madarik al-Ahkam, vol. 6, p. 268.
Bihar al-Anwar, vol. 19, p. 130.

Så nu när det är tydligt att både shiitiska och sunnitiska böcker fastslår fastan på Ashura dagen, varför är det bara sunnis som fastar, vad för fel gör shias?

Anledningen till att shias inte fastar är för att dessa hadither refererar till en tid innan den obligatoriska fastan under heliga månaden Ramadan uppenbarades, och innan tragedierna vid Karbala hade utspelats. Så fort obligatoriska fastan under heliga månaden Ramadan uppenbarades så bortsåg man från haditherna om fastandet under nionde och tionde Muharram. Allt är inte för alla tider och alla samhällen, en del hadither är historia som berättar hur det varit under en tid. 
[Läs tidigare hänvisade källor.]

Men de sunnitiska haditherna då, gällde de också för en tid?
Nej, faktum är att de sunnitiska haditherna är direkt felaktiga. Kollar man historisk tideräkning så kan judarnas fasta omöjligt infallit den tionde Muharram, vilket gör att haditherna inte stämmer. Läs mer om tideräkningen i ett tidigare inlägg – Fasta på Ashuradagen – myt eller verklighet?
Bortser man från tideräkningen, så är frågan. Varför skulle Islams perfekta och sista Profet, Guds sändebud, Profeten som uppenbarade Islam, varför skulle han ta efter judarnas tradition? En annan fråga är. Varför är man så fast vid just fastandet på Ashura, och att judarna gjorde det när mycket annat bra inträffade den tionde Muharram, enligt Islam?

När tragedierna vid Karba utspelade sig, när heliga Profeten Muhammads (saw) heliga familj (as) uppnådde martyrskap så finns det inget att vara tacksam för.

Och det är väldigt tydligt att fastan är en handling för visa sin tacksamhet. Som den sunnitiska hadither lyder så fastar man för att Gud räddade Israels barn från Faraon. Alltså  vill man visa en tacksamhet.

Därav stämmer följande hadith:

Abu Gandar frågade Imam Jafar Al Sadiq (as) om fastan under Ashura.
Imamen svarade:
“Det är dagen då Hussain (as) dödades. Om det behagar dig, fasta då. Umayyaderna lovade att om Imam Hussain (as) dödades skulle de då ta dagen som Eid och de skulle fasta för att visa sin tacksamhet, och de skulle underhålla sina barn. Alltså har det blivit en tradition i Abu Sufyans familj tills denna dag. Fasta hålls inte på grund av en katastrof, det hålls för att uttrycka sin tacksamhet för trygghet. Hussain (as) dödades på Ashura, fasta inte då, om du ser detta som en katastrof, om du ser detta som dagen Umayyaderna fann trygghet, fasta då (troendes om att) du är tacksam till Allah.

[”Wasail Al Shia, vol.10, s.468.]

Hadithen stämmer även om man jämför med historien. För vad gjorde Yazid ibn Muawiyah när de kvarlevande i Imam Hussains (as) karavan skulle tillbaka till Sham? Han utropade en fest. Man pyntade gator och torg, och gjorde festliga sammankomster, just för att fira dödandet av Imam Hussain (as).

Så med andra ord. Det är en gammal tradition att fasta nionde och tionde muharram. Är det haram att fasta dessa dagar? Absolut inte, men högst olämpligt.

Vill ni lära er mer ingående om detta så rekommenderas följande länk och video:
https://www.al-islam.org/uprising-ashura-and-responses-doubts-ali-asghar-ridwani/what-ruling-regarding-fast-ashura

En kommentar

  1. Bahlool 27 oktober 2021

    Har du någon vettig kritik att komma med eller bara trolleri?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *