Press "Enter" to skip to content

Ahlul Sunnah W al jamaah

Det är ofta som sunnis påstår sig tillhöra ahlul sunnah w jamaat / ahlul sunnah w jamaah.
Vad betyder dock denna term och när uppkom den?

År 40/41 efter Hijrah så ingick Muawiyah Ibn Abi Sufyan och Imam Hassan (as) ett avtal. Avtalet handlade kort och gott om att efter Muawiyahs död så skulle kalifatet återges till Imam Hassan (as), och att folk som hade stridit mot Muawiyah inte skulle straffas. Imam Hassan (as) gjorde inte detta utav respekt eller rädsla för Muawiyah, utan han (as) gjorde det som var bäst för vår ummah. Detta avtal skrevs på Imam Hassans (as) villkor, och han (as) bestämde de bästa villkoren för den muslimska ummah. Först och främst så höll inte Muawiyah sin del av avtalet, men när avtalet väl fastställdes så enades muslimerna om att erkänna Muawiyah som khalif och uppnådde således en så kallad överenskommelse, och en typ av gemenskap bildades. Detta år kom därför att kallas för ”a’am w al jama’at” översatt ”året av förståelse”.
Detta bland annat enligt en sunnitisk källa.
[Al Tabari, v.10, p.97, engelska versionen]

Så när någon säger att de följer ahlul sunnah w jamaah, så innebär det att man följer Muawiyahs sunnah och inte profetens (saw).

[Hasan Kamil Al Maltavi, al-Imam Hasan bin Ali, Cairo, Ministry of Auqaaf, Egypt, 1994, p.123.
Abdus Salaam Tarmanini – Ahdas Al Tarikh al islami, Al Kuwait, Majlis Al-Watani-lil-saqafa, 1988, vol.1, p.420.
Husayn Muhammad Jafri – The Origins and Early development of Shia Islam, Qum, Ansarian, publications pp.151-152.]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *