Press "Enter" to skip to content

Kommer icke-muslimerna till Helvetet?

Vi vet att många människor världen runt, som inte är muslimer eller inte shia men som ändå är personer med god karaktär, exempelvis ickemuslimer som uppfunnit många bra saker. Är det rätt att de förtjänar hamna i helvetet för att de inte är muslimer?

I korthet kan man säga att de som INTE tror på Islam kan räknas in i två olika grupper:

a) Den grupp som kallas för Jahil e Muqassir (okunnig med ansvar). Dessa är ickemuslimer som nåtts av Islams budskap som har förstått dess sanning dock vägrar de acceptera sanningen pga sin envishet och trots. Dessa har gjort sig förtjänta av helvetet.

b) De man kallar för Jahil e Qasir (okunnig utan ansvar).
Dessa är icke troende, som inte nåtts av Islams budskap, eller de har fått kännedom om Islams budskap men på ett dåligt sätt eller på ett ofullkomligt vis. Dessa kommer uppnå räddning, om de ärligt följer sin egen religion. Det kan även vara personer, som i sin okunnighet, tror att alla religioner är samma sak. Det kan vara personer som lever i så avlägsna delar av världen, att Islam inte nått dem på rätt sätt. Dessa kan man inte skuldbelägga för sin okunnighet.

Islam är en enkel och lätttillgänglig religion och det går med lätthet att ta reda på att Islam är den rätta vägen, genom att man använder sig av de två vägledande bevisen – å ena sidan det “yttre” vägledande, so mär Allahs Profeter och helgon och den “inre”, som är ens intellekt. (1)

Islam är totalt emot religiös pluralism, som innebär att alla religioner är likvärdiga och att muslimer, hinduer, kristna och judar alla har samma rank och status. Enligt denna tes, så skulle det inte finnas något specifikt bevis för en viss tro eller något specifikt bevis emot en viss tro. Man menar då att sanningen inte kan finnas gällande en religions rätt eller fel och att allt är ett personligt ansvar.

Vidare hävdar man att man kan nå till sanningen genom många olika religioner och på många olika sätt. Denna syn går inte ihop med Islams syn, som har svar på alla frågor och som har ett visst antal fundamentala principer, lagar och etiska som praktiska normer.

Då det tyvärr sprids så mycket propaganda emot Islam, så påverkar detta folks fria tänkande och sanningssökande. Även då människan utvecklats materialistiskt, så har det istället drabbat dem spirituellt och man har gått tillbaka i sin utveckling gällande religion och tro.

Propagandan har lyckats få Islam, religionen för barmhärtighet, kärlek och rättvisa att istället ses som en religion av våld, förtryck och orättvisor. Det är därför Islam säger, att de som inte fått rätt information om Islam eller som vilseletts, inte kan skuldbeläggas för sin okunnighet om den sanna tron. Så länge de följer sin tro med sin medfödda natur (Fitrah 2), tex att de inte ljuger, inte bedrar, inte begår synder mot oskyldiga, ja då är de inräknade i denna grupp.

Denna regel om okunnig utan ansvar passar även in på Sunnimuslimer, som inte fått rätt kunskaper om Shiaislams sanning.

1)al Kafi v.1 s.25. nr 22
2) Fitrah: Allah says in the Qur`an, “The divine nature by which Allah has created mankind” (30:30). Therefore, the fitrah in every person is the root of all spiritual matters and goodness. Imam Rida (ع) has said, “And it is by means of the fitrah that His proof is substantiated” (al-Saduq, al-Tawhid, pg. 35. That is, whatever Allah has as argumentation is of no use without the fitrah. By this explanation, it becomes evident why in the terminology of Islamic philosophers and theologians the fitrah is referred to as the origin of all spiritual matters and goodness, in contrast to tabi’ah (nature), which is referred to as the origin of all material and instinctive matters. Man is a being of free will that continuously chooses the path of the fitrah or the way of tabi’ah, and it is with this free will that he determines his life in the Hereafter, as indicated in the famous hadith: “The World is a plantation for the Hereafter.”

Källa: https://www.al-islam.org/faith-and-reason/question-13-non-muslims-and-hell

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *