Press "Enter" to skip to content

Badrslaget

Badrslaget

Badrslaget kan ses som det viktigaste slaget för muslimerna. För första gången testades den “nya” trons anhängare i en konflikt, men inte för sista gången…Hade de icketroende vunnit slaget, hade det kunnat innebära döden för Islams religion. Ingen insåg detta mera än den heliga Profeten (saw) som inför slaget stod och läste denna förbön (duaa):

“Gud detta är Quraish. Det har kommit med all dess övermod och skrytsamhet, för att försöka diskreditera Profeten. Gud, Jag ber Dig att förödmjuka dem imorgon. Gud, Ifall denna muslimska grupp förintas idag, så kommer Du inte att tillbes. (1)

Under detta slag stod 950 i Quraishs armé mot 314 Muslimer (med Profeten saw, inräknad). Muslimernas försvar var en kombination av tre fösvarslinjer:

  1. Profetens (saw) personlighet, hans ledarskap och hans enastående ståndaktighet. Han (saw) var för muslimerna den sista tillflyktsort i Badr och i alla slag han deltog i.
  2. Hashimiterna (Profetens saw, klan) ledda av Ali ibn Abu Talib (a.s), som deltog i detta slag som “okänd” person och kom ut ur det som oöverträffad militär personlighet. Hans (a.s) militära bragder blev konversationsämne för araberna på den arabiska halvön.
  3. Hundratals av Profetens (saw) följeslagare, vars hjärtan var fyllda av tro och beredskap att offra sig. Många av dem såg på martyrdöden som något att se fram emot. Dessa goda följeslagare var Islams armé, dess första försvarslinje och vägg. Bakom denna vägg stod den heliga Profeten (saw). De var angriparna och försvararna.

Vad det gäller Profetens (saw) klan, så var det de han kallade på för att ge de tunga offren. Det var de som stod främst i den första linjen för att öppna upp fiendens linjer. När den generella offensiven började och alla följeslagare deltog, var det Profetens (saw) klan som gav fienderna de största förlusterna, det var så vid Badr såsom det fortsatte vara så i de följande slagen.

Slaget började med att Utbah ibn Rabieah, hans son Al Walid och och hans bror Sheibah (alla var från Ommayyiderna) stod framför de icketroendes avgudadyrkande armé och kallade till Muhammed (saw) att skicka ut folk som var på deras “nivå”, för en första duell. Hundratals följeslagare stod nära honom och de förväntade sig att kallas till möta dessa tre kända krigare, men Profeten (saw) valde att vända sig till sin klan.

Profeten (saw) kallade på Ali (a.s), Hamza, hans farbror (a.s) och Obaidah al Harith, alla tre från Hashemiternas klan. Dessa tre skulle möta fiendens kämpar. Ali (a.s) dödade al Walid och al Hamza (a.s) dödade Utbah; sedan hjälpte de båda Obaidah mot Sheibah. Sheibah dödades och Obaidah uppnådde martyrdöden efter att ha förlorat ena benet.

Efter det började de två armérna att möta varandra och muslimerna gav offer men det var Ali (a.s) som dödade Hanthala ibn Abu Sufyan och det var Ali (a.s) som som dödade al Auss ibn Saeed och Tuaima ibn Oday.

Profeten (saw) tog en handfull av grus, när slaget stod som hårdast, och kastade det mot fiendens håll. Han sade:

“Må era ansikten förvridas. Gud, fyll deras hjärtan med fruktan och förlama deras fötter.”

De icketroende flydde från fältet, de förlorade 70 av sina krigare och 70 av dem blev fångar. Enligt historieböckerna så dödades 20 (2) eller 22 (3) av Ali ibn Abu Talib (a.s)

Detta slaget skedde i månaden Ramadan och var det slag som lade grunden för den islamiska staten. Det här slaget visade även vem som låg bakom deras förluster, Muhammed (saw) Ali (a.s) Hamza (a.s) det är med detta i åtanke, som vi förstår senare tiders mördande, bekämpande och hat mot Profeten (saw) och hans heliga familj (a.s). När al Hussein (a.s) mördades av Yazid, så sa han, idag tog vi hämnd för Badr…Yazid var barnbarn till Abu Sufiyan…

1.Abdul Malik Ibn Husham Al Seerah Al Nabaweyah ( Profetens biografi ) Published by Mustafa Al Babi Al Halabi, Egypt, 1955 A.D Part 2 page. 621.
2.Samma som ovan del 2, sida. 708-713.
3.Al Maghazi ( The Invasions ) published by Oxford Printing. Part 1 page. 152

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *