Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Är Alayh al Salam bara till för Profeter?

I dag kan vi se att shias använder Alayh al Salam till Imamer och Profeter, medan man i Sunniislam använder sig av RA, Radia Allah Anhu till vissa Sahabas och A.S (Alayh al Salam) till Profeterna. Hur ser historiken bakom det här ut? Alayh al Salam betyder, på honom fred eller Fred vare med Honom. Faktum är att den mest kända sunnitiska Hadithsamlingen – Sahih Bukhari, använde A.S till vördade personligheter, däribland till Profetens (saw) dotter Fatima.

Så här säger Bukhari, Alayih al Salam – Fred vare med Henne, till Fatima (a.s). Letar man på en känd sunni hemsida, och frågar efter Fatima, så hittar man att 25 av 39 resultat, visar A.S, Alayha al Salam. Kan man lite arabiska, så ser man att den engelska väljer att strunta i A.S och istället sätter ut R.A, Radia Allah Anha, på ställen, där den arabiska säger A.S. Så även här försöker man med alla medel att svartmåla och förvränga sanningen.

Låt oss gå vidare och kika på Ali Ibn Abi Talib (a.s) och hans son, al Hassan bin Ali (a.s). Även här tar vi hadithen från Sahih Bukhari.

Man märker inte av denna förvrängning, när man bara läser den engelska översättningen. Man får fråga sig, varför och hur kommer det sig? Den arabiska texten säger Alayhima al Salam – alltså på dem båda Salam eller Frid vare med dem båda. Så det här handlar då om Ali och al Hassan (a.s).
Här kan ni själva verifiera.

Nu går vi till den siste av Ahlul Bayt (a.s) som Aisha sa fanns under manteln och som ena delen av versen 33:33 kom ner på.

Al Hussain bin Ali (a.s) finner vi omtalad i denna hadith från Sahih al Bukhari.

Den tredje meningen på arabiska säger – Alayhi al Salam, alltså Frid vare med Honom, medan den engelska översättningen undviker detta. Här kan ni hitta länken. Får det er att undra varför man väljer att välja bort det här på engelska? Undrar ni även varför man ALDRIG hör en sunni föreläsare, säga Alayhi al Salam och alltid väljer R.A – Radia Allah Anhu? Varför…Varför och återigen Varför…vad försöker man dölja?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *