Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

De fängelser Imam Kadhim (a.s) hölls fången i

De fängelser som imam Musa al-Kadhum hölls i. Dagar av sorg tar över, det är imam Musas bortgång. I stora delar av hans liv hölls han fängslad. Det är oklart hur länge vår 7:e imam hölls i fängelse. En del säger 7 år, en annan grupp säger 13 år och en del säger upp till 20 år. Han (fvmh) hölls i olika fängelser:


Basrah-fängelset:

Imam fängslades först i Basrah, södra Irak, under 1 år och guvernören över Basrah då var Isa ibn Jaafar. Att han (fvmh) fängslades utgjorde inget hinder för honom (fvmh) att dyrka Allaah (swt). Det återberättas att imam Musa sade i en duaa: “O Gud, Du är medveten om att jag bad Dig att göra mig hängiven till Din dyrkan. O Gud du har besvarat mig, så all tacksamhet till Dig”. Hans dyrkan fick Isa ibn Jaafar att vara mild över honom (fvmh) och dessutom tycka om honom till den graden att Isa inte var strikt med imamens fängslande. Isa ibn Jaafar fick ett meddelande från Harun ar-Rashid där han uppmanades att döda imamen. Isa ibn Jaafar sade nej och meddelade Harun att han tänkte släppa imamen om inte Harun tog honom (fvmh).


Al-Fadhl ibn ar-rabi´s fängelse:

Från Basrahs fängelse, fördes imam Musa till Baghdad och fängslades hos Al-Fadhl. Men han påverkades också av imamen och hans (fvmh) dyrkan, varför han inte heller var sträng med imamen (fvmh). När Harun besökte Al-Fadhl tittade han från ett tak och frågade Al-Fadhl: “Vad är det för klädsel jag ser som inte rör på sig?”. Al-Fadhl svarade: “Det är ingen klädsel, det är Musa ibn Jaafar som gör sujood..”. Efter en oklar tid hos Al-Fadhls fängelse, gjorde imam Musa duaa till Gud om att få släppas och Gud (swt) besvarade hans duaa. När imam (fvmh) släpptes såg han till att vägleda folk och sprida sann islam. Harun fick reda på detta och insåg att imamens shiaa (följare) blev många, vilket gjorde han fängslade imamen på nytt.


Al-Fadhl ibn Yahya Albarmakys fängelse:

Nu fördes imam Musa till Albarmakys fängelse. Harun hatade att imam Musa var omtyckt och planerade att döda honom. Men imam Musa reciterade samma duaa som imam Ali brukade recitera. Resultatet blev att folk samlades utanför Haruns hem och ropade “den som dödar sonen till profeten, kommer vi att döda”. Harun blev rädd och backade tillbaka. Istället gav han order till Albarmaky att döda imam Musa, men Albarmaky vägrade och då straffade Harun honom.


Sista stationen.. Al-Sindis fängelse:

Här kedjades imamens händer och fötter. Fängelset var bokstavligen en håla, där dag och natt inte kunde urskiljas. Den var låg och liten, vilket gjorde att imamen knappt kunde röra sig. På uppdrag av Harun förgiftade Al-Sindi imam Musa. Hans heliga kropp lämnades på en bro och hans shia som hade hoppats på hans återkomst, fick istället sörja.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.