Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Karbalas martyrer

Följande personer blev martyrer den 10:e oktober år 680 e.Kr / 10:e muharram år 61 AH,
i slaget vid Karbala.
* Martyrernas namn
* Vissa martyrers titel
* Vissa mördares namn

Vi beklagar sorgen för martyrerna, må deras själar vila i frid och må Gud förbanna mördarna.


1.Imam Hussain – mördad av Shimr Dhiljaushan 

2. Ali al-Akbar – mördad av Murrah bin Munqiz bin Noman Al Abdi

3. Ali al-Asghar – mördad av Harmala ibn Kahil Al Asadi

4. Abdullah ibn Ali – mördad Hani bin Thubaet Al Hadhrami

5. Abu Fadl al Abbas – mördad av Yazeed bin Ruqaad Al Heeti och Hakeem bin Tufail al Taai

6. Ja’far ibn Ali – mördad av Hani bin Thubaet al Hadhrami

7. Uthman ibn Ali – mördad av Khooli bin Yazeed al Adhbahi al Ayadi och Abaani al Daarimi

8. Muhammad ibn Ali – mördad av Abaani al Daarimi

9. Abi Bakr ibn al Hassan ibn Ali – mördad av Abdullah bin Aqabah al Ghanavi

10. Abdullah ibn al Hassan ibn Ali – mördad av Harmala bin Kahil al Asadi

11. Qasim ibn al Hassan ibn Ali – mördad av Umar bin Sa’d bin Nufail al Azdi

12. Aun ibn Abdullah ibn Ja’far al Tayyar – Abdullah bin Kutayya al Nabahani

13. Muhammad ibn Abdullah ibn Ja’far al Tayyar – mördad av Amir bin Nahshal al Tameemi

14. Ja’far ibn Aqeel – mördad av Khalid bin Asad al Johani

15. Abdullah ibn Muslim ibn Aqeel – mördad av Amir bin Sa’sa’ah

16. Abu Abdullah ibn Muslim ibn Aqeel – mördad av Amir bin Sudaih Saedavi

17. Muhammad ibn Abu Saeed ibn Aqeel – mördad av Laqeet bin Naashir al Johani

18. Sulaiman, tjänare till Imam Hussain – mördad av Sulaiman bin Auf Hadhrami

19. Qaarib, tjänare till Imam Hussain

20. Munjeh, tjänare till Imam Hussain

21. Muslim ibn Ausajah al Asadi – mördad av Abdullah al Dhubabi och Abdullah Khashkara al Bajali

22. Saeed ibn Abdullah al Hanafi

23. Bishr ibn Amr al Khadhrami

24. Yazeed ibn al Haseen – Koranrecitatör

25. Imran ibn al Kalb al Ansari

26. Na’eem ibn al Ajlan al Ansari

27. Zuhair ibn al Qain al Bajali

28. Amr ibn Qurzah al Ansari

29. Habeeb ibn Madhahir al Asadi

30. Hurr ibn Yazeed al Reyahi

31. Abdullah ibn al Umair al Kalbi

32. Nafe ibn al Hilal al Jamali al-Muradi

33. Anas ibn Kahil ibn al Harth al Asadi

34. Qais ibn al Mussahar al Saedawi

35. Abdullah ibn Urwah ibn al Harraaq al Ghifaaree

36. Abdul Rahman ibn Urwah ibn al Harraaq al-Ghifaaree

37. Shabeeb ibn Abdullah Nahshali

38. Jaun, tjänare till Abu Dharr al-Ghifaree

39. Hujjaj ibn Zaid Sa’di

40. Qasit ibn Zuhair al-Tha’labee

41. Kursh (Muqsit) ibn Zuhair al-Thalabee

42. Kinaanah ibn Ateeq

43. Dhargham ibn Maalik

44. Jowain ibn Maalik al-Dhabaai

45. Zaid ibn Thubait al-Qaesi

46. Abdullah ibn Zaid ibn Thubait al-Qaesi

47. Ubaidullah ibn Zaid ibn Thubait al-Qaesi

48. Amir ibn Muslim

49. Qa’nab ibn Amr al-Namari

50. Salim – tjänare till Amir ibn Muslim

51. Saif ibn Malik

52. Zuhair ibn Bashi al-Khath’ami

53. Zaid ibn Me’qal al-Jo’afi

54. Hujjaj ibn Masrooq al-Jo’afi

55. Mas’ood ibn Hajjaj

56. Son (okänt namn) av Mas’ood ibn Hajjaj

57. Majma’ ibn Abdullah al-Aezi

58. Ammar ibn Hassan ibn Shuraib al-Taai

59. Hayyan ibn Haarith al-Salmaani al-Azdi

60. Jundab ibn Hujair al-Khanlani

61. Umar ibn Khalid al-Saedaawi

62. Saeed – tjänare till Umar ibn Khalid

63. Yazid ibn Ziad ibn Mazahi al-Kindi

64. Zaahir – tjänare till Amir ibn Humuq al-Khuzaa’ee

65. Jabalah ibn Ali al-Shaybani

66. Saalim – tjänare till Bani Medinat al-Kalbi

67. Aslam ibn Khateer al-Azdi

68. Zuhair ibn Sulaim al-Azdi

69. Qasim ibn Habeeb al-Azdi

70. Umar ibn al-Ohdooth al-Hadhrami

71. Abu Thamaamah, Umar ibn Abdullah al-Saaedi

72. Hanzalah ibn As’ad al-Shaami

73. Abdul-Rahman ibn Abdullah al-Arhabi

74. Ammaar ibn Abu Salaamah al-Hamdaami

75. Aabis ibn Shabeeb al-Shaakiree

76. Shaozab – tjänare till Shaaki

77. Shabeeb ibn Haarith ibn Saree

78. Maalik ibn Abdullah ibn Saree

Dessa följande två är martyrer som fängslades och sedan dog till följd av sina skador: 

79. Sawwar ibn Abi Uman al-Nohami al-Hamdani

80. Amar ibn Abdullah al-Junda’i

Källa: Ziyarat Al Nahiya

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *