Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ali (a.s) är med Koranen

Sunni källor:

Hazrat Umm Salama, Profetens (saw) fru, återberättar från Profeten (saw):

”Ali är med Koranen och Koranen är med Ali; de kommer aldrig att separeras från varandra tills de når mig vid Källan (på återuppståndelsens dag)

Ref.: Al-Hakim, al-Mustkrak ala s-sahhihayn vol.3 (Beirut: Dar al-Ma’rifa, n.d.) s.124;
al-Khuwarazmi, al-Manaqib, s.110;
Majma’u z-Zawa’id, vol.9, s.134
as-Sayuti, Tarikhu l-Khulafa: s.173.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *