Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Må Gud inte fylla Muawiyas mage!

Muslim ibn Hajjaj:

Ibn Abbas rapporterar: Jag lekte med barn och då gick Profeten (saw) plötsligt förbi oss. Jag gömde mig bakom dörren. Han (Profeten saw) kom och klappade mig på axeln och sade:

”Gå och kalla på Muawiya.” Jag kom tillbaka och sade: ”Han är upptagen med att äta.” Han bad mig igen att gå och kalla till honom Muawiya. Jag gick (och kom tillbaka) och sade att han var upptagen med att äta, varpå han sade: ”Må Allah inte fylla hans mage!” Ibn Muthanna, sade: Jag frågade Um Umayya vad han menade med ordet Hatani. Han sade: Det betyder ”han klappade mig på axlarna.”

 

Muslim ibn Hajjaj:

Ibn Abbas reported: I was playing with children that Allah’s Messenger (saw) happened to pass by (us). I hid myself behind the door. He (the Prophet (saw)) came and patted my shoulders and said: ”Go and call Mu’awiyah.” I returned and said: ”He is busy in taking food.” He again asked me to go and call Mu’awiyah to him. I went (and came back) and said that he was busy in taking food, whereupon he said: ”May Allah (swt) not fill his belly!” Ibn Muthanna, said: I asked Umm Umayya what he meant by the word Hatani. He said: It means ”he patted my shoulders.”

Sunni Source: Saheeh Muslim. H. # 2604 /96, Pg. # 1206.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *