Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Den unge mannen som aldrig talade med sin mor.

Den unge mannen som aldrig talade med sin mor.

En man stoppades av den heliga Profeten (saw). En ung man var på sin dödsbädd, när den heliga Profeten (saw) kom till honom och satte sig vid hans säng och talade om för honom att han bör recitera två meningar, (shahadatain) trosbekännelsen. Dock kunde den unge mannen inte tala, Profeten (saw) undrade om hans mor var närvarande. En kvinna som satt vid hans sida, sa ja jag är hans mor. Den heliga Profeten (saw) undrade om hon var missnöjd med honom?

Ja, svarade hon på frågan, vi har inte talat med varandra de senaste sex åren. Profeten (saw) bad henne förlåta honom, på Profetens (saw) yrkande, så förlät hon sin son. I samma stund, klarade den unga mannen av att recitera Kalimat al Shahada. Profeten (saw) frågade honom, vad han kunde se i det ögonblicket.

”Åh Profet (saw), en mörk och illa luktande man har tagit tag i mig och vill inte släppa taget.”

Då sa Profeten (saw) åt honom att recitera följande förbön (duaa)

[“Ya man Yaqbalul yasīra wa y’afo ‘Anil Kathīra Iqbal minnil Yasīra Wa ‘Āfo ‘Annil Kathīra.” ]

Efter det, frågade den heliga Profeten (saw) vad den unge mannen nu såg, då svarade han:
”En person med ljus hudtoning och vackra drag, som hade fin doft, börjar röra sig mot mig. Profeten (saw) sa, fortsätt repetera denna duaa (förbön), när den unge mannen fortsatte repetera så sa han:

”Åh Allahs profet (saw)båda två har som hade visat sig, har försvunnit från mina ögon.”

Efter detta så sken Profetens (saw) ansikte upp av glädje. Han (saw) sade:

”Åh Allah, förlåt denna unge mans synder.”

Den unge mannen avled kort därpå.

Källa
Mishkat Ul Anwaar-s-404-hadith-863,

Denna hadith visar hur svårt en person har det, som går emot sina föräldrar. Han lämnar denna värld i otro och förblir för all evighet i helvetets eviga plågor. Den person som lärde trosbekännelsen till denna unge man var den heliga Profeten (saw). Ändå kunde han inte röra sin tunga tills hans mor förlät honom. Den heliga Profetens (saw) välsignelser och hans mors förlåtelse räddade honom.

Imam Jafar al Sadiq (a.s) har sagt:

”Allah kommer inte acceptera bönen för den person som tittar ilsket på sina föräldrar. Även om den personens föräldrar var orättvisa.”

The heliga Profeten (saw) sade:

”Akta! Avstå från att reta upp föräldrarna. Paradisets lukt känner man av från ett avstånd på flera tusen år, men de som är olydiga mot sina föräldrar och de som kapar av banden med släktingarna kommer inte att få lukta den.” 

Den heliga Profeten (saw) har sagt:

”Den som gör sina föräldrar missnöjda är som den som gör Allah missnöjd. Den som förargar båda sina föräldrar är som den som förargat Allah.”

I ett annat citat hittar vi:

”Den som sårar sina föräldrar, sårar mig och den som sårar mig, sårar Allah. Den som sårar Allah är förbannad.”

Mustadrak ul-Wasa’il Ref;Mishkat Ul Anwaar-s.404-hadith-864,

Profeten (saw) har även sagt:

”Allah kommer inte tala till tre slags personer på Domedagen. Han kommer inte heller visa dem barmhärtighet, och inte heller rena bort deras synder. För de väntar ett hårt straff. De tre slags personerna är de som tror på ödet, de som blir fulla och de som är olydiga mot sina föräldrar.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.