Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kan de döda höra oss?Ett intressant frågeställning är ifall de döda kan höra oss eller se oss? Är deras öden redan fastställt eller kan vi hjälpa dem inför deras nästkommande liv genom goda handlingar & deras vägnar?
InshAllah så kan vi upplysa, och ge en smula info kring det ovannämnda ämnet.

_________________________

En man frågade Imam Musa al-Kadhim [a] ifall de troende som är döda kan se sina familjer. Imamen [a] svarade, ”Ja.” Mannen frågade, ”Hur ofta?” Imamen svarade, ”I den proportion som motsvarar deras meriter. Bland dem finns de som besöker [sina familjer] varje dag, och bland dem finns de som besöker varannan dag, och bland dem finns de som besöker var tredje dag. De kommer åtminstone på fredagar.” Mannen frågade, ”Vilken tid?” Imamen svarade, ”Vid dhuhr (middagstid) eller strax innan det. Allah skickar även en ängel med dem som hjälper de att se det som glädjer dem och döljer det de ogillar. Den avlidne personen finner glädje i detta och återvänder belåten.”

(Man La Yahduruhul Faqih)

_________________________

Imam al-Sadiq (as) sade, När en muslim gör en gärning av dyrkan å en död persons vägnar, så multiplicerar Allah belöningarna för honom och Allah belönar även den döda personen med det.”

(Bihar al-Anwar vol 85, s.308)
_________________________

En man frågade Imam Musa al-Kadhim [a] gällade att ge allmosa, fasta, och frigöra slavar, och att be å en avliden persons vägnar. Imamen svarade, ”Allt detta är bra, och dess förmån kommer att nå den avlidna personen.”

(Ghiyath Sultan al-Wara by Ibn Tawus)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *