Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sayyida Zainab (a.s)

Sayyida Zaynab(A)

Sayyida Zaynab (A), dotter till Imam Ali (A) och Sayyida Fatimah Zahraah (A) var en exemplarisk kvinna med stor förmåga, intelligens, kunskap, insikt, mod och uthållighet. Hon utförde sina gudomliga obligationer på det bästa sättet enligt hennes förmåga.

Hon föddes i en familj som formades av Profeten Muhammad (S), den mest framstående personen i historien. Profetens hustru Sayyida Khadija (A) var även en hängiven kvinna, hon var Sayyida Zaynabs mormor, och hennes farfars mormor var Fatima dotter till Assad, som tog hand om Profeten Muhammad (S).

Sayyeda Zainab (A) var en lysande stjärna som strålade helighet och inspirerades av det heliga ursprunget som hon hade. Det var genom hennes heliga ursprung och fromma uppbyggnad att hon manifesterade så stor en styrka i Karbala (Irak). Sayyida Zaynabs(A) liv var belastad av svårigheter, men hon fruktade aldrig de svårigheterna eller prövningarna som hon utsattes för, vilket stärkte hennes uthållighet och förhöjde hennes själ. Hon var knappt sju år gammal när hennes mor gick bort och Umm Al-Baneen tog hans om hennes lärande. När hon var en ung kvinna kunde hon vara ansvarig och ta hand om sin pappas hushåll. Hon brydde sig jätte mycket om sina bröder och systrars bekvämlighet och välmående att det kunde gå över hennes egna obekvämlighet bara för att underlätta för de. Hon var väldigt generös mot de fattiga, hemlösa, och föräldralösa.

Från en ung ålder hade Sayyida Zaynab en väldigt stark bindningsband till sin bror Imam Husayn(A). När hon var en bebis kunde ingenting lugna ner henne förutom när Imam Husayn bar henne. Hon brukade då sluta gråta, titta på hans ansikte och bli lugn. När Sayyida blev äldre, brukade hon alltid ge tid åt att titta på Imam Husayns ansikte innan hon började be.

En dag pratade Sayyida Fatimah(A) om sin dotter (Zaynabs) kärlek till Imam Husayn(A), med Profeten Muhammad(S), då tog Profeten långa andetag och med tårar i ögonen sa han: Min älskade dotter, Zaynab kommer att drabbas av svåra prövningar och hon kommer att möta en katastrof i Karbala.

Heroine of Karbala Ibn Abbas citerade Sayyia Fatimah Zahraah (A), att hon har sagt att Zaynab(A) var lik sin far i sin vältalighet och mod. Talet som hon gav i Yazids närvaro var den modigaste och mest imponerade. (Refer famous women, Dr. Ahmed Beheshti och s. 51). Efter Profeten Muhammads bortgång, kom det en tid med mycket svårigheter och prövningar för Sayyida Zaynab. Hon var alltid på sin mors sida. När hennes mor, Fatimah predikade om Fadak kunde Sayyida Zaynab föra vidare budskapet så tydligt och noggrant även om hon bara var fyra år gammal.

Sayyida Zaynab(A) var en vacker ung kvinna och hon gifte sig med sin kusin Ibn Ja’far Tayyar. Abdullah Ibn Ja’far Tayyar växte upp under Profeten Muhammeds(S) skugga. Efter Profetens död blev Imam Ali (A) hans vårdnadshavare tills han blev äldre. Han växte som en vacker ungdom med ett väldigt tilltalande sätt och han var känd för sin gästfrihet och generositet. Även fast han hade det bra ekonomiskt så levde Sayyida Zaynab ett enkelt liv där hon och hennes make hjälpte de behövande till en stor del.

Sayyida Zaynab(A) såg mycket i sitt liv av förtryckare och onda människor som förtryckte hennes familj. Vid slutet slog en ond hand över Imam Alis huvud med sitt giftiga svärd, därav fick Imam Hassan(A) vara muslimernas ledare. Imam Hassan förtrycktes och förgiftades med order av Muawiya av sin fru till förrädare, Ja’da bint al-Ash’ath ibn Qays. Muawiya ville ge styret åt sin förbannade son Yazid efter Imam Hassans död, även om styret var Imam Husayns rätt. Han gav makten till sin son trots att muslimerna inte ville det och han ville tvinga Imam Husayn att svära trohet men Imamen vägrade och flyttade till Mekka.

Sayyida Zaynab tog farväl från sin make och följde med Imam Husayn tillsammans med sina söner. Folket i Kufa kallade på Imam Husayn och förklarade att de levde i förtyck under Yazids styre. Imamen och hans familj anlände till Karbala den 2: a Muharram. Sayyeda Zaynab återberättar att hon hört från Profeten(S) att Karbala är den platsen där Imam Husayn kommer att bli martyr i. Sayyida Zaynab och Imam Husayns roll var mycket viktig och deras kamp handlar om frihet, rättvisa och ett krig mot förtryck. Karbala handlar om två pelare, det är Imam Husayn och Sayyida Zaynab. Hon var den som stod uthålig under kampen med en gudomlig styrka. Hon offrade sina söner med glädje för Allaahs skull, och efter deras martyrskap sa hon: O Allaah, acceptera vår ödmjuka uppoffring för din skull.

När Sayyida kom fram till kufa talade hon till folket som svek Imam Husayn och sa:

’’Lova Allaah och sänd välsignelser över Profeten och hans familj. O folket av Kufa, ni är hycklare och bedrägliga. Ni verkar ledsna för mordet på min bror och hans följeslagare, må ni ständigt fälla tårar! Jag finner ingenting i er än det onda, arrogans och illvilja. Vid Allaah, ni förtjänar en oändlig sorg istället för glädje. Era händer är fulla med blodet av Profetens barnbarn, och genom er svek har kommer Allaahs vrede att vara över er. ’’

Hennes ord provocerade folket i Kufa, specifikt Ubaidullah Ibn Ziyad och hans blodtörstiga kompanjoner. Sayyida Zaynab gav även en modig predikan inför Kalifen som gjorde honom och hela hans styre underlägsen och förnedrad. Sayyida sa: ’’ Jag är inte rädd för någon annan än Allaah, gör vad du (Yazid) vill! Helvetetselden väntar dig i livet härefter. Du kommer att svara för dina onda handlingar inför Allaah.’’

En annan unik egenskap hos Sayyida Zaynab(A) är hennes sätt att etablera sorg ceremonier. Därav har detta satt spår hos många miljoner muslimer som än idag har hållt Imam Husayns martyrskap levande. Efter varje ceremoni brukade kvinnorna visa sin sorg och medkänsla till Sayyida Zaynab(A), likaså gjorde männen till Imam Zaynul Abideen (A). Hennes ceremonier fick mycket uppmärksamhet i städerna och sorgen över det som hände i Karbala levde vidare.

Det sägs att ett ord kan vara mäktigare än svärdet, vilket borde stanna i muslimernas sinnen och särskilt kvinnorna. De bör lära sig av Sayyida Zaynabs mod och att de kan göra skillnad. Det är de som kan utveckla denna Ummah. Muslimska kvinnor bör läsa mer om de förebilderna vi har i Islam och lära sig av deras karaktärsdrag, för att uppfostra en generation i Ahlulbayts väg. Männen kan inte själva vinna en kamp eller få välstånd, men med kvinnorna och under skuggan av Islam kan de göra det tillsammans för att uppnå framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *