Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Varför bör vi äta dadlar?

Varför bör vi äta dadlar?

I arabiskan kallas dadlar för tamr och det palmträd, som dadlarna växer i, kallas för Nakhl. Dadelträdet, är det träd med frukter, som nämns oftast i Koranen av alla fruktträd och är även det träd som förknippas ofta med Islam och Muslimerna. När det är månaden Ramadan, så äter man dadlar till futoor (avsluta fastan).

Nyttan

Dadlar är jättenyttiga, de innehåller massor av näringsämnen. Sju olika vitaminer och 10 mineraler däribland C – vitaminer, A + B vitaminer, kalcium & Järn. Dadlar är en snabb energikälla samtidigt som de är väldigt lättsmälta och snälla för magen.
Forskare vid Technion Israel Institute har konstaterat att dadlar tillsammans med granatäppeljuice kan hindra åderförkalkning. Åderförkalkning kan i sin tur resultera i hjärtinfarkt och stroke.
Det bästa för hälsan hade varit om vi kunde ta ur dadelkärnan, mala den och äta den menar forskarna som utfört studien men att äta frukten är också bra. Dadelkärnan hjälper till att stabilisera mängden leverfibros i kroppen, vilket är väldigt bra för personer som lider av tex. Skrumplever. Därför hjälper även dadlar till att stärka vår lever.

Dadlar innehåller mycket A – vitamin som förbättrar synen samtidigt som den skyddar kroppens största organ, vår hud och våra slemhinnor.
A – Vitaminen skyddar ögonen och gör så vi ser bättre. Personer som lider av nattblindhet, och finner det svårt att se i mörker kanske lider av vitaminbrist och därför rekommenderas då att äta 3 dadlar om dagen. För att succesivt fylla på kroppens egna vitaminlager.

Koranen

I Surah Maryam i den heliga Koranen, så tillhandahöll Allah färska dadlar åt Maryam, när hon var med barn och hon hade smärtor och kände obehag i kroppen pga födselvärkarna.

[Koranen 19:25] och ruska på palmstammen så skall mogna och saftiga dadlar falla ner omkring dig.

En annan vers som tar upp dadlar är:

[Koranen 13:4] På jorden finns det [många sorters] mark som [fastän] de gränsar till varandra [har olika egenskaper – mark som ger] vindruvor och [mark som ger] brödsäd och [mark lämplig för] dadelpalmer som växer i klungor eller ensamma, och vattnade av samma vatten; några av dessa [frukter] har Vi gett bättre smak än de andra. I allt detta ligger sannerligen budskap till människor som använder sitt förstånd.

Andra Koranverser som tar upp dadlar finns i Surah Qaf, Al Shuara och Al Nahl.

Hadither

I Sunni som Shia hadither, återfinns flera passager som tar upp dadlar, här ska vi nämna några hadither ur Shiaböckerna:

Källan är Wasail al Shia, en av de främsta shia hadithsamlingarna. Vi valde att ta bort kedjorna, då det skulle bli för långa hadither, så vi sätter bara ut vem av de ofelbara som uttalat hadithen:

Kapitlet om önskvärdheten med att göra Suhoor med fin mjöl, dadlar, russin och vatten

Hadith nr. 13066

Imam al Sadiq (a.s):
Det bästa sättet för er att göra suhoor är Sawiq (gröt av korn) och dadlar.

Hadith nr. 13067

Han sade, jag hörde Abu Jafar (a.s) säga:
Allahs Budbärare (saw) brukade bryta sin fasta med hjälp av de två svarta. Jag sade, Må Allah visa dig barmhärtighet, och vad är dessa två svarta? Han sade: Dadlar och vatten och russin och vatten och han brukade göra Suhoor, med de också.

Hadith nr. 23354

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade:
Torkade dadlar med färska dadlar är inte lämpligt, eftersom de torkade dadlarna är torra och de färska är fuktiga, så när de torkar så minskar de.
Al Kulayni (som sammanställde al Kafi) har återberättat likadana hadither.

Hadith nr. 23356

Imam Jafar al Sadiq (a.s) frågades om russin av vindruvor. Han sa, det är inte rekommenderat, förutom när lika är med lika. Han sade, och inte heller torkade dadlar med färska dadlar, lika med lika.

Att föredra dadlar som Fitra

Hadith nr.12204

Imam al Sadiq (a.s):
I en hadith om att ge välgörenhet som fitra, han sade att Dadlar är det han älskade mest av alla (alltså vete, korn och russin).

Hadith nr. 12205

Imam al Sadiq (a.s): Han sade, välgörenhet i form av dadlar är mest älskvärd (önskvärt) för mig, för min far brukade ge välgörenhet i form av dadlar. Sedan sade han, det gör ingen skada om man ger silver som välgörenhet, men han föredrog dadlar.

Hadith nr. 12206

Imam al Sadiq (a.s) blev tillfrågad om fitra välgörenhet, han sade: En bit av Dadlar, Dadlar är mest önskvärda för mig.

Hadith nr. 12207

Imam Ali (a.s) tillfrågades om fitra välgörenhet. Han sade: Dadlar är det bästa.

Hadith nr. 12208

Imam al Sadiq (a.s) sade I en hadith, där man frågade honom om fitra välgörenhet och han sade: Dadlar är mest önskvärda för mig, för med varje dadel, så får du ett palmträd I Paradiset.

Hadith nr. 12209

Imam al Sadiq (a.s) sade: Några dadlar som ges är mera älskvärt för mig än några guld som ges i fitra välgörenhet.

Hadith nr. 12210

Al Sadiq (a.s) sade at ten hög med dadlar som ges I fitra, är bättre än att man ger en hög med guldbitar.

Hadith nr. 12211

Al Sadiq (a.s) sade:
Dadlar som ges i fitra är bäst, för det är det snabbaste sättet att få fördelar. Det är för att när det hamnar i händerna på den som får de, så äter han av dem. Vidare sa han att Zakat ålades människorna, och då hade människorna ingen rikedom och det enda de fick var fitra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *