Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Khums och Zakat

Khums och Zakat

Zakat:

Zakat är 2.5% av vad en person äger av vissa tillgångar. De som är berättigade att ta emot Zakat är, bland annat, de fattiga och de nödställda och de som drunknar i skulder och inte har möjlighet att betala av dessa.

En hadith säger: Allah har gjort det obligatoriskt, med bön, Zakat på välståndet. Då tog Profeten (saw) upp nio saker som obligatoriska att betala Zakat på och ursäktade andra saker från Zakat. De nio sakerna som är obligatoriska att betala Zakat på är, guld, silver, kameler, nötkreatur, får, vete, korn, dadlar och russin.

Khums:

Khums är 20% av en persons överskott, oberoende av vad överskottet kommer ifrån. De som har rätt till Khums är föräldralösa. De som har hand om att dela ut dessa pengar, är Marja.

Koranen 8:1

DE FRÅGAR dig om krigsbyte. Säg: ”Allt krigsbyte tillhör Gud och [Hans] Sändebud.” Frukta Gud, gör upp era tvister i godo, se till att broderlig sämja råda mellan er, och lyd Gud och Hans Sändebud, om ni är [sanna] troende!

Dialog om Khums och Zakat

Vart kommer Khums ifrån? När man läser versen 8:41, så står det Ghanimtum, som talar om krigsbyten, och inget om årliga inkomsterna och versen innan denna talar även den om krigstider.
När man läser arabisk grammatik, så ser man att Ghanimtum, betyder ”er förtjänst” eller ”er vinst”. Krigsbytet är bara ett exempel. Läser man i Surah Nisaa, vers 94, så står det det bland annat, att det finns många olika vinster( förtjänster). Det finns diverse grupper som förnekar Khums i samband med finansiella vinster, men samtidigt så godtar de Khums på minor, och en mina är inte något krigsbyte.

När man läser om själva Suran, så handlar den om Badrslaget. Själva innehållet är bara ett exempel, det är alltså inte någon slags begränsning om att det bara handlar om krigsbyte. Allah säger i versen, ”Vad ni än vann och tjänade på”. Vad ni än, talar om vad man än fick som vinst, om det så är krigsbyte, finansiella vinster eller att man hittar en skatt.

Vi kan ta ett exempel, i Surah 59, Ayah 7 så står det: ”…och vad som än Profeten (saw) ger er, ta det och vad som än han förbjuder er, håll er borta från det.” Betydelsen av denna vers är att all slags byten, något vi kallar ”fay”. Ska vi då saga att lydnad till Profeten (saw) enbart gäller krigsbyten, för att det ju antyds I denna vers? Nej, för att Ayan är generell. Detta är så Koranen fungerar, där Den gör en regel och belyser denna regel med ett exempel.

Procentsatsen på Zakat är olika och beror på diverse saker Ett exempel är att ifall farmen där man planterat korn och vete, och bevattnades med hjälp av regnvatten eller andra naturliga vatten, som inte kostade bonden något att bevattna fälten med, då är 1/10 av grödans värde att betala i Zakat, hade dock farmen bevattnats med hjälp av artificiella medel, tex vatten som kostar bonden pengar, då hade han bara behövt betala 1/20. Finns fler exempel och det kan kollas upp med ens Marja.

Frågor om Khums/Zakat

Fråga:

En person dog nyligen och lämnade efter sig en fem årig son och en åttaårig dotter. Får vi betala Zakat/Khums för att hjälpa dem i sin utbildning och för deras utgifter?

Svar:

Ifall pappan inte finns i livet, så är det så att farfadern har ansvaret för barnen. Om däremot farfadern inte är i livet eller om han inte har möjlighet att hjälpa de ekonomiskt, då är de berättigade till att få Zakat. De har även rätt till Khums, med en Marjas tillåtelse.

Svar på frågorna gavs av Sheikh Mansour Leghaei.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *