Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fatima Masooma

Fatima al-Masomah

Fatima bint Musa al Kadhim var dotter till den sjunde Imamen, Imam Musa al Kadhim (a.s) och syster till den åttonde Imamen, Imam Ali al Reza (a.s). Även känd vid namnet Fatima al Masomah, vilket innebär den oskyldiga, syndfria och felfria. Det var Fatimas bror, Imam Rida (as) som namngav henne för al-Masomah efter hennes död. Hon föddes 790 e kr och dog 816 e kr.

Imam Jafar al Sadiq (a.s) lär ha förutspått hennes födelse och död, 45 år innan händelsen inträffade.

Imam Jafar al Sadiq (as) sa:

”En kvinna från mina barn vars namn kommer att vara Fatima, dotter till Musa, kommer att dö i Qom. På domedagen kommer den kvinnan att medla (göra förbön) för alla mina Shia att komma in i himmeln.” (1)

Han sa även:

”En kvinna från mina barn, vid namnet Fatima kommer begravas i Qom. Vem som än besöker hennes grav kommer säkerligen träda in i himmeln.” (2)

Fatimas mor hette Najmah Khatun. Hon var en slav från Nordafrika. När hon blev en del av Profetens hushåll fick hon utbilda sig och samla på sig mer kunskap och nådde en hög nivå av intelligens och spiritualitet.

Imam Rida (as) sa:

”Vem som än besöker Masoma i Qom vore som om han besökte mig” (3)

Fatima gifte sig aldrig och det har varit en återkommande fråga kring varför då äktenskap är en utav de mest rekommenderade handlingarna av Gud. Vissa spekulationer gjordes till att hon inte gifte sig för heders skull, självdisciplin och närhet till Gud.

Imam Baqir (a.s) sade svarade till detta:

”Om övergivande av äktenskapet gav en person ära, då skulle Fatima al-Zahra (as) inte gifta sig, för det finns ingen kvinna renare och mer hedersam än henne.” (4)

Imam Rida (a.s) hade ansvar att ge äktenskapsråd till Fatima med godkännande från hennes far. Det finns två möjliga anledningar till Fatima al Masomahs situation, den första anledningen kan vara att döttrarna till Imam Kadhim (a.s) var kvinnor med alltför stor betydelse där det inte fanns en värdig make.

Imam al Sadiq (a.s) återberättade även, som anses ha koppling till Fatima al Masomahs situation av äktenskapsfrågan

”Om Gud inte hade skapat den troendes troende Imam Ali (a.s) för Fatima (a.s), skulle det inte ha funnits en lämplig man för henne i hela världen från Adams (a.s) tid till slutet av mänskligheten.” (5)

Den andra anledningen är att den rädsla som Haruns regering orsakade vid den tiden var sådan att ingen vågade komma nära familjen av profetens hushåll. Att gifta sig med en av döttrarna till Imam Kadhim (a.s) och bli hans svärson ansågs farligt.

En av Fatima al Masomahs egenskaper var hennes betydande kunskap hon erhöll om de olika islamiska vetenskaperna, lärdomarna och fördelarna av profetens hushåll. Fatima räknas bland de högsta rangen av pålitliga berättare av traditioner (hadither).

Hennes grav är en utav de mest lyxigt byggda. Detaljer och lyxighet i sådana bygg görs i ära av deras storhet och framträdande roll i islam.

Må Allah (swt) välsigna oss alla äran att besöka Hazrat Fatima Masooma (sa) helgedom.

Det har berättats att en grupp människor från Rayy besökte Imam Al-Sadeq (a.s) och sade: “Vi är från Rayy.” Imamen svarade “Hej till mina kära bröder från Qom! Allah (swt) har en helgedom i Mekka. Profeten (saw) har en helgedom i Medina. Amir Al-Momineen (a.s) har en helgedom i Kufa. Och vi har en helgedom som är i Qom. Det kommer komma en kvinna från mina ättlingar vid namnet Fatima som kommer att begravas där (Qom). Vem som än besöker henne, så kommer paradiset vara obligatoriskt för honom. (6)

Och det sägs att Imamen (a.s) berättade detta innan Imam Al-Kadhims (a.s) födelse.

När al Mamun al Abaasi tvingade Imam al Ridha (a.s) att anta positionen som tronföljare och tvingade honom att bege sig till Khorasan, så kände Fatima (a.s) en stor saknad till sin broder. Så hon begav sig till Khorasan.

Det sägs att när Fatima Masoomah (a.s) begav sig till sin broder, al Imam al Ridha (a.s), så åtföljdes hon av tusentals anhängare och släktingar. På vägen till sin broder i Khorasan, mötte hon  många fler och både återberättade hadither till dem och tog upp det lidande som Ahlul Bayt (a.s) har fått utstå. Detta sågs som ett hot av Abbassiderna, så de attackerade hennes följe, som ledde till att ett antal av hennes bröder mördades.

Det finns även hadither som säger att hon förgiftades av Abbassiderna, därav dog hon så ungt.

Fatima al-Masoomahs(a.s) mest kända titel är ”Al-Masoomah”, vilket innebär ”ofelbar kvinna”. Boken Nasikh al-Tawarikh, vol. 3, sid. 68 och boken Rayahin al-Shari’ah, vol. 5, sid. 35 berättar att hon fick denna titel utav sin bror Imam al-Ridha(a.s). Att en ofelbar Imam har gett henne titeln ”ofelbar” visar hennes höga nivå av fromhet.

En annan utav hennes titlar är ”Kareemat Ahlulbayt” vilket innebär ”Den ädla kvinnan i Profetens hushåll”. Det sägs att Ayatollah Sayed Mahmud Marashi hade en stor kärlek till Fatima al-Zahrah(a.s). Han ville veta vart hon egentligen var begravd. Han bestämde sig för att i 40 dagar tillbe Allah(swt) och be om att få hitta Fatima al-Zahrahs(a.s) grav. På den fyrtionde dagen, drömde han att antingen Imam al-Baqir(a.s) eller Imam al-Sadiq(a.s) sade till honom: ”Jag råder dig att hålla fast vid Karimat Ahlulbayt”. Ayatollah Sayed Mahmud Marashi trodde att Imamen(as) menade Fatima al-Zahrah(as). Han sade till Imamen(as): ”Ja, jag har tillbett Allah(swt) för just detta, så att jag skall ta reda på var Fatima al-Zahrahs(a.s) grav är”. Imamen(a.s) svarade: ”Jag syftade på den heliga graven utav Fatima al-Masooma i Qum”. Sedan fortsatte han och sade: ”Baserad på Hans Visdom, vill Han att Fatima al-Zahrahs(a.s) gravplats skall vara dold för alla”.

De flesta muslimer är medvetna om att besökandet utav heliga personligheters helgedomar är en rekommenderad handling. Anledningen till varför denna handling är rekommenderad är att den kan påverka besökaren på ett spirituellt och andligt sätt. Det är rekommenderat att besöka Ahlulbayts(a.s) gravar och Ahlulbayt(a.s) i sin tur har uppmuntrat oss till att besöka Fatima al-Masoomas(a.s) grav.

Sa `d ibn Sa` d al-Ash `ari berättar:

”Jag frågade Imam al-Ridha(as) om belöningen för att besöka Fatima al-Masoomas(as) grav” och Imam(as) svarade:”Den som besöker henne [hennes helgedom], hans belöning kommer att vara paradiset” (7)

Vi får inte glömma bort att bara för att man besöker hennes eller andra heliga personers gravar, så är man inte garanterad paradiset. Man måste följa Islams regler, be, fasta man måste inte försumma sina plikter gentemot Islam då och enbart då kommer löftet om paradiset att vara garanterat.

Källor:
(1) Bihar al-Anwar, vol. 60, s. 228; Majalis al-Muminin, vol. 1, s. 83.
(2) Bihar al-Anwar, vol. 48, s. 317 & vol. 60, s. 216 & vol. 102, s. 266.
(3) Nasikh al-Tawarikh, vol. 3, s. 68; Rayahin al-Shariah, vol. 5, s. 35.
(4) Wasail al-Shia, vol. 14, s. 117 & 118.
(5) al-Kafi, vol. 1, s. 261.

(6) [Bihar Al Anwar, vol 57, s.217]

(7)Uyun Akhbar al-Rida, vol. 2, sid. 267:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *