Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fatima Masooma

Fatima al-Masomah

Fatima bint Musa al Kadhim var dotter till den sjunde Imamen, Imam Musa al Kadhim (as) och syster till den åttonde Imamen, Imam Ali al Reza (as). Även känd vid namnet Fatima al Masomah, vilket innebär den oskyldiga, syndfria och felfria. Det var Fatimas bror, Imam Rida (as) som namngav henne för al-Masomah efter hennes död.

Imam Jafar al Sadiq (as) sa:

”En kvinna från mina barn vars namn kommer att vara Fatima, dotter till Musa, kommer att dö i Qom. På domedagen kommer den kvinnan att medla (göra förbön) för alla mina Shia att komma in i himmeln.” (1)

Han sa även:

”En kvinna från mina barn, vid namnet Fatima kommer begravas i Qom. Vem som än besöker hennes grav (shirin) kommer säkerligen träda himmeln.” (2)

Fatimas mor hette Najmah Khatun. Hon var en slav från Nordafrika. När hon blev en del av Profetens hushåll fick hon utbilda sig och samla sig mer kunskap och nådde en hög nivå av intelligens och spiritualitet.

Imam Rida (as) sa:

”Vem som än besöker Masuma i Qom vore som om han besökte mig” (3)

Fatima gifte sig aldrig och det har varit en återkommande fråga kring varför då äktenskap är en utav de mest rekommenderade handlingarna av Gud. Vissa spekulationer gjordes till att hon inte gifte sig för heders skull, självdisciplin och närhet till Gud.

Imam Baqir (as) sade svarade till detta:

”Om övergivande av äktenskapet gav en person ära, då skulle Fatima al-Zahra (as) inte gifta sig, för det finns ingen kvinna renare och mer hedersfull än henne.” (4)

Imam Rida (as) hade ansvar att ge äktenskapsråd till Fatima med godkännande från hennes far. Det finns två möjliga anledningar till Fatima al Masomahs situation, den första anledningen kan vara att döttrarna till Imam Kadhim (as) var kvinnor med alltför stor betydelse där det inte fanns en värdig make.

Imam al Sadiq (as) återberättade även, som anses ha koppling till Fatima al Masomahs situation av äktenskapsfrågan

”Om Gud inte hade skapat den troendes troende (Imam Ali (as) för Fatima, skulle det inte ha funnits en lämplig man för henne i hela världen från Adams tid till slutet av mänskligheten.” (5)

Den andra anledningen är att den rädsla som Haruns regering orsakade vid den tiden var sådan att ingen vågade komma nära familjen av profetens hushåll. Att gifta sig med en av döttrarna till Imam Kadhim (as) och bli hans svärson ansågs farligt.

En av Fatima al Masomahs egenskaper var hennes betydande kunskap hon erhöll om de olika islamiska vetenskaperna, lärdomarna och fördelarna av profetens hushåll. Fatima räknas bland de högsta rangen av pålitliga berättare av traditioner (hadither).

Hennes grav (shirin) är en utav de mest lyxigt byggda. Detaljer och lyxighet i sådana bygg görs i ära av deras storhet och framträdande roll i islam.

Källor:
(1) Bihar al-Anwar, vol. 60, s. 228; Majalis al-Muminin, vol. 1, s. 83.
(2) Bihar al-Anwar, vol. 48, s. 317 & vol. 60, s. 216 & vol. 102, s. 266.
(3) Nasikh al-Tawarikh, vol. 3, s. 68; Rayahin al-Shariah, vol. 5, s. 35.
(4) Wasail al-Shia, vol. 14, s. 117 & 118.
(5) al-Kafi, vol. 1, s. 261.

Noha al Haddad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.