Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Att ge någon annan ett råd

Profeten (saw) sa:

”Allsmäktiga Allah har sagt: Det mest älskade sättet som en tjänare kan använda för att dyrka mig är genom att ge andra råd för min skull”

Profeten (saw) sa:

”De människor som har den högsta statusen hos Allah på domedagen är de som mest spenderade sin tid på att ge andra råd”

Profeten (saw) sa:

”Låt det råd som en man ger till sin broder vara samma råd som han skulle gett sig själv”

Imam Ali (as) sa:

”Ge uppriktiga råd till din broder, vare sig de är goda eller inte”

Imam Al-Sadiq (as) sa:

”Det är obligatoriskt för en troende att ge råd åt en medtroende både i hans närvaro och frånvaro”

Imam Al-Sadiq (as) sa:

”Ni måste ge råd åt Allahs skapelser för Hans skull, för ni kommer aldrig att möta Honom med en bättre handling än denna”

Profeten (saw) sa:

”Vad gäller de olika tecken genom vilka du känner igen en rådgivare så finns det fyra: han dömer med rättvisa, ger rätt av sitt egna jag, accepterar för andra vad han accepterar för sig själv och han går inte emot andra”

Imam Ali (as) sa:

”Den som är den bästa rådgivaren till sig själv är den som är mest lydig mot sin Herre, och den som är mest lögnaktig mot sig själv är den som är mest olydig mot sin Herre”

Imam Zayn Al-Abidin (as) sa:

”Överdrivet med råd väcker misstankar”

Imam Al-Sadiq (as) sa:

”Goda råd från någon som är avundsjuk är inte möjligt”

Imam Ali (as) sa:

”Välsignad vare den som lyder en rådgivare som leder honom och som undviker en udda person som vilseleder honom”

Imam Al-Baqir (as) sa:

”Följ den som får dig att gråta när han ger dig råd och följ inte den som får dig att skratta medan han lurar dig”

Av Saja Alkhaigani

Källor:
1. [al-Targhib wa al-Tarhib, v. 2, p. 577, no. 16]
2. [al-Kafi, v. 2, p. 20, no. 4]
3. [al-Kafi, v. 2, p. 20, no. 5]
4. [Nahj al-Balagha, Letter 31]
5. [al-Kafi, v. 2, p. 208, no. 2]
6. [al-Kafi, v. 2, p. 208, no. 6]
7. [Tuhaf al-`Uqoul, p. 20]
8. [Nahj al-Balagha, Sermon 87]
9. [al-Durra al-Bahira, p. 26]
10. [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 194, no. 9]
11. [Ghurar al-Hikam, no. 5944]
12. [al-Mahasin, v. 2, p. 440, no. 2526]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.