Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Koranen 33:33

Våra sunni syskon hävdar att vers 33 i surah 33 handlar om Profetens (S) fruar, och att det är dem som versen kallar för ”Ahlulbayt” = People of the House:
{…Allah only desires to keep away the uncleanness from you, O people of the House! and to purify you a (thorough) purifying}
Genom enkel grammatik kan man direkt se att ”People of the House” som versen syftar på, inte är Profetens (S) fruar.
.
Bevis 1:
Den fullständiga versen lyder:
{And stay in your houses and do not display your finery like the displaying of the ignorance of yore; and keep up prayer, and pay the poor-rate, and obey Allah and His Messenger. Allah only desires to keep away the uncleanness from you, O people of the House! and to purify you a (thorough) purifying.}
Versen börjar med att nämna en uppmaning till Profetens (S) fruar: {stay in your houses}
Men märkligt nog så nämner Gud (swt) inte {houses} i pluralform senare i versen, för där ändras det plötsligt till ett enda hus i singularform {People of the House}.
Hade {People of the House} syftat på Profetens (S) fruar, då borde ordet {the House} i slutet av versen ändras till plurarform istället. Men Gud (swt) nämner först {Houses} i pluralform och därefter {the House} i singularform. Är detta inte ett tydligt tecken på att det är ett speciellt hus som Gud (swt) syftar på i versens slut?
.
.
Bevis 2:
I hela versens början uppmanar Gud (swt) Profetens (S) fruar att göra vissa handlingar:
{stay} وَقَرْنَ
{display} تَبَرَّجْنَ
{keep up} وَأَقِمْنَ
{pay} وَآتِينَ
{obey} وَأَطِعْنَ
I samtliga ovan nämnda uppmaningar slutar varje arabiskt ord med bokstaven ”N” som enligt arabisk grammatik betyder att de tilltalade är en samling av ENDAST kvinnor. Detta överensstämmer med den grupp som är tilltalade då det är Profetens (S) fruar.
Däremot, när Gud (swt) säger {Allah only desires to keep away the uncleanness from you, O people of the House}, så saknar pronomenet {you} på arabiska, bokstaven N i slutet, och har istället bokstaven M, som innebär, enligt arabisk grammatik, att de tilltalade är en samling som består av BÅDE MÄN OCH KVINNOR.

Pronomenet {you} som används då är alltså det arabiska ordet عَنْكُمُ
Hade Gud (swt) syftat på Profetens (S) fruar så hade pronomenet عَنْكُنّ använts istället!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.