Press "Enter" to skip to content

Vad händer om man inte ber?

Vad händer om man inte ber?

Den heliga Profeten (saw) sade att den person som ignorerar sin bön och är lat när det gäller att be, drabbas av Allah av 15 katastrofer.
Av dessa är sex i detta liv, tre av de är i samband med döden, tre av de sker i graven och tre vid Qiyama, alltså när han lämnar graven och får stå till svars för sina handlingar på domedagen.

De sex katastroferna som sker i ens liv:

1. Allah reducerar ens livslängd
2. Han minskar ner ens livsuppehälle
3. Inget ljus i ansiktet på personen – tecknet för rättskaffenhet försvinner.
4. Personen får ingen belöning för sina goda gärningar och de dåden accepteras ej.
5. Personens dua/förbön accepteras inte
6. Andras dua för personen accepteras inte

De tre katastroferna som drabbar personen i samband med döden.

7. Dör i en förtvivlan och ånger
8. Dör hungrig även om det finns mat
9. Han dör i ett tillstånd av hemsk törst, och även om han så drack all världens strömmar, så kommer han inte släcka törsten.

I graven (där Personen tillbringar majoriteten av tiden innan domedagen)

10. En ängel tillsätts för att störa personen och göra det obekvämt och stramar åt.
11.Hans grav kommer vara trång.
12. Ett total mörker som är hemskt i graven.

På domedagen

13. En ängel tillsätts för att dra personen från huvudet mot marken medan alla ser på.
14. Hans avräkning blir strikt
15. Gud tittar inte på personen med barmhärtighet, kommer inte att rensa honom och det vänta honom ett hårt och hemskt straff.

https://www.al-islam.org/greater-sins-volume-3-ayatullah-sayyid-abdul-husayn-dastghaib-shirazi/thirty-sixth-greater-sin#fifteen-terrible-consequences-life-and-hereafter-those-who-neglect-prayer

Vi hade detta på en föreläsning:

Fatima ع frågade sin far Profeten ص, hur är det med den person som inte lägger tid och ber sina böner dagligen (eller ibland ber och ibland inte) av män och kvinnor?

Profeten ص svarade.

Den personen får 15 egenskaper, 6 av de är i detta liv, 3 av de är vid dödsbädden, 3 av de i graven och 3 av de på domedagen

Vid detta liv.
1. Ett liv utan framgångar
2. En dålig ekonomi (även om personen är rik)
3. Inget ljus i ansiktet på personen
4. Personen får ingen belöning för sina goda gärningar
5. Personens dua accepteras inte
6. Andras dua för personen accepteras inte

Vid dödsbädden.
7. Dör i en förtvivlan och ånger
8. Dör hungrig även om det finns mat
9. Dör törstig även om personen dricker ett hav

I graven (där Personen tillbringar majoriteten av tiden innan domedagen)
10. En ängel tillsätts för att störa personen och göra det obekvämt.
11. Personen får en trång grav utan utrymme för rörelse
12. Ett total mörker i sin grav


På domedagen
13. En ängel tillsätts för att dra personen från huvudet mot marken medan alla ser på.
14. Personen får ett hårt straff där alla hans synder blir synliga för allmänheten.
15. Gud tittar inte på personen och ger inget nåd åt personen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *