Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fatima (a.s) och konflikten med kaliferna

En medlem i Sveriges  Shiamuslimer, som gjorde denna sammanställning

Först och främst så är det felaktig att påstå att imam ali as satt och inte gjorde ngt, detta är misstolkning. Man måste först och främst förstå hur allting var både före och efter profetens död. Det går inte bara att ta en incident och utifrån det spekulera över vad är mest realistisk till vad som hände. Man måste ha en överblick över helheten för att förstå dem olika incidenter som hände . Jag kommer dock inte gå igenom det nu.

Innan vi går igenom vilka alternativ imam ali as hade så är det bra att veta och förstå hadithen om fatimat al zahra (A) som säger (alla skolor överens om denna hadtih) :
” God is satisfied with her contentment and becomes angry from her anger”

Här är kan du förstå vad denna hadith innebär

Jag försökte sammanfatta klippet så gott jag kunde och hoppas att det är förståeligt för den som inte kan förstå klippet då den är på arabiska;
Varje namn av guds namn är en slaks vägledning till en viss egenskap hos gud, en slags avspegling. Till varje namn/egenskap hos gud så finns det något som representerar just den egenskapen i det verkliga livet till exempel en egenskap hos gud är Al-Mumīt ( Dödsbringaren, Den som bringar död, Förstöraren, Tagaren av liv) men vi vet även en del av änglarna kan också ta död på varelserna. Ett annat exempel är Ar-Rahim (Den nåderike, Den mest nåderike), vi vet att profeten Mohammed var den som representerade den egenskapen av gud.
Med detta sagt så kan man förstå hadithen om fatimat al zahra (A). Ett av namnen hon representerar är nöjdhet, därför är guds nöjdhet med fatimat al zahra (A) nöjdhet. Observera dock den stora skillnaden mellan att DU följer guds nöjdhet och att DIN nöjdhet ÄR guds nöjdhet. I surat almaidah (المائدة) vers 119 står det ” Gud är nöjd med dem och de är nöjda” men i denna hadith så är fatimat al zahra (A) nöjdhet guds nöjdhet och fatimat al zahra (A) ilska är guds ilska. Det är väldigt stor skillnad, det går inte ens jämföra mellan dem.

Nu till vilka alternativ Imam ali as hade, egentligen endast 2 men här räknar vi med den tredje för den är teoretisk möjlig bara. I följande video så förklarar sayed om dessa möjliga alternativen

Nu kanske förstår du varför fatima alzahra as var ansiktet utåt efter profetens död och varför imam al as valde att ha henne som ansiktet utåt som ett motståndsrörelse. Vi kan även förstå varför sunnitiska lärda personer desperat försökte måla upp det som hände mellan henne och omar på ett helt annat sätt än att fatimat al zahra (as) var politiskt motståndare till dem. Abo-baker och Omar visste att det politiska motståndet bestående av främst Imam ali (as) och fatimat al zahra (as) vägde tungt bland folket efter profetens död och där av använde man all sorts medel för att stoppa det politiska motståndet. Därför försökte en del sunni lärda personer skydda Abo-baker och Omar genom att göra allt dem kan för att säga att det fanns ingen konflikt mellan dem och fatimat al zahra (as) samt att då fatimat al zahra (as) dog så var hon nöjd med dem. Dem är väl medvetna till vad det kommer leda till ifall man erkänner att hon dog och var inte nöjd med dem och snarare tvärt om, hon var ilsken mot dem. Bland annat så införde man att alla sahaba var 3dul (عدول) och att det inte fanns konflikter mellan dem osv…

Här får du en kort sammanfattning om rollen som fatima alzhara hade som motståndare samt effekterna av det

Här har du källa från bushari om att fatima as dog och hon var ilsken mot abo bakr och omar

Nu kan man även förstå hur enkelt sayed Muhammad Baqir al-Sadr kunde med en vers från koranen bevisa enkelt att dessa kalifaternas styre är ogiltiga

Här har du hadither från både shia och sunni om detta

Här har källa från en av de allra viktigaste böcker om att omar hotade fatima med att bränna dörren

En kommentar

  1. Amina Hussain 28 januari 2020

    MashaAllah MashaAllah… Skulle önska flera vaknade angående detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.