Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

14 ledarskapsråd av Imam Ali (as)

14 viktiga ledarskap lärdomar från Imam Alis (as) brev till Malik al-Ashtar. Brev 53 i Nahjul Balagha av Imam Ali (as) är en av de mest vältaliga litteratur stycken vi kan läsa.

I brevet skriver han till Malik al-Ashtar (som styr Egypten å hans vägnar) och ger honom råd om hur man ska behandla folket. När man läser detta mästerverk tänker man utan tvekan att detta brev skulle kunna lösa världens problem med dagens oro; det borde resoneras med någon människa som har ett levande samvete. Prakt i detta brev är i det faktum att det är universellt, tidlöst och kan tillämpas i alla livets gångar, oavsett om du befinner dig i ledande position eller inte. Här kommer 14 råd från brevet som vi alla kan genomföra, särskilt om man befinner sig i ledande position:

1. Även om du är ledare, är du bara en tjänare av Gud.

Detta är vad Allahs swt tjänare Ali, Amir al-Mu’minin (befälhavare för de troende), har beordrat Malik ibn al-Harith al-Ashtar i sitt instrument (av utnämning) för honom när han gjorde honom till guvernör i Egypten. Imam Ali vägleder med ren ödmjukhet. Även om han är ledare för ett stort imperium, påminner Imam Ali (as) ständigt alla om att det inte finns någon makt utom Allah och att han är ingenting annat än Allahs tjänare. Detta är Guds utvalda ledare på jorden men han förödmjukar sig själv inför sin Herre. Även senare i brevet upprepar Imam Ali (as) detta och säger att man inte ska anse sig vara för mäktig eftersom det finns en större makt över dig.

2.Känn till din auditorium.

Då, vet, O Malik, att jag har skickat dig till ett område där det har varit regeringar före dig, både lika bra som förtryckande. Människor kommer nu att titta på dina handlingar som du brukade titta på handlingar av ledare före dig. Imam Ali (as) påminner Malik om att inte glömma tidigare ledare. Det är helt naturligt att människor blir skeptiska mot dig när du kommer till en ny miljö men trots det så ska vi inte ta folks skepsis till hjärtat. Det ska istället motivera oss att vara bättre än vad de före oss var.

3. Vi alla är människor som gör misstag; bli förlåtande.

De är av två slag, antingen din bror i religion eller en som du i skapelsen. De kommer göra fel och stöta på misstag. De kan agera felaktigt, avsiktligt eller obeaktat. Så, sträck ut till de din förlåtelse och nåd, på samma sätt som du vill att Allah swt sträcker ut sin förlåtelse och nåd till dig. Även om vi inte är förbundna genom religionen så är vi förbundna genom mänskligheten och bara när vi inser det, då kan vi behandla varandra med respekt och barmhärtighet. Vi alla gör misstag men det är viktigt att vara förlåtande eftersom vi alla vill att Gud ska förlåta oss med avseende på våra misstag. Vi måste spegla Guds attribut till vår mänskliga förmåga.

4. Ta bort negativa personer från din omgivning.

Den bland de människor som är längst bort från dig och den värsta av de enligt din åsikt borde vara den som är mest nyfiken på folkets brister, för att människor har brister och makthavaren är den mest lämpliga personen att dölja dem. Imam Ali (as) säger att dessa människor är inget bra för dig. Vi alla känner människor vars enda syfte i livet verkar vara att kritisera andra och avslöja deras fel, dessa människor borde inte vara nära dig. Ditt jobb som ledare är att säkerställa att de utvecklas i en positiv miljö och om de har några brister, så ska de hållas privat. Att ha människor i din omgivning som avslöjar andras fel försvagar din grupp och skapar en miljö full av misstro.

5. Ta bort hat.

Lossa varje knut av hat i folket och avlägsna bort från dig orsaken till varje fientlighet. Avlägsna varje form av hat, både dess rot och manifestation. När vi börjar betrakta alla som våra medmänniskor kommer hatet som skapar barriär mellan människor försvinna. Men det räcker inte, utan vi måste bryta fullständigt med människor och orsaker som tillät hatet uppkomma.

6. Jämställdhet och rättvisa är inte samma sak.

De dygdiga och de onda ska inte vara i jämställd position inför dig, för att det här betyder avrådan av den dygdiga från dygd och övertalning av onda till orätt. Håll alla i den position som är hans. Om du behandlar de som gör gott och de som gör ont på samma sätt, kommer det att lämna dig utan en moralisk standard. Det goda kommer att vara modfälld från att göra sig ännu bättre när de ser att de som gör fel får samma behandling samtidigt som de dåliga fortsätter agera omoraliskt. Alla är jämställda i rättigheter men ställningen mellan moraliska och omoraliska måste vara tydlig i hur du reagerar på varje typ av person.

7. Om det inte är brutet, försök inte att fixa det.

Avbryt inte de goda rutiner som de tidigare människor i denna gemenskap hade agerat på, genom vilka det fanns allmän enighet och genom vilka ämnen blomstrade. Inför och gör inte det du vill, utan fortsätt med det som håller folket glada och förenade.

8. Alla är en kugge i maskineriet.

Vet att folket består av klasser som bara lyckas med hjälp av varandra och de är inte oberoende av varandra. I en grupp människor eller organisation har alla en roll att spela, från de som är på topp till dem som gör de praktiska jobben. Imam Ali (as) talar om hur viktiga alla dessa roller är och att om en person nedvärderas, är hela gruppen nedvärderad. Det handlar om en tydlig lag-etik som tillförsäkrar att alla arbetar tillsammans.

9. Ge alltid människor den eloge som de förtjänar.

Uppskatta prestationerna av var och en av dem, tilldela inte prestanda från den ena till den andra och minimera inte belöningen under prestationsnivån. En mans höga position borde inte leda dig att betrakta hans små gärningar som stora och inte heller ska en mans låga position göra att du ser hans stora gärningar som små. Många har upplevt en situation där någon annan får beröm för det arbete du har gjort och vissa kan komma över detta eftersom de inte arbetar för att bli berömda. Däremot, Imam Ali (as) lär oss att en ledare inte ska vara någon som är snål i att berömma och belöna människor utan att alla ska få det de förtjänar.

10. Behandla aldrig människor välvilligt pga förhållandet mellan er.

Ge dem utnämning efter test och utnämn dem inte enligt partiskhet eller favorisering, för dessa två saker ger upphov till orättvisa och osaklighet. En av de värsta sakerna i samhället är att människor blir favoriserade på grund av deras förhållande till mäktiga människor. Islamisk historia är full av detta såväl som det nutida samhället. Imam Ali (as) varnar mot svågerpolitik och vänskapskorruption och säger att utnämna personer som är välutbildade och kvalificerade för att göra jobbet, inte för att de är din vän eller släkt.

11. Lyssna på konstruktiv kritik.

Ordna en tid för klagande där du gör dig fri för dem, och sitt för dem i allmän publik och känn dig ödmjuk där för Allahs (swt) skull, som skapade dig. (Vid det tillfället) bör du hålla bort din armé och vakter, så att alla som känner för att tala kan göra det utan rädsla. De mest framgångsrika ledare vill veta vägen till förbättring och Imam Ali (as) ger oss råd om bästa sättet att göra det på. När människor lyfter sina klagomål mot dig, gör dem så bekväma som möjligt och ta bort eventuella hinder som stoppar dem från att uttrycka sina sanna känslor. Detta kommer också att ödmjuka dig som ledare.

12. Visa upp dig.

Håll dig inte isolerad från folket under en längre period, för att avskildhet av de som är i auktorisation från ämnena är en slags snävsyntet och orsakar okunnighet om deras angelägenheter. Att vara en osynlig ledare skapar en miljö full av misstro, människor kommer ställa frågor om vad som händer bakom stängda dörrar och hur saker hanteras. Var öppen med människor, träffa med dem du leder kommer säkerställa att du är medveten om vad som händer och att de ser dig som en människa och en av dem.

13. Kommunicera tydligt.

Träd inte i ett avtal som kan medge olika tolkningar och ändra inte tolkningen av vaga ord efter avslutning och bekräftelsen (av avtalet). Oavsett om du skickar ett e-mail eller talar muntligt, var tydlig i det du säger. Islam har en stark tradition att skriva kontrakt med vittnen närvarande och Imam Ali (as) följer dessa spår. Se till att du talar på ett sätt som alla förstår, det kommer säkerställa att det inte finns någon risk för förvirring om det skulle uppstå problem vid senare tillfällen.

14. Var organiserad.

Tilldela varje sak sin lämpliga plats och gör varje arbete vid rätt tidpunkt. Ge allt en tidslucka och var flitig. Att vara organiserad är en av de bästa färdigheterna du kan ha; det kommer ge dig en balans mellan arbete och liv, mindre stress och säkerställer att du får varje jobb korrekt gjord. Människor kommer visa mer förtroende för dig som en organiserad ledare.

En kommentar

  1. Mohammad Saam Jaberi 19 maj 2021

    Du får din mamma och pappa är på väg till dig om du vill ha en bra dag och jag har en överraskning till dig om du vill ha en ☝️ Ya Ali❤️

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.