Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Predikan nr 23, Nahjul Balagha

Att hålla sig borta från avund, och uppträda bra gentemot släktingar och vänner

Nu då, sannerligen är det gudomliga uppmaningar som tillkommer från himmelen till jorden, lik de droppar som droppar ner från regnet. Att de tar med sig vad som är avsett för varje individ, vare sig det vore något litet eller stort. Så om någon av er påpekar för hans bror att han har massor av barn, rikedom eller självkänsla, bör det inte vara ett bekymmer för honom. Så länge en muslim inte begår sådana handlingar som får honom att böja sina ögon (av skam), vilket låga människor inspireras av, är han lik den spelare som förväntar sig att den första dragningen av hans pil ska säkra honom vinsten samt tillgodogöra hans tidigare förlust.

På motsvarande sätt, förväntar sig den muslim som är fri från oärlighet en av de två bra sakerna: antingen en uppmaning från Alláh (och i detta fall är det vad som Alláh anser är bäst för honom) eller levebröd av Alláh. Han har redan barn och boende medan hans tro och respekt är med honom. Visserligen är rikedomar och barn en fördel av denna värld, medan i nästa värld är ädla handling som är fördelen. Ibland binder Alláh ihop alla dessa fördelar i vissa grupper.

Akta dig för Alláh samt för vad Han har varnat dig för, och behåll din rädsla för honom så att ingen ursäkt behövs för din aktsamhet. Agera med avsikten av att inte höras eller visas, för om en man agerar för någon annan än Allah, kommer Alláh att göra honom över denna. Vi ber Alláh (att bevilja oss) placeringen av martyrer, närvaro av de dygdiga och vänskapen av profeterna.

O’människor! säkert kan ingen (även om han må vara rik) vara utan hans anhöriga, och deras stöd som kommer i form av hjälpande händer eller hjälpande tungor (ord). De ensamma är hans stöd bakifrån och kan avvärja honom från hans bekymmer, och det är de som är mest snälla mot honom när svårigheter drabbar honom. Det goda minnet av en man som Alláh bevarar bland människor är bättre än de egendom som andra ärver från honom.

Skåda! Om någon av er hittar sina nära och kära i behov eller svält, ska han inte avstå från att hjälpa dem med det som inte kommer att öka om denna hjälp inte ges, och inte heller minskning av att spenderas. Den som inte bidrar med sin (hjälpande) hand för sina anhöriga, han håller bara in en hand, men vid den tiden när han själv är i behov av hjälpande händer kommer alla att avstå från att hjälpa honom. En som är barmhärtig kan behålla sitt folks kärlek för gott.

as-Sayyid ar-Radí säger: I denna predikan betyder ”al-ghafírah” gott eller överflöd, och detta härleds från arabiskan, ”al-jamm al-ghafír” eller ”al-jammá’ al-ghafír” menande stor folkmassa. I vissa versioner för ”al-ghafiráh”, dyker ”’ afwatan” upp. ”’ afwah” innebär det goda och valda delen av något. Det sägs att frasen ”akaltu ’ afwata ’t-ta’ám” betyder ”jag åt vald måltid”.

Gällande ”wa man yaqbi_ yadahu ’ visas en ’ ashíratihi” i slutet, där han påpekar hur vacker betydelsen av denna mening är, Amír al-mu’minín menar att den som inte hjälper sina egna anhöriga undanhåller endast handen men när han är i behov av deras hjälp och skulle vara ute efter deras sympati och stöd då han skulle han berövas deras stöd, sympatier och hjälp som han får från deras utbredda händer och marscherande fötter.

[Nahjul Balagha; Peak of Eloquence. SERMONS, LETTERS AND SAYINGS of Amír al-mu’minín HAZARAT ALI (A.S.)]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *