Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Varför Islam förbjuder självmord

Varje individs sinne och natur är medveten om hur fel och olämpligt det är att förstöra något som man blivit välsignad med i denna värld. Frågan är så klar att alla människor, oavsett ålder och religion är införstådda i detta. Det är på grund av detta som olika organisationer har upprättas i världen idag, så som organisationer som ansvarar för att skydda djur och miljön samt liknande. Dessutom finns det idag organisationer som ansvarar för att kontrollera och skydda all form av liv i denna värld, dessa tillämpar olika lagar för att kunna göra just detta.

Nu när vi konstaterat att både människans intellektuell och natur inte kan acceptera att de minsta guda-givna välsignelser slösas bort och förstörs, hur kan man acceptera att livet, som är den största välsignelsen som vi fått av Allah (swt) får slösas bort?

Denna lilla introduktion visar att om man någonsin har dessa tankar och vill begå självmord så har man avvikit från den naturliga vägen, sin egna natur samt sinne och kan även anses vara en sjuk person som är i behov av hjälp och behandling. Idag finns det olika behandlingshem som kan bistå med hjälp och även bota denna sjukdom med psykologiska metoder.

Islam som religion har klara riktlinjer i denna fråga, den är förenlig med människans natur, sinne och sanning, därför förbjuds självmord och man ser det som en förbjuden handling.

Islams ideologi och Koranens läror menar att Allah (swt) är den absoluta och enda ägare av hela universum[1] , samt att Allah (swt) har skänkt oss dessa välsignelser så vi kan utnyttja och använda dem för egen bruk. Att sedan missbruka och slösa på dessa välsignelser tillåts inte av den Sanna Ägaren, och vårt rätta sinne talar om för oss att vi måste använda dessa välsignelser som vi har anförtrotts på ett rätt sätt, så att den Sanna Ägaren är nöjd med vår aktsamhet och inte något annat.

En annan viktig punkt till varför självmord är haram, är att Islam vill både skydda det individuella livet och samhällslivet. Vad detta betyder är att när Allah (swt) förbjuder en att ta sitt eget liv (som man tror tillhör en själv), så ger Han säkerligen inte tillåtelse att döda andra, förbudet mot självmord finns för att förhindra att mord sprids i samhället.

Vanligtvis, när människor som lider av psykiska problem begår självmord så kan man inte förvänta sig att den personen som nått den nivå av psykisk ohälsa, som driver dem att inte ha barmhärtighet över sig själv, att förbarma sig över andra och inte göra samma sak mot dem.

Om Islam hade tillåtit självmord, finns den chansen att de som når den nivå där de skulle överväga det som tillval för sig själva, dvs att ta sitt eget liv, skulle först försöka ta andras liv. Då skulle detta betyda att Islam bryter en av sina riktlinjer och skulle ha fungerat mot mänskligheten i detta fall (genom att utfärda tillåtligheten av självmord).

Det är därför som Islam anser att självmord är en av de största synderna och har sagt att den som begår ett sådant synd kommer att straffas hårt[2].

[1] “و لله ملک السموات و الارض” Ale-Imran:189.

[2] Imam Sadiq (as) says: “Whosoever purposely commits suicide, will remain in the hellfire forever.” Man-La Yahduruhul-Faqih, vol. 4, pg. 95.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *