Press "Enter" to skip to content

Fatimah (as) glömda vishet

I många islamiska kalendrar sägs det att idag är dagen Fatimah, dotter till Profeten Muhammed träffade sin Herre.

Det är en olycklig verklighet att hennes fina vishet på något sätt har uteslutits i sidorna om historia av många muslimska rättslärda över det senaste millenniet. Idag när kvinnor världen över ständigt behöver kämpa för jämställdhet och längtar efter egenmakt så kunde Profeten Muhammed’s dotter inte vara mer relevant, hon är själv ljuset av kvinnlig egenmakt och jämställdhet.

Vi sökte igenom dammiga böcker om historia (metaforiskt) för att visa er åtta fina citat av denna underbara kvinna:

1. Om rättvisa:


Gud har ordnat rättvisan för att göra hjärtan intima/förtrogna och hederliga.

2. Om bönen:

Gud har försett de dagliga bönerna för att behålla dig ren från högmodighet.

3. Om välgörenhet:

Gud ordinerade välgörenhet för rening av själen och för att öka uppehället (levebrödet)

4. Om föräldrar:

Gud betraktar välvilja och vänlighet gentemot föräldrar som en sköld mot Hans vrede

5. Om tålamod:

Gud har gjort tålamod hjälpfullt för att uppnå sina belöningar

6. Om stöld:

Gud har fördömt stöld för att hålla ett samhälle rent med perfekt gudfruktighet

7. Om ärlighet:

Gud har rekommenderat ärlighet i försäljning genom att använd sig av korrekta mått och vikter i syfte att förhindra bedrägeri och förfalskning.

8. Om bönen för andra:

När hennes son Al Hassan observerade hennes böner för andra under natten, frågade han henne varför hon inte bad om något för sig själv. Då svarade hon
”Min son! Grannar först, vårt hushåll därefter.”


ENGLISH

In many Islamic calendars, today is narrated to be the day that Fatima, daughter of the Prophet Muhammad, met her Lord.

It is an unfortunate reality that her beautiful wisdom has been somewhat left out of the pages of history by many Islamic scholars over the past millennia. Today around the world where women are having to constantly fight for equality and yearning empowerment, the daughter of the Prophet Muhammad has never been more relevant, herself a beacon of female empowerment and equality.

We searched through the dusty books of history (metaphorically speaking) to bring you 8 beautiful quotes by this wonderful lady:

1. On Justice

“God has ordered justice for making hearts intimate and upright.”

2. On Prayer

“God provided the daily prayers to make you pure from pride.”

3. On Charity

“God prescribed charity for the purification of the soul and for the increase of sustenance.”

4. On Parents

“God has regarded benevolence and kindness to parents as a shield against His resentment.”

5. On Patience

“God has made patience helpful in attaining its its fruits (compensation).”

6. On Theft

“God has condemned Robbery to keep a society pure with perfect piety.”

7. On Honesty

“God has recommended Honesty in sales by use of correct measures and weights in order to prevent fraud and deception”

8. On Praying for Others

When her son Al-Hassan observed her praying into the night for others, he asked her why she didn’t pray for anything for herself, to which she replied –

“My son! Neighbours first, our household next.”

One Comment

  1. z
    z 25 september 2017

    that’s interesting!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *