Press "Enter" to skip to content

De kallar oss Rafidah

Att bli kallad rafidah är sannerligen en ära!

Abu Baseer gick till Imam Al-Sadeq (as) och sade: “Folket kallar oss rafidah”. Imam Al-Sadeq (as) sade: “Vid Allah! Det är inte de som namngett er rafidah, men det är Allah som namngav er Rafidah. För det fanns 70 män från Bani Israel som trodde på Musa (as) och hans broder, så de kallades rafidah,  sedan uppenbarade Allah till Musa (as) att placera det namnet i Torahn, O’ Abu Baseer, folket valde ondska över godhet. Dock har du förnekat ondska och valt godhet”.

[Sirat Al Mustaqeem – Sheikh Ali Ibn Younes Al-Nabati Al-Ameili, vol.3, s.76]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *