Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

En fascinerande diskussion mellan Imam Jafar al-Sadiq (as) och Abu Hanifa

En dag kom Abu Hanifa till Imam Ja`far b. Muhammad [a].

Imamen sade till Abu Hanifa “Frukta Allah, och tolka inte religionen på ditt eget sätt (qiyas), eftersom den förste som som uppfattade och tolkade saker på sitt eget sätt var Iblees. Allah beordrade honom att buga inför Adam, och hans svar var, ‘jag är bättre än honom, du har skapat mig av eld och honom av lera.’”

Sedan frågade Imamen, “Skulle du vilja jämföra ditt huvud med din kropp?”

Abu Hanifa svarade med ett, “Nej.”

Imam Ja`far sade sedan,
“Så, informera mig om orsaken till att Allah satte salthet i ögonen, bitterhet i öronen, obehaglig vätska i näsborrarna och sötma i läpparna?”

Abu Hanifa svarade, “Jag vet inte.”

Imam Ja`far sade sedan,
“Detta är eftersom Allah skapade ögonen och gjorde dom till två vävnader. Han införde salthet i dom som en förtjänst åt människorna, om det inte vore för detta så skulle de upplösas(ögonen). Han införde bitterhet i öronen, eftersom om Han inte hade gjort detta hade varelserna ätit dess hjärna. Han har infört vätska i näsborrarna så att vi kan kontrollera ventilationsluften och fördela den bättre luften ifrån den mindre bra. Han införde sötma i människans läppar så att vi kan finna njutelse i vår mat och dricka.”

Sedan frågade, Imam Ja`far [a] – Abu Hanifa,
“Informera mig om en mening där dess början är shirk och dess slut är tro.”
Abu Hanifa svarade, “Jag vet inte.”

Imamen sade sedan,
“Den meningen jag talar om är; ‘Det finns ingen Gud utom Allah.’ Om det sägs, ‘Det finns ingen Gud’, klassas det som shirk, och om man lägger till, ‘Utom Allah’, klassas det som tro.”

Sedan frågade, Imam Ja`far [a],
“Vad är värre: mord eller otukt?

Abu Hanifa svarade, “Mord.”

Imamen sade sedan, “Ändå accepterar Allah bara två vittnen för mord, men inte mindre än fyra för otukt.”

Sedan frågade Imamen,
“Vad är större: bönen eller fastan?”

Abu Hanifa svarade, “Bönen.”

Imamen svarade efteråt,
“Varför måste då kvinnan som haft sin period kompensera för hennes missade fasta men inte för hennes missade böner? Så Imamen avslutade med att säga; Frukta Allah och gör inte dina egna tolkningar.”

(`Ilal al-Shara’i`)

 

[Skriven av Irman]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *