Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tio Tips till att vakna upp för Fajr!

Assalam ‘alaykum.

Här kommer tio tips som förhoppningsvis kommer att vara till hjälp när det kommer till att vakna upp för morgonbönen Insha-Allah.

1: Förstå konsekvenserna och belöningen.

Vi alla är kapabla till att vakna en tidig morgon för att hinna med ett flyg, eller kanske hinna till en viktig intervju, eller för att göra teori prov (körkort) eller ett annat typ av prov, och detta beror på att vi har två saker i åtanke:

Belöningen som väntar på oss ifall vi agerar och fullföljer vår uppgift.

Konsekvenserna vi åker på ifall vi inte agerar.

Dessa två faktorer måste läggas i åtanke ifall vi ska få motivation till att agera. Ifall du vill att Fajr (morgonbönen) ska ha en inverkan på ditt hjärta så måste du informera dig själv om belöningarna och konsekvenserna av Fajr.

2: Intentionen

Så fort du förstått vikten och betydelsen av denna bön och vilken inverkan den har på ditt liv (detta och det nästa), så måste du motivera och lova dig själv och inte minst Allah att du ska göra allt i din makt för att klara av denna nobla tillbedjan (dvs vakna upp till Fajr).

 

3: Blidka ditt hjärta innan du lägger dig

Försök innan du går och lägger dig spendera lite tid i dyrkan och tillbedjan för Allah.

Du kan tillexempel be Salat al layl (nattbönen) som är högt rekommenderad av vår Profet (SAW) och hans heliga hushåll (AS). Du kan även spendera kvällen i åkallan till Allah SWT eller läsa ur den Heliga Koranen. Försök helst undvika film, serier, tv, spel och andra liknande distraherande saker innan du lägger dig.

Den Heliga Profeten (S) sade, ”två rakat av bön under natten är mer älskvärt av mig än hela denna värld och allt den har att erbjuda”

[H. & T. Kassamali Salatul Layl]

Den Heliga Profeten (S) sade, ‘Åkallan(dua) är den troendes vapen, religionens pelare och himmelens och jordens ljus.’

[al-Kafi, v. 2, p. 468, no. 1].

 

Imam al-Sadiq (AS) sade, ‘Jag uppmanar er till att åkalla, eftersom detta är ett botemedel för varje sjukdom.’

[Makarim al-Akhlaq, v. 2, p. 12, no. 2008]

 

Imam al-Sajjad (as) sade, ”Koranens verser är skatter, och varje gång en skatt öppnas upp är det önskvärt att du tar en titt på vad som befinner sig i den”

Usulul al Kafi, Volume 2, Page 609

 

4: Undvik att hamna i långa konversationer efter Isha bönen

Detta är eftersom du alltid vet när en konversation kommer att startas men aldrig när den avslutas.

Vi kanske påminns om den konversationen efteråt då vi tänker på vad som ägt rum, vad vi egentligen kunnat sagt istället ex. Detta resulterar i flera minuter eller timmar som går till förlust istället för sömn.

 

5: Gör wudhu innan du lägger dig

Imam Sadiq (as) sade, Den som utför Wudhu innan han går och lägger sig så kommer hans säng att vara som en moské för honom.”

Thawab al A’mal, p.35, no.1

Bihar al Anwar, v.76, p.35, no.1

 

Imam Sadiq (as) sade, Den Heliga Profeten (S) sade, ”Allah kommer att skicka en ängel till den som har en uppriktig avsikt för att vakna vid en viss tid för att väcka honom.

 

6: Inga skärmar framför dig

Enligt studier har det visat att det är väldigt dåligt för hälsan ifall man ligger och spenderar tid på mobilen innan läggdags. Detta beror på att ljuset som reflekteras mot våra ögon stör kroppens melatoninproduktion (som är en givande ståndpunkt för bra sömn). Ett bra tips är att stänga av wi-fi, eller lägga mobilen på ljudlöst eller kanske till och med stänga av den helt och hållet för den delen för att lösa problemet.

 

8: Tänk aldrig “bara 5 minuter till’

 

Tid kan aldrig förhandlas med. Detta säger ju sig självt då vi alla varit i en sits och tänkt (bara 5 minuter till så får det räcka) och rätt som det är så har det redan gått en timme.

9 : Fråga efter hjälp

Efter att du uppriktigt frågat Allah om hjälp, så kan du även prata med dina vänner eller familjemedlemmar om ditt problem och sedan komma fram till lösningar. Ifall du till exempel vet att en broder/syster väntar på dig utanför så att ni tillsammans kan ta sällskap till moskén så kanske detta kan motivera eller underlätta för dig att hoppa upp ur sängen – en av många lösningar.

Och ni som är lyckligt lottade att ha en gudfruktig fru/man, tveka absolut inte om att säga till dom att göra vad som krävs för att få upp er ur sängen; detta kan ex vara att tända lampan eller stänka ett par droppar vatten på ditt ansikte.

10 : fråga efter råd

Fråga efter råd av en kvalificerad person, så som er Moskés Imam. Som sagt; för att bli förälskad i fajr bönen så måste du lära dig om dess kraft och vilken inverkan den egentligen har. Ju mer du lär dig om den och dess fördelar (läser eller ser på föreläsningar) desto mer motivation kommer du att få att utföra den.

 

Imam Ali (as) sade, ”Sitt bland de lärda och du kommer att nå framgång”

Ghurar al-Hikam, no.4717

 

Den Heliga Profeten (S) sade, “Varje ting har ett ansikte, och ansiktet av er religion är bönen.”

Biharul Anwar, Volume 82, Page 209 Hadith Number 3

 

Imam Ja’far ibne Muhammad as-Sadiq (as) sade, “Att recitera Koranen ur dess sidor (läsa och recitera, det vill säga inte recitera ur minnet) mildrar straffet för ens föräldrar till och med om de så vore icke torende.”

Usulul Kafi, Volume 2, Page 613


 

“And keep up prayer; surely prayer keeps (one) away from indecency and evil. And the remembrance of Allah is the greatest.” (29:45)

[Skriven av Irman]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *