Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sujood

Alla som läst koranen har någon gång stött på tecknet för sujood. Tecknet uppkommer 14 gånger i koranen och betyder att du ska gå ner i sujood.

Den uppkommer i surah 7:206, 13:15, 16:49, 17:107, 19:58, 22:77, 25:60, 27:25, 32:15, 38:24, 41:37, 53:59, 84:21, 96:19. Hadither som talar om denna handlings värde är bl.a:

– Imam al-Sadiq as sa:

”sujood är den högsta graden av dyrkan som man kan utföra.”

– Imam al-Sadiq as fick en gång frågan av Sa`aid Bin Yasar om han skulle göra dua i ett tillstånd av sujood eller när han bugade, till vilket svaret var,

”åkalla medan du befinner dig i sujood för sannerligen är detta tillstånd det närmaste tjänaren någonsin kan vara till Allah, så åkalla Allah för dina världsliga behov samt för ditt nästkommande liv. ”

– Imam Ali as sa:

”Förläng din sujood, för det finns ingen handling mer plågsamma för Iblis [Satan] än att se människan i ett tillstånd av sujood, för han själv var en gång tillsagd att buga men vägrade att göra det. ’

– Imam al-Sadiq as berättade:

”När Ali b. al-Hussein [d.v.s. Imam Zayn al-Abidin] as brukade gå ner i sujood, lyfte han inte huvudet igen förrän hans panna droppade med svett. ”

Källor:

1. [Al-Da`aawat, s. 33, nr. 70]

2. [Bihar al-Anwar, vol. 85, s. 131, nr. 6]

3. [al-Khisal, s. 616, nr. 10]

4. [Bihar al-Anwar, vol. 85, s. 137, nr. 17]

Skriven av Saja Alkhaigani

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *