Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Att resa under ramadan månad

I Allah, den Välgörande, den Barmhärtiges namn.

Frågan om huruvida man ska fasta när man reser förekommer ständigt och därför ska jag översiktligt redogöra för reglerna enligt Sayed Ali Al-Sistani (må Gud förlänga hans liv).

För att komma fram till svaret om du ska fasta eller inte, ska du följa denna mall som består av två steg:

Steg 1. Uppfyller du alla åtta kriterier som redogjorts för under regel 1723? Om du uppfyller alla krav ska du gå vidare till Steg 2. I annat fall – d.v.s. om du inte uppfyller alla åtta krav – ska du fasta och du behöver inte gå till Steg 2.

Steg 2. För att se om du ska fasta under den dag du reser eller den dag du återvänder hem, kolla även reglerna i 1730-32. Och om det där står att du inte ska fasta – ska du inte fasta. Och om det står att du ska fasta – du ska fasta.

1723. Den resenär som måste förkorta sina böner från fyra Rak’ats – under Zhur, Asr och Isha – till två Rak’ats, ska inte fasta under resan. Om han, å andra sidan, inte ska förkorta sina böner, ska han fasta under resan.

Detta aktualiserar huvudfrågan om när man ska förkorta sina böner. För att man ska förkorta sina böner, och därmed undgå fastan, måste följande åtta kriterier uppfyllas. I annat fall – d.v.s. om man inte uppfyller alla kriterier – måste man be alla böner fullt ut och då ska man fasta enligt regel 1723 som nämnt i Steg 1.

Kriterium 1. Din resa måste motsvara minst 44 km (8 farsakh) tur och retur. Du börjar räkna från att du korsar din stads gräns tills att du når din resedestination.

Exempel: Om du ska resa från Göteborg till Stockholm ska du börja räkna från att du åker ut från Göteborg – gränsen – tills att du når Stockholm och sedan samma sak tillbaka, d.v.s. från att du åker ut från Stockholm tills att du når Göteborg. Tillsammans måste detta uppgå till minst 44 km för att du ska uppfylla detta kriterium.

Kriterium 2. Du måste ha haft för avsikt innan resan att åka 44 km tur och retur. Om du reser till en plats A, vars tur och retur är mindre än 44 km, och då bestämmer dig för att resa ytterligare, och därigenom uppfyller kravet på 44 km tur och retur, måste du be fullt ut och därmed fasta ändå.

Om du, å andra sidan, reser 44 km ytterligare från plats A eller 22 km ytterligare från plats A och 22 km för att komma hem igen eller till en plats där du avser att stanna i 10 dagar, ska du förkorta dina böner och därmed uppfyller du detta kriterium.

Exempel: Min plan är att resa från A till B. Vägen dit och tillbaka är egentligen 40 km; i sådant fall uppfyller jag inte kriterium 1 och måste därför fasta. När jag kommer fram till B inser jag att vägen dit inte var 50 km tur och retur som jag dumt nog trodde. Jag kan inte slippa fasta genom att resa ytterligare 2 km från B till C, så att vägen från A till C blir 22 km och tillbaka 22 km. Vill jag uppfylla detta kriterium trots felet måste jag antingen 1) resa ytterligare 44 km från B eller 2) resa 22 km från B och sedan minst 22 km för att komma hem A eller till en plats där jag avser att bo i tio dagar.

Kriterium 3. Resenären får inte ändra sig under resan. Om han ändrar sig under resan, eller är osäker om resan innan han passerat 22 km från stadens gränser, ska han be fullt ut och därmed fasta.

Exempel: Husayn planerar att resa från Göteborg till Malmö och vägen dit fram och tillbaka uppgår till 250 km. Under sin resa dit ändrar han sig och vill åka hem igen. Han måste be fullt ut och fasta.

Exempel: Hassan planerar att resa till Malmö från Göteborg imorgon fast han är osäker. Han måste be fullt ut och därmed fasta. Om han, å andra sidan, blir osäker efter att han korsat sin stads gräns med 22 km, ska han förkorta sin bön och därmed uppfyller han detta kriterium.

Kriterium 4. Du som resenär får inte passera din hemstad och stanna där, eller stanna på en plats i 10 dagar eller mer, innan du åkt 44 km från din stad. En person som passerar sin hemstad och stannar där, eller stannar i en annan plats i 10 dagar, innan han rest i 44 km, måste be fullt ut och därmed fasta.

Exempel: Din hemstad är A. Du är på besök i B. Nu vill du resa från B till C genom A. Behöver du fasta? Mellan B till A är det 40 km. Om du planerar att stanna i A måste du be fullt och därmed fasta, eftersom du har passerat och stannat i din hemstad A innan du åkt 44 km från B. Om hemstaden A, å andra sidan, hade varit 44 km eller mer från B, ska du förkorta bönen och därmed har du uppfyllt detta kriterium.

Kriterium 5. Ditt SYFTE med resan får inte vara haram. Om du exempelvis reser för att begå stöld ska du be fullt och därmed fasta. Samma princip gäller om själva resan är haram, exempelvis om resan orsakar skada [och därför olaglig enligt Sharia] eller om en fru reser på semester utan tillstånd från sin man [detta gäller inte obligatoriska eller särskilt viktiga resor som t.ex. Haj]

Kriterium 6. HOPPA ÖVER DENNA OM DU INTE ÄR EN NOMAD SOM STRÄVAR RUNT I ÖKNEN MED DJUR.

Kriterium 7. Att resa ska inte vara ditt yrke. Detta är fallet om ditt arbete endast går ut på att du ska resa omkring eller om resa är ditt uppehälle, exempelvis om du arbetar som kamelryttare, seglare, transportör eller chaufför. En sådan person ska be fullt ut och fasta även om ifrågavarande resa är av personlig karaktär, t.ex. semester med nära och kära till Turkiet eller segla under fritiden.

Samma gäller människor som bor på en plats och arbetar på annan, som exempelvis affärsmän och STUDENTER. Dessa ska alltså fasta trots sina resor.

Kriterium 8. Resenären måste nå gränsen för tarakhus, d.v.s. den punkt man blir en resenär och resan börjar (det är oftast en kort bit bort från stadens gränser).

Om man reser från annan plats än sin hemstad är detta kriterium inte aktuellt och den behöver då inte uppfyllas för att man ska förkorta sin bön och därmed slippa fasta – det räcker med övriga 7.

1730. Om en fastande person reser efter Zuhr ska han fasta klart. Skulle personen resa innan Zuhr, som han planerat sedan senast dagen innan, ska han däremot inte fasta. Även om han inte haft för avsikt att resa dagen innan ska han inte fasta. Dock får han inte bryta sin fasta förrän han korsat stadens gränser några hundratals meter. Om man skulle bryta fastan innan dess, ska man betala Kaffarah.

1731. Om en resenär under månaden Ramadan anländer till sin hemstad före Zuhr eller en plats där han avser att stanna i tio dagar, ska han fasta den dagen. Detta gäller under förutsättning att han inte tidigare gjort något som bryter hans fasta.

1732. Om en resenär anländer till sin hemstad efter Zuhr eller en plats där han avser att stanna i tio dagar, ska han inte fasta den dagen.

PS. om du avser att bosätta dig i en stad i 1 och ett halvt år, kommer den räknas som din hemstad efter en månad; ”if he intends to reside in that city for year and a half, it will be considered as his home-town after one month”

 

Källor:
http://www.sistani.org/english/book/48/2279/
http://www.sistani.org/english/book/48/2250/
http://www.sistani.org/english/qa/01280/

 

Skriven av Muhammed Hassaneh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *