Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Att välja namn för ett barn

Imam al Baqir säger:

”Se upp för Satan som smälter som bly, när han hör att någon är kallad Muhammed eller Ali, och när han hör att någon är uppkallad efter en av våra fiender, är han överväldigad av glädje.

 

Islams Profet (saw) sade:

Den som får fyra söner och inte ens uppkallar en enda efter mig, är grym mot mig.”

 

Ayyub son till Noah har återberättat:

Jag skrev ett brev till Imam al Hadi (a.s) sägandes: ”Min fru är havande. Be till Allah att jag får en son.” Imam al Hadi (a.s) skrev tillbaka, ”När din son föds, ge honom namnet muhammed.” Min fru födde en son, som jag gav namnet Muhammed.

 

Imam Baqir says:

”Beware of the Satan When he hears that someone is called as Mohammed and Ali, he melts in such a way as the lead melts and when he hears that someone is named after one of our enemies he is overwhelmed with happiness.”

(Wasail al-shiah, v?, p. 127)

 

The Prophet of Islam said:
“Whoever gets four sons, and he has not named even one after me has been cruel on me.”

(Wasail al-shiah, v?, p. 127)

 

Ayyub ibn Nuh has reported:

I wrote a letter to Imam al-Hadi (a.s) saying, “My wife is pregnant. Pray to Allah to give me a son.”

Imam al-Hadi (a.s) wrote back, “When your son is born, name him Muhammad.”

My wife gave birth to a son whom I named Muhammad.

– Kashf al-Ghummah: 385/2.

 

Nöd träder inte i ett hus, där namnen Muhammed, Ahmed, Ali, Hassan, Hussein, Taleb, Abdullah eller Fatima (bland kvinnorna) finns.

 

Destitution never enters a house in which there are the names of Mohammad, Ahmad, Ali, Hassan, Hussein, Taleb, Abdullah, or Fatima (among women).

 

Välj goda namn för era barn, för på domedagen, kommer ni kallas med dessa namn, sägandes: Åh så och så, res dig upp till ditt ljus! Åh så och så, res dig upp! Du har inget ljus.”

 

Choose good names for your children, for on the Day of Judgment, you will be called with the same names, saying: O such and such person rise up to your light! O such and such person, rise up! You have no light.”

 

Muhammed son till Yaghoob återberättar från Imam al Sadiq (a.s):

”När din fru är havande i fjärde månaden, placera henne mot Qibblah (mot Mecka), ge henne ett varsamt slag på hennes sida och säg: Åh Gud! Jag har uppkallat honom till Muhammed. Då kommer Gud göra honom till son, om du behåller namnet, kommer Gud ge honom välsignelse och ifall han ändrar namnet, Gud kommer kanske ta eller lämna honom.”
Mohammad Ibne Yaghoob reports on the authority of Imam Sadeq (AS):

“When your wife has gone pregnant for four months, place her in the direction of Qiblah, give a gentle blow to her side and say: O God! I have named him Mohammad. In that case God will make him a son. If you keep this name, God will give him blessing and if he changes the name, God may take or leave him.”

 

Den heliga Profeten (saw) har sagt:

Ifall någon har uppsåtet att kalla sitt barn som är på väg, till Muhammed eller Ali, så kommer Gud ge honom en pojke.”
The Holy Prophet (SAW) has said:

“Should anyone having a baby on the way intends to name him Mohammad or Ali, God will give him a baby boy.”

 

Profeten (saw) sade: ”Uppkalla era barn efter Profeterna.”

The Prophet (SAWA) said, ’Name your children after the prophets.’

رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : سَمُّوا أولادَكُم أسماءَ الأنبياءِ

Makarim al-Akhlaq, v. 1, p. 474, no. 1626

 

Imam al Sadiq (a.s) frågades ut en gång gällande att uppkalla (sina barn) efter Imamerna (a.s) och ifall det gav någon nytta ifall man gjorde så, till detta svarade han (a.s), utan tvekan, vid Allah, är religion något annat än kärlek?! Allah har sagt: ”Säg ifall ni älskar Allah, följ mig då; Allah kommer älska er och förlåta er, era synder, och Allah är förlåtande, barmhärtige.”

 

Imam al-Sadiq (AS) was once asked with regards to naming [one’s children] after the Imams (AS) and whether there was any benefit in doing so, to which he replied, ’of course, by Allah, and is religion anything but love?! Allah has said, ”Say, ’If you love Allah, then follow me; Allah will love you and forgive you your sins, and Allah is all-forgiving, all-merciful.”

 

الإمامُ الصّادقُ عليه السلام – لَمّا سُئلَ عنِ التَّسميَةِ بِأسماءِ الأئمّةِ ، أفِي ذلك نَفعٌ ؟ – : إي واللَّهِ ، وهَلِ الدِّينُ إلّا الحُبُّ ؟! قالَ اللَّهُ : (إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتَّبِعُونييُحبِبْكُمُ اللَّهُ ويَغفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم)

 

Tafsir al-`Ayyashi, v. 1, p. 168, no. 28; Mizan ul Hikmah, page No. 937

http://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?print=956

namnet muhammed

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *