Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Surat At-Tahrim och Imam Ali (a)

Imam Ali och Ahlulbayt är utan tvekan de som Allah swt och Profeten (s) älskar mest. Vi känner till en hel del.. men inte tillräckligt av vad Allah tycker om Ahlulbayt. Det finns så mycket av det vi inte känner till. Inshalla Allah swt lyser över oss med det ljus som enligt oss är Ahlulbayt (s).

Surat At Tahrim och Imam Ali (a)

Allah swt säger i den heliga koranen..

Bismillah Ar Rahman Ar Rahim..:

’’Det hände att Profeten i förtroende berättade något för en av sina hustrur och hon förde det vidare; när Gud lät honom veta detta nämnde han något om det [till andra] men undanhöll [en del]. Då han sade det till henne frågade hon: ”Vem har låtit dig veta det?” – och han svarade: ”Han som vet allt, är underrättad om allt, har låtit mig veta det.”
(66:3)

[Det är bäst för er båda] att ni vänder åter till Gud i ånger över [ert handlingssätt], eftersom era hjärtan har avvikit [från pliktens väg]! Om ni gör gemensam sak mot honom [bör ni veta att] Gud är hans Beskyddare och att därför också Gabriel och de främsta bland de troende och [alla] änglar står vid hans sida.’’
(66:4)

Nu till frågan vem är de främsta bland de troende?
Likt sura 5:55 så talar Allah swt om att er Waliy är Allah, och Hans profet och de som tror, som ger zakat under positionen (rukoo). Vi använde oss av Hadither för att ta reda vem som Allah swt har delat sin wilaya med mer än Profeten (s).. Därmed kom vi till slutsats att det var Imam Ali (a) som delades denna wilaya då hadither talat om hur han givit zakat medans han var i rukoo.
Sura 66 vers 4, Surat At-Tahrim ger oss den informationen att Allah swt är profetens beskyddare, och att Gabriel är likaså [OCH] de främsta bland de troende.

Tar vi en titt på Hadith, som t.ex Allama Farat bin ibrahim koofi, i hans Tafseer e Furat som har information där det har antigen återberättats utav följare av Imam Ali (a) eller Imam Mohammed Al Baqir (a) eller Imam Jafar e Sadiq (a).

Mohammed Baqir Majlesi, känd som Allama Majlesi angående hans Bihar Al Anwar berättar hur Tafseer e Furat är bland de viktigaste källorna till hans arbete.
Vidare till vem eller vilka som är profetens beskyddare som Allah talar om för oss i surat At tahrim, mer än Allah swt och ängeln Gabriel.

Asma bint Amais återberättar..: ’’Jag hörde Profeten (s) säga angående denna ayah. ’’Ali ibn Abi Taleb (a) är salihul Momineen (de främsta bland de troende, de som gör gott).’

Rashid Hijri återberättar, ’’Jag var med Mwalana Amir al Momineen (a). Han kollade på mig och sa, ’’Jag svär vid Allah, Oh’ Rashid, Jag är Salihul Momineen (de främsta bland de troende, de som gör gott).’’

-Tafseer e Furat sida 185

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *