Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sover du eller är du vaken?

Sover du eller är du vaken`?

Habbah och Nawf låg i Kufas Darul Amarah forts innergård, efter midnatten, såg de Imam Ali (a.s) som gick från fortet till innergården. Hans situation var dock dåligt han visade upp rädsla och kroppen uppvisade detta. Han höll sin hand mot väggen och hans kropp var böjd, han gick långsamt och stödde sig mot väggen. Medan han gick, reciterade han sista verserna i Surat Ale imraan som löd:

I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd; de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord]: ”Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är Du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff!
Herre, över den som Du utlämnar åt Elden har Du helt visst [förut] hopat skam och vanära. Och de orättfärdiga skall inte finna någon hjälpare.

Herre! Vi har hört rösten som kallar [oss] till tron: – ’Tro på er Herre!’ – och vi har blivit troende. Herre! Förlåt oss våra synder och utplåna våra dåliga handlingar och låt oss dö med de fromma, de som gör det goda och det rätta! Skänk oss, Herre, det som Du har lovat oss genom Dina sändebud och låt oss inte stå där med skammen på Uppståndelsens dag! Aldrig sviker Du Ditt löfte!”

Koranen 3: 190-194

Just när han slutförde reciterandet av dessa, blev hans tillstånd sämre; och han repterade dem åter och åter igen, och hans tillstånd blev sämre för var gång, till den graden att han nästan svimmade. Habbah och Nawf var vittnen till denna otroliga scen, medan de låg där. Nawf kunde inte hålla tillbaka sina tårar och grät hela tiden: Just då kom Imam Ali (a.s) fram till dem och sade: Sover du eller är du vaken?

Habbah svarade, jag är vaken åh de troendes mästare. Ifall en person som du, är i sådant tillstånd då han fruktar Allah till den graden, att han nästan svimmar, vad ska då vi stackare säga?

De troendes mästare tittade ned och började gråta och sade: ”Åh Habbah! Alla kommer vi stå inför Allah en dag. Och inga av våra handlingar kommer vara dolda för honom. Han är mycket nära dig och mig. Inget kan vara ett hinder mellan oss och Allah.” Sedan sade han till Nawf:

”Sover du?” Nawf svarade, nej åh de troendes mästare! Jag är vaken det har varit så att jag spillt tårar ett tag nu.

Ali (a.s) sade: Åh Nawf! Ifall du idag fäller dina tårar för fruktan för Allah, så kommer dina ögon imorgon att glänsa. Åh Nawf! Ingen förtjänar mera respekt än den person som gråter av fruktan för Allah och som gör det enbart för Hans skull. Åh Nawf! Den person som älskar Allah och som älskar saker enbart för Allahs skull och inte föredrar något över kärleken för Allah. Och den som ogillar allt, och gör det för Allahs skull, kommer få inget annat än fördelar för sitt ogillande. Närsom du når det stadiet, har du nått trons sanningar till dess perfektion.”

Efter detta, gav han råd till Habbah och Nawf hans sista mening var:
”Jag har talat om för er att ni ska frukta Allah.” Sedan gick han förbi dem båda och blev upptagen med annat, han började sin bön och medan han gjorde det, sade han: Åh Allah! Jag önskar jag känner till när jag är försummande mot Dig, ignorerar Du mig då eller bryr Du dig fortfarande om mig? Jag önskar jag kände till i dessa långa och försumbara drömmar som jag har, och i mina tillkortakommanden i att tacka dig, vad är min position i Dina ögon?

Habbah och Nawf sade: Vid Gud, han fortsatte gå och hade detta uppsyn tills gryningen.

Anecdotes of Pious Men by Murtadha Mutahhari,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *