Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Misyar giftermålet

Ofta ser vi kritik från sunni håll mot Mutah giftermålen, här kommer dock vad sunnis har istället för Mutah, ett giftermål mera känt som Urfi eller Misyar:

Misyar giftermål

Misyar giftermålet, anser de sunnitiska lärda, är ett giftermål mellan en man och en kvinna, där kvinnan avsäger sig delar av sina rättigheter, som hon skulle ha haft i ett vanligt islamiskt giftermål. Det här sker till exempel när det finns många kvinnor, som blir äldre och inte hittar en man för ett vanligt giftermål, då kommer sådana giftermål in, eftersom mannen kanske inte klarar av att ta hand om kvinnan finansiellt, eller inte har tid att vara med henne så mycket som han hade varit tvungen i ett vanligt giftermål, då anser hon kanske att ett sådant giftermål är bättre än att vara själv.

Ett giftermål i sunnitiskt rättskipning är giltigt om det fullbordar vissa krav: båda parter ska vara med på det, Wali (kvinnans ansvarige släkting, exempelvis hennes far) är med på det, betalning (brudgåva), vittnen och att man annonserar kontraktet.

Ett sådant kontrakt får inte fastställas i tid, som med Mutah, som sunniterna anser är ogiltigt…

Sheikh Yusuf al Qardawi säger:

Misyar giftermål ska ses som ett legalt förhållande mellan man och kvinna, oberoende av vad man kallar det för. Det har med den rättsliga regeln att göra som säger att det enda som spelar roll för ett kontrakt, är motiv och mening, inte orden eller strukturen. Därför ska vi inte bedöma det legala med ett sådant kontrakt utifrån deras namn, för vi vet ju att folk nämner och kallar saker som de behagar.

Det finns inget nytt med denna slags giftermål. Det är på ett eller annat sätt likt Urfi giftermålet, eller giftermål utan dokument. Att ställa vissa krav på varandra i kontraktet är acceptabelt. Till exempel har vissa lärda hävdat att en kvinna kan ställa krav på när giftermålet ska ingås, till exempel på dagen eller på natten men hon kan även avsäga sig den rätten.

Så därför kan vi säga, att Misyar eller något liknande, har varit praxis sedan urminnes tider. Det hjälper även vissa kvinnors agenda, som kanske är rika men som inte kan gifta sig vid rätt tidpunkt. Så dessa kvinnor kan ta detta giftermål istället.

Dock skall ni veta att jag inte stödjer sådana giftermål, ingenstans bland mina tal eller fatwas har jag gett stöd för ett sådant giftermål. Jag fick dock frågan av en reporter och ville ge svar på en fråga gällande vad som är lagligt och inte lagligt i islam.

Därför, om någon frågar mig om min åsikt i frågan, så måste jag svara vad menar du med Misyar giftermål? Om de ger mig ett svar, som visar att Misyar giftermål, möter alla islamiska krav, då är detta giftermål lagligt.

Dessa krav är:
Ett erbjudande från en sida och ett accepterande från en annan; ett fastsatt pris (brudgåva), som härstammar från Koranen Al Nisaa vers 4: Och ge till kvinnorna (som ni gifter er med) fria gåvor som tillhör deras giftermål, och att Wali (beskyddaren eller ansvarige för kvinnan) godkänner det, då har ingen rätten att neka det här giftermålet.

Det finns ingen tvekan om att sådana giftermål är socialt inte accepterade, men det är en stor skillnad på vad islam tillåter och vad samhället tillåter. Vi vet att folk kan vara cyniska gällande att en chef gifter sig med sin anställd, men vem kan motsätta sig ett sådant giftermål när det möter alla lagliga krav?

Källa:
http://www.islamawareness.net/Marriage/Misyar/fatwa_01.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *