Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Olyckor och katastrofer

Någon talade om katastrofer och saker som Allah har tilldelat de troende, i Imam al Sadiqs (a.s) närvaro. Han sade: ”De frågade Allahs budbärare: ” Vem upplever de värsta katastroferna i denna värld?” Profeten (saw) svarade: ”Profeterna upplever de värsta katastroferna i denna värld. Sedan de som är mest lik dem och sedan upplever de troende olyckor beroende på nivån av deras tro och goda dåd. Olyckorna drabbar de vars goda dåd är fler, hårdare. Vem som än har en svagare tro och färre goda dåd kommer uppleva färre olyckor.

Someone talked about calamities and things that God has allocated to believers in front of Imam Sadiq (a.s). He said: “They asked the Prophet of God: “Who experiences the worst calamities in this world?” The Prophet answered: “The Prophets experience the worst calamities in this world. Then those who are most similar to them, and then the believers experience calamities based on their level of faith and good deeds. The calamities experienced by those whose deeds are more will be worse. Whoever has a weaker faith and less good deeds will experience less calamities.”

Källa: Hadith 1710 i boken Mishkatul anwar fi ghurur il akhbar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *