Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Är det bid’ah att fira heliga personers födelsedag?

Svar: Även om att hedra minnet av förtjänstfulla troende med att fira sin födelsedag är en obestridlig fråga ur lärda män, i ett försök att ta bort någon form av tvivel i detta avseende, ska vi undersöka de bevis som stöder dess legitimitet.

Hålla ceremonier är ett sätt att uttrycka kärlek

Den heliga Koranen uppmanar muslimer att älska Profeten (S) och hans Ahl al-Bayt (A):

) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى (
”Säg, jag ber er inte om någon belöning för det utom tillgivenhet för {mina} släktingar.” 1

Det råder ingen tvekan om att hålla en ceremoni till minne av gudomliga helgon är ett uttryck för folkets kärlek och tillgivenhet för dem, en handling som bekräftas av den heliga Koranen.

Att hålla ceremonier är ett sätt att betala tribut till profeten (S)

Koranen anser handlingen att hedra Guds Budbärare (S) status och hjälpa honom som ett kriterium för ärlighet och lycka.

) فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون (
”De som tror på honom och ärar honom och stöder honom och låter sig ledas av det ljus som åtföljer honom – dem skall det gå väl i händer.” 2

Det är så uppenbart från den citerade versen att hedra Profeten (S) är en acceptabel och godtagbar handling från islams sida, och hålla en ceremoni, som angenämt fräschar upp minnet av profeten (S) då uppmuntran av hans upphöjda status är något som behagar Gud. Denna vers nämner fyra attribut av de rättfärdiga:

a. Tro: (به ءامنوا فٱلذين) ”De som tror på honom”;

b. Följer hans ljus: (معه أنزل ٱلذين ٱلنور وٱتبعوا) ”och följ det ljus som har sänts ner med honom”;

c. Hjälpa honom: (ونصروه) ”och hjälpa honom”; och

d. Hedra Profetens (S) status: (وعزروه) ”Och hedra honom”.

Därför, hedring och hyllning till Profeten (S) tillsammans med tro, att hjälpa honom (stå till tjänst) och följa hans order, är ett ändamålsenligt angelägenhet, och till minne av Profeten (S) motsvarar ”hedra honom”.

Att hålla ceremonier är densamma som att följa och lyda Gud

Gud upphöjer Profeten (S) i Koranen, och konstaterar:

ورفعنا لك ذكرك
”Och lagt ditt namn i var mans mun?” 3

Denna ädla vers visar tydligt att Gud vill att prakt och storslagenhet av Profeten (S) råder i världen och han själv hyllar honom i verserna i Koranen.

Efter vår himmelska bok, höjer vi också den höga stationen av den modell av perfektion och dygd genom att hålla angenäma ceremonier. På så sätt, uttrycker vi omfattningen av vår lojalitet och lydnad till världarnas Herre.

Det är uppenbart att syftet med muslimerna som håller sådana ceremonier är ingenting annat än att upphöja den heliga Profeten (S).

Att skicka ner uppenbarelser är inte mindre viktig än att skicka ner fester {Ma’idah}

Koranen citerar således en av Guds profeter, ’Isa (Jesus) (A) sägendes:

) قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مآئدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين (
Jesus, Marias son, sa, ”Vår gud, vår Herre, sänd ner en fest till oss från skyn. Låt den föra med sig överflöd till var och en av oss, ett tecken från Dig. Ge till oss; Du är den bäste Försörjaren.” 4

Jesus (a.s) begär av Gud ett himmelskt firande för att fira dagen då det sändes ned (eller då det skickades ned). Nu, när en vördad (hedrad) profet som Jesus (a.s) firar dagen då den gudomliga festmåltiden skickades ned eller att skicka ned uppenbarelsen till Profeten Muhammed (saw) firas genom att fira hans födelsedag, han som är mänsklighetens frälsare, borde inte kallas för en innovation eller Bidah…

Muslimernas Utövande

Anhängarna av islam har hållit sådana ceremonier under en lång tid i syfte att uppfriska och hålla minnet av Profetens (S).

I Tarikh al-Khamis, skriver Husayn ibn Mohammad ad-Diyar Bakri sålunda:
Muslimerna i världen håller alltid ceremonier under födelsemånaden av Profeten, håller banketter, ger välgörenhet under nätterna, uttrycka lustighet, öka sina goda gärningar, och ta till att recitera dikter på hans födelse, och göra känt hans allomfattande välsignelser och pryder.5

De saker vi har nämnt verifierar tillåtelsen och och fördelen med att fira minnet av framstående heliga personligheter som är förenligt med Koranen och utövandet av muslimer, och de grundlösa antaganden om att hålla ceremonier till minne av den älskade Guden (Allah swt) är bid’ah;
för bid’ah, är något, särskilt eller allmänna tillåtelser som inte framgår av Koranen och Sunnah, medan den allmänna bedömningen av nämnda problemet kan ses i Koranverser samt muslimernas utövande (av tron).

På samma sätt, håller sådana ceremonier avsett att uttrycka heder och respekt till förtjänstfulla Guds tjänare med tron på sin träldom till och armod av världarnas Herre.

Därför är den sagda utövningen (att fira födelsedagar, alltså hedra minnet av heliga personer) helt förenligt med principen om monoteismen och Guds enhet.

Som sådan, är det uppenbart att påståendet om dem som säger att hålla ceremonier i åminnelse av framstående heliga människor är liktydigt med att begå polyteism och associera andra med Gud är grundlösa och saknar grund.

Källor
1. Surah ash-Shura 42:23.
2.Surah al-A‘raf 7:157.
3.Surah al-Inshirah 94:4.
4.Surah al-Ma’idah 5:114.
5.Husayn ibn Muhammad ad-Diyar Bakri, Tarikh al-Khamis (Beirut), vol. 1, p. 223.a

En kommentar

  1. adam 10 januari 2016

    Hejsan.

    Lärde (förkunnade) profeten alayhis salam oss att fira hans födelsedag? Vilka av hans följeslagare gjorde detta?

    Läste att den förste som gjorde det va på 600-talet.

    Tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *