Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nattbönen av Saja Alkhaigani

En av de mest rekommenderade handlingarna inom Islam är nattbönen. Den är högt uppsatt utav Allah och nämns i koranen och flertal hadither.

”Och vaka [Mohammad] under någon del av natten i frivillig bön; helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en plats, där du står höljd av ära.” (den heliga Koranen 17:79)

”Och under natten vakar de i bön – ömsom faller de ned inför sin Herre, ömsom står de upp.” (den heliga Koranen 25:64)

”De som avstår från sömn för att med fruktan och hopp åkallar sin Herre och som ger åt andra av det som Vi har skänkt dem för deras försörjning. Ingen människa vet vilka dolda [skatter av] djup glädje som väntar de [troende] som belöning för deras handlingar.” (den heliga Koranen 32:16-17)

Den heliga Profeten(S) har sagt följande:

”Gud den Allsmäktige har skickat uppenbarelser till världen där Han ber om att den skall vara oförändrad gentemot dess beundrare samt att vara i dess svikares tjänst. När Guds tjänare i nattens mörker engagerar sig i att kommunicera med sin Skapare, upplyser Gud den Allsmäktige tjänarens hjärta.
När han säger: ’O Gud! O Gud!’ svarar Gud den Allsmäktige: ‘Ja min tjänare! Vad du än önskar kommer Jag att skänka dig det. Förlita dig på Mig så gör Jag dig självförsörjande’. Sedan säger Gud den Allsmäktige till Sina änglar: ‘Titta på min tjänare! Under nattens mörker är han upptagen med att kommunicera privat med Mig, medan älskarna av dumma nöjen är upptagna med att följa sina sinnliga begär och de ignoranta är upptagna med sömn. Ni är vittnen över att Jag har förlåtit min tjänare.’” (Bihar al-Anwar, vol. 87, s. 137)

Den heliga Profeten(S) sade:

”Min ummahs (folks) adel är de som bär på den heliga Koranen och som är vaksamma om nätterna.” (Bihar al-Anwar, vol. 87, s. 138)

Han sade också:

”Ängeln Gabriel(A) har rekommenderat nattbönerna så mycket att jag antar att de rättfärdiga i min ummah inte sover på natten.”
(Bihar al-Anwar, vol. 87, s. 139)

Han sade också:

”Två böneenheter mitt i natten är mer älskad av mig än hela världen och allt annat världen innehåller.” (Bihar al-Anwar, vol. 87, s. 148)

Imam Sadiq(A) sade:

”Nattbönen gör ansiktet väldigt vackert, leder till rättfärdighet och [bönens genomförande] ökar uppehället, betalar skulder, tar bort sorg och ökar ögonens glans.” (Bihar al-Anwar, vol. 87, s. 153)

Hur man utför nattbönen: http://www.muslim.nu/salatul-layl-nattbonen/

Skriven av Saja Alkhaigani

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.