Press "Enter" to skip to content

Imam Mehdis (a.s) mor

Ahmed bin Muhammed bin Saeed bin Aqdah sade:

Muhammed bin Al Fadl bin Qays bin Ramaanih al Ashari och Saadan bin Ishaaq bin Saeed och Ahmed bin Al Hussein bin Abd al Malik och Muhammed bin al Hassan al Qatwaani som sade:

Al Hassan bin Mahbub al Zarad genom Hashim bin Salim från Yazid al Kunasi som sade:

”Jag hörde Abu Jaafar Muhammed bin Ali al Baqir (a.s) säga: Sannerligen, skyddspatron i denna sak har en likhet med Josef (a.s). Han är son till en svart slavinna, och Allah kommer att reformera hans affär i en natt.

Källa: Ghaybat al Numaani

Ahmad b. Muhmmad b. Sa`eed b. `Aqdah said: Muhammad b. al-Fadl b. Qays b. Ramaanih al-Ash`ari and Sa`dan b. Is`haq b. Sa`eed and Ahmad b. al-Husayn b. `Abd al-Malik and Muhammad b. al-Hasan al-Qatwaani who said: al-Hasan b. Mahbub al-Zarad from Hashim b. Salim from Yazid al-Kunasi who said:

I heard Abu Ja`far Muhammad b. `Ali al-Baqir Úáíå ÇáÓáÇã say: Verily, in the Patron of this Affair is a resemblance of Yusuf. He is the son of a black bondswoman, and Allah will reform his affair in one night. (Nu`mani’s Ghayba)

 

Ahmed bin Ziyad bin Jaafar al Hamdani återberättar, han sade:

Ali bin Ibrahim Bin Hashim återberättar från sin far, Abu Ahmed Muhammed bin Ziyad al Azidi. Han sade:

”Jag frågade min mästare Musa bin Jaafar (a.s) om Allahs uttalande,

”…och Han överröste dig med Sin nåd, både uppenbara (thahir) och dolda (batin)..”

Koranen 31:20

Han (a.s) sade: Den uppenbara nåden, är den uppenbarade Imamen, och den dolda nåden, är en dold Imam. Så jag sade till honom (a.s): Och skall det komma en Imam som är dold från bland Imamerna? Han (a.s) sade: Ja, hans person kommer vara dold från folkets syn, men hans minne kommer inte vara dolt från de troendes hjärtan. Han är den tolfte bland oss. Allah underlättar alla svårigheter för honom (a.s), hjälper honom övervinna alla motgångar, uppenbarar alla skatter på jorden åt honom, tar allt närmare honom som är fjärran, förintar de ytterst arroganta genom honom, och med hans hand förstörs alla djävulens lärjungar. Han är barn till mästaren över slavkvinnor; han är den vars födsel kommer vara dolt för människorna, och vars namn är inte tillåten att yttras förrän Allah gör honom synbar och fyller jorden med rättvisa och justhet såsom den var fylld med orättvisa och förtryck.

Källa: Kamal al deen

Ahmad b. Ziyad b. Ja`far al-Hamadani ÑÖí Çááå Úäå narrated. He said: `Ali b. Ibrahim b. Hashim narrated from his father from Abu Ahmad Muhammad b. Ziyad al-Azidi.

He said: I asked my master Musa b. Ja`far Úáíå ÇáÓáÇã about the saying of Allah, “…and He lavished upon you His favours, both apparent (thahir) and hidden (batin)…” (31:20). He Úáíå ÇáÓáÇã said: The apparent favour is an apparent Imam, and the hidden favour is an occulted Imam. So I said to him: And will there be any [Imam] who is occulted from amongst the Imams? He said: Yes, his person will be occulted from the people’s sight, but his remembrance will not be occulted from the believers’ hearts. And he is the twelfth from us. Allah eases all difficulties for him, helps him overcome all adversities, makes apparent to him the treasures of the Earth, brings close to him all that is remote, eradicates the immensely arrogant through him, and with his hand destroys every disciple of Satan. He is the child of the master of slave women; he is whose birth will be concealed from the people, and whose name is not permissible to be named until Allah makes him apparent and fills the Earth with equity and justice as it would have been fraught with injustice and oppression. (Kamal ad-Deen)

(sahih) anses dessa hadither vara

One Comment

  1. Amina Farah
    Amina Farah 06 februari 2020

    Asc, masha allaah

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *