Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Belöning för Ziyara av al Hussain (a.s)

Belöning för Ziyarat (besök) av Al Hussain (a.s)

Muhammed bin Muslim återberättar från Imam al Baqir (a.s) som sade:

”Ifall människorna kände till belöningen för att gå på Ziyara till Imam al Husseins (a.s) grav, så skulle deras själar vilja lämna deras kroppar på grund av samvetskval och de skulle vilja dö av längtan.

Jag frågade honom vad är belöningen för att gå på Ziyara?

Imamen (a.s) svarade: ”Allah kommer anteckna belöningen för 1000 accepterade Hajj (vallfärd), 1000 rena Umrah, 1000 martyrer från Badrslagets martyrer, 1000 personers fasta, 1000 accepterade Sadaqa och belöningen för att ha frigett 1000 slavar å Allahs vägnar för den som går på Ziyara till Imam al Hussein (a.s).

Han kommer bli skyddad i ett år från varje plåga, den minsta av dem är Shaitan. Allah kommer tillägna en hedersam ängel åt honom som kommer försvara honom framifrån, bakifrån, från höger och från vänster sida, från ovanför hans huvud och från under hans fötter. Om han dör det året kommer barmhärtighetens änglar närvara vid hans tvättning, när han läggs i duk (kaffan) och de kommer be om förlåtelse för honom. De kommer även att följa honom på hans begravning, medan de ber om förlåtelse för honom. Hans grav kommer att utvidgas så långt han kan se och Allah kommer hålla honom säker från gravens tryck och från att känna fruktan för Munkar och Nakir. En dörr kommer också att öppnas från hans grav till paradiset. På domedagen kommer hans bok för hans handlingar och dåd placeras i hans högra hand och han kommer skina med ett ljus som kommer belysas allt från öst till väst. På den dagen kommer en röst höras: ”Denna person gick på Ziyara till al Hussein (a.s) med längtan. Därför kommer ingen finnas på Domedagen som inte önskar att han gått på Ziyara till al Hussein (a.s).

ziyara

 

Kamil al-Ziyarat CH 56 H3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *