Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Mehdi?

 

Ahmed ibn Hanbal rapporterar:

Profeten (saw) sade: ”Allah kommer att ta fram al Mehdi (a.s) från det fördolda, som är från min familj kort före Domedagen; även om bara en dag kommer vara kvar för jorden (innan den går under) och han kommer sprida rättvisa och rättvisa på jorden och han kommer utrota tyranni och förtryck.

 

Ahmad Ibn Hanbal recorded:

The Prophet (PBUH&HF) said: ”Allah will bring out from concealment al-Mahdi from my Family and just before the Day of Judgment; even if only one day were to remain in the life of the world, and he will spread on this earth justice and equity and will eradicate tyranny and oppression.”

Sunni Källa:
Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, p99
A close version has also been narrated in Sunan Abu Dawud, English version, Ch. 36, Tradition #4270 narrated from Ali Ibn Abi Talib (AS).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *