Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Om att se Allah

Imam al Sadiqs (a.s) åsikt om att se Allah

Fråga:

Vad är Imam al Sadiqs (a.s) argument för att motbevisa sunniternas syn om att få se Allah?

Svar:

Hisham bin Salim säger att: ”Jag var i Imam al Sadiqs (a.s) närvaro när Muawiya ibn Wahab och Abdul Malik ibn Ayn gick in (i huset). Muawiya ibn Wahab tittade på Imam al Sadiq (a.s) och sade: ”Å son till Allahs budbärare, jag vill veta din åsikt om två återberättelser; den förste om att Allahs budbärare lär ha sett Allah! Och den andra handlar om att de troende kommer få se Allah i paradiset! Jag vill veta hur de kan se Honom?

Imam al Sadiq (a.s) log och sade: ”Åh Muawiya! Det är en skam att en person som är 70 eller 80 år gammal lever i Allahs land och använder sig av Hans välsignelser, men att han inte känner till Allah såsom Han förtjänar.” Sedan fortsatte han. ”Åh Muawiya, Muhammed (saw) har inte sett Allah med ögon, vi har två slags seenden: 1. Att se med hjälp av hjärtat, 2. Att se med ögon. Så ifall någon anser att se Allah med hjälp av hjärtat, då skulle han inse det korrekt, och ifall någon anser att det är att se med hjälp av ögon, då skulle han inte ha tro på Allah eller Hans tecken; för att Profeten (saw) sade: ”En som liknar Allah med sina skapelser är en hedning. (1). Olycka över honom, har de inte hört Allahs uttalande att:

Koranen 6:103

Människans öga ser Honom inte, men Han ser allt vad ett människoöga kan se. Han är den Outgrundlige som genomskådar allt och är underrättad om allt.

Har de inte hört att Allah angav denna heliga vers till Moses (a.s):

Koranen [7:143]

Och när Moses kom till det möte Vi hade utsatt och hans Herre talade till honom, sade han: ”Herre, visa Dig för mig, så att jag får se Dig!” [Gud] sade: ”Du kan inte se Mig; men se på berget – om det står kvar stadigt där det står, skall du få se Mig.” Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en grushög och Moses föll medvetslös till marken. Men när han kom till sina sinnen sade han: ”Stor är Du i Din härlighet! Jag vänder tillbaka till Dig i djup ånger och jag är den förste att tro på Dig.”

Imam Sadiq’s (a.s.) opinion about seeing Allah

Question: what is the argument of Imam Sadiq (a.s.) for refuting the opinion of Sunnis regarding seeing Allah?
Answer: Hisham ibn Salim says that: “I was in the presence of Imam Sadiq (a.s.) when Muawiyah ibn Wahab and Abdul-Malik ibn A’yn entered [the house]. Muawiyah ibn Wahab looked at Imam Sadiq (a.s.) and said: “O son of the Messenger of Allah, I want to know your opinion about two narrations; the first one is that the Messenger of Allah has seen Allah! and the second one is that the faithful people will see Allah in paradise! I want to know how they can see Him?”

Imam Sadiq (a.s.) smiled and said: “O Muawiyah! It is a shame that a seventy or eighty-year old person lives in the land of Allah and uses His blessings, but he does not know Allah as He deserves”. Then he continued that: “O Muawiyah, Muhammad (s.a.w) has not seen Allah with eye, we have two kinds of seeing: 1- seeing by heart, 2- seeing by eye. Therefore if anyone considered seeing Allah as seeing by heart, he would realize it correctly, and if anyone considered it as seeing by eye, he would not have faith in Allah and His signs; because the Prophet (s.a.w.) said: “one who liken Allah to His creatures is heathen”.[1] Woe to them, have they not heard this Allah’s saying that:

Woe to them, have they not heard this Allah’s saying that:
”لا تدرکة الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر”
“Vision comprehends Him not, and He comprehends (all) vision; and He is the Knower of subtleties, the Aware”.[2]
Have they not heard that Allah stated this holy verse addressed to Musa (a.s.) that:
”قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا فلما افاق قال سبحانک ثبت الیک و انا اول المومنین”
“Allah said: O Musa, You cannot (bear to) see Me but look at the mountain, if it remains firm in its place, then will you see Me; but when his Lord manifested His glory to the mountain He made it crumble, whereas what shined to the mountain f r o m Allah’s light was like a weak light which shines f r o m the eye of the needle and at the same time it destroyed the earth and mountains and Musa fell down in a swoon; then when he recovered, he said: Glory be to Thee, I repent for saying of a person who thinks that You can be seen and I turn to You that eyes can not see You, and I am the first of the believers, and I am the first one who professes that You see all, and You can not be seen, and You are in a upper view”.

[1] – Bihar al- Anwar, vol. 36, p. 406, tradition no. 16.
[2] – Quran, Al-An’am, verse 103.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *